[292] 22 พฤศจิกายน 2558 เชียงราย

 

[292] 22 พฤศจิกายน 2558 เชียงราย

  

[292] 22 พฤศจิกายน 2558 แจกสื่อ "เชียงราย"

[ได้ไปซะที]

 

อ้างมมร. เล่ม 10 หน้า 465 (ปกสีน้ำเงิน)

ว่าด้วยการปิดเป็นต้น

สิ่งที่เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรืองมี ๓ คือ

ดวงจันทร์เปิดเผย ไม่กำบังจึงรุ่งเรื่อง ๑

ดวงอาทิตย์เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรื่อง ๑

ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑

 

http://www.tripitaka91.com/10-465-7.html

 

จำนวน 22 ท่าน

 

รถยนต์ 5 คัน

1.รถตู้และรถคุณวรเชษฐ์จาก กทม.และพื้นที่ใกล้เคียง

(ยินดีในบุญกับคุณวรเชษฐ์ที่ไม่คิดค่าเช่ารถ

คิดเฉพาะค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง)

จำนวน 16 ท่าน (รวมคนขับ)

2.รถ Ford จากลำพูน  3 ท่าน

(นัดหมายกันที่ ปั๊ม ปตท.ก่อนเข้า อ.พาน จ.เชียงราย)

3.รถจากเชียงรายจำนวน 2 คัน จำนวน 3 ท่าน

 

แจกไป 6,741 ชุดโดยประมาณ

(รวมที่จัดส่งให้ผู้ขอสื่อจากเชียงราย

และที่สมาชิกนำกลับไปแจกบางส่วนด้วย)

 

แจกสื่อทั้งหมด 5 อำเภอในพื้นที่ จ.เชียงราย ดังนี้คือ

1.ในตัวเมือง อ.พาน

2.ตลาดเช้า บ้านแม่คาวโตนพัฒนา อ.พาน

3.ตลาดบ้านดู่ และชุมชน อ.เมืองเชียงราย

4.ตลาดแม่ฟ้าไทย และชุมชน อ.เมืองเชียงราย

5.ตลาดและชุมชน อ.แม่จัน

6.ตลาดและชุมชน อ.เชียงแสน

7.สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน

8.ตลาดและชุมชน อ.แม่สาย

9.ตลาดและชุมชน อ.เมืองเชียงราย

 

รถตู้และรถคุณวรเชษฐ์ไปรวมกัน

ที่ปั๊ม ปตท.ใกล้ปั๊มบางจาก ถ.สายเอเชีย

ก่อนออกเดินทางสู่เชียงราย

สู่จุดนัดหมายปั๊ม ปตท.ก่อนเข้า อ.พาน

ถึงเวลา 04:30 น. โดยประมาณ

คุณเปิ้ลและครอบครัวที่มาจากลำพูน

ก็มาสมทบเพิ่มเติมที่ ปั๊ม ปตท. ก่อนเข้า อ.พาน

นั่งพักและทำธุระส่วนตัวจนเช้ามีแสงสว่างพอแจกสื่อได้

ประมาณ 06:15 น.

จึงร่วมเคลื่อนขบวนเข้าไปแจกสื่อใน อ.พาน

 

หลังจากแจกสื่อเสร็จกับมั่งหน้าสู่ อ.เมืองเชียงราย

ระหว่างเจอตลาดเช้าบ้านแม่คาวโตนพัฒนา อ.พาน

รถตู้เลยแวะแจกก่อน จึงเดินทางต่อ

คณะคุณป้าสุภาพรมารับสมาชิก

ไปรับประทานอาหารเช้าที่บ้าน

และยังทำข้าวกล่องให้อีกด้วย

(ยินดีในบุญกับคณะเชียงราย)

 

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ

ก็ถ่ายรูปหมู่ที่หน้าบ้านคุณป้าสุภาพร

 

หลังจากนั้นก็ออกมาแจกสื่อ

ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ตามลำดับคือ

ตลาดบ้านดู่ และชุมชน อ.เมืองเชียงราย

ตลาดแม่ฟ้าไทย และชุมชน อ.เมืองเชียงราย

ตลาดและชุมชน อ.แม่จัน

ตลาดและชุมชน อ.เชียงแสน (คนเยอะมาก)

สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน

ตลาดและชุมชน อ.แม่สาย

(คนเยอะมากแต่เป็นชาวต่างชาติ)

จากนั้นก็แวะพักที่ ปั๊ม ปตท.

คณะของคุณเปิ้ล ลำพูนก็ขอแยกตัวกลับก่อน

(ยินดีในบุญด้วยครับ)

หลังจากนั้นคณะที่เหลือก็กลับมาแจกสื่อที่สุดท้ายคือ

ตลาดและชุมชน อ.เมืองเชียงราย

 

แจกเสร็จประมาณ 16:00 น.

ก็กลับมารับประทานอาหารที่บ้านคุณป้าสุภาพร

และทางคณะเชียงรายยังได้มอบอาหาร

ให้รับประทานระหว่างเดินทางกลับอีกด้วย

(ยินดีในบุญกับคณะเชียงราย)

และประชุมกันต่อที่นี่เลย ได้ผลสรุปดังนี้คือ

 

คุณสองได้เสนอ จ.สุโขทัย

เป็นการแจกสื่อครั้งต่อไป

ไม่มีผู้อื่นเสนอมาเพิ่มจึงเป็นเอกฉันท์

และวันที่ 20 ธันวาคม 2558

เป็นวันที่สมาชิกโหวตเยอะที่สุด

“สรุปทริปหน้า จ.สุโขทัย 20 ธันวาคม 2558”

 

ครั้งนี้คุณพนาวัลย์ผู้รับหน้าที่เป็นเหรัญญิก

ต้องอยู่กับหัวหน้าอ้วนซึ่งป่วยอยู่ไม่สามารถมาได้

ได้โอนเงินกองกลางที่เหลือมาให้จำนวน 34,542.12 บาท

หลังจากแจกเสร็จหักลบรายจ่ายต่างๆ

และมีสมาชิกสมทบมาเพิ่ม

เบ็ดเสร็จ เหลือเงินจำนวน 24,816 บาท

เพียงพอกับการแจกสื่อทริปต่อไปที่ จ.สุโขทัย

 

ครั้งนี้หมู่คณะได้มีความเห็นว่าหัวหน้าอ้วนป่วย

ไม่สามารถมาแจกสื่อติดต่อกัน 2 ทริป

และคุณพนาวัลย์ภรรยาที่มีหน้าที่เหรัญญิกก็ต้องอยู่ดูแล

จึงได้โทรสอบถามพบว่า

หัวหน้าอ้วนและคุณพนาวัลย์ได้สละหน้าที่ดังกล่าว

ทางคณะจึงตกลงกันตามนี้คือ

ให้ใหม่ (เจษฎา) เป็นหัวหน้า

ให้ สอง (ปรีชา) เป็นรองหัวหน้า

ให้ พี่นัน (อนันต์) เป็นที่ปรึกษา

ให้ ต้า เป็น เหรัญญิก

ดำเนินการไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

และผู้มีเสนอว่ากติกา

ที่ตัดลดลงเหลือแค่ 2 ข้อจาก 11 ข้อนั้นน้อยเกินไป

สรุปแล้วพิจาณากันใหม่ได้ 9 ข้อดังนี้คือ

*****กติกา*****

การรักษาตน เป็นการรักษาผู้อื่นด้วย

1. ให้ใช้เอกสารชุด “หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

และภัยพิบัติเท่านั้น”

2. ห้ามก่อความไม่สงบสุขในสังคมและบ้านเมืองโดยเด็ดขาด

3. งดใช้เครื่องขยายเสียงทุกชนิดในการประกาศธรรม

(เว้นประชุมแบ่งงาน)

4. ให้ถ่ายภาพการแจกสื่อได้แต่ต้องนำมารวบรวมให้ส่วนกลาง

โพสต์ลงในรายงานและขอความร่วมมือ

อย่านำมาโพสต์ก่อนส่วนกลางโพสต์ลง

5. บุคคลผู้ที่ถูกผีสิงและไม่สามารถควบคุมตนเองได้

ห้ามเข้าร่วมกิจกรรม

6. ห้ามนำสิ่งของที่เป็นเดรัจฉานวิชา

เครื่องรางของขลัง ติดตัวมาด้วย

(รถที่เช่ามาไม่เกี่ยว แต่คนแจกห้ามนำมา)

7. ผู้ใดที่ชักชวนหรือผู้ที่ขอเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อมาเอง

ต้องมีการตรวจสอบว่าถือสรณะตรงหรือไม่

8. ผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต้องแจ้งความประสงค์

ตามกำหนดเวลาที่ประกาศไว้

เพื่อทางทีมงานจะได้จัดสรรยานพาหนะให้เหมาะสม

(หากแจ้งมาภายหลังรถเต็มแล้วอาจอดไปได้)

9. เมื่อท่านตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม

ถือว่ายอมรับกติกาแล้วโดยไม่โต้แย้ง

 

หลังจากประชุมเสร็จก็แยกย้ายกันกลับ

แต่ระหว่างเดินทางกลับมา

ชาวเชียงรายโทรมาหาคุณนัน เพื่อขอสื่อเพิ่ม

ประมาณ 500 ชุดเพื่อนำไปแจกเอง

(ยินดีในบุญ)

จึงได้จัดส่งสื่อดังกล่าวให้ทางไปรษณีย์ในวันถัดไป

และก็แจกข้าวเหนียวหมูไปเป็นเสบียงขากลับ

(ยินดีในบุญกับผู้ที่ทำอาหารมาด้วย)

 

รถตู้เดินทางถึง กทม. ประมาณ 02:30 น.

และได้แยกย้ายกันเดินทางกลับ

 

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทาง

และวางแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่ม

มาสมทบทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะเชียงรายที่มาร่วมแจกสื่อ

และจัดหาเสบียงให้หมู่คณะในทริปนี้

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่จัดยานพาหนะ

มาสนับสนุนการแจกสื่อทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคุณวรเชษฐ์

ที่นำรถมาแจกสื่อโดยไม่คิดค่ารถ

 

ยินดีในบุญกับคุณอนันต์ที่สมทบค่าน้ำมัน

รถคุณวรเชษฐ์ที่เติมบริเวณ ถ.ราชพฤกษ์

 

ยินดีในบุญกับคุณอนันต์และคุณสอง

ที่ช่วยเปลี่ยนมือในการขับรถ

 

ยินดีในบุญกับครอบครัวคุณเปิ้ล

ที่ตามมาสมทบจาก จ.ลำพูน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อทุกท่าน

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมแจกสื่อเอง

หรือผู้ที่ไม่มาแจกแต่ประสงค์จะสั่งพิมพ์สื่อ

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อ

มาโดยตลอดทุกท่าน

 

ถ่ายภาพ โดย

+ คุณอนันต์

+ คุณธีรชัย

+ คุณสอง

+ ใหม่

+ คุณต้า

 

รายงาน โดย

เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) 089-445-3994

หากผิดพลาดประการใด ขออภัย ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994