[297] 1 พฤษภาคม 2559 ตราด

 [297] 1 พฤษภาคม 2559 ตราด

 

 

[297] 1 พฤษภาคม 2559 แจกสื่อ "ตราด"

พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล

ชุด 91 เล่มมหามกุฏราชวิทยาลัย

เล่ม 11 หน้า 309-311 (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ภาค ๑

 

บางส่วนของ สามัญญผลสูตร

 

จุลศีล

 

(๑๐๓) มหาบพิตร

อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล

 

๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้

ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์

วางไม้ วางมีด มีความละอายมีความเอ็นดู

มีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่

แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.

๒. เธอละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์

รับแต่ของที่เขาให้ ต้องการแต่ของที่เขาให้

ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่

แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.

๓. เธอละกรรมเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์

ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกล

เว้นขาดจากเมถุน อันเป็นเรื่องของชาวบ้าน

แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.

๔. เธอละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ

พูดแต่คำจริง ดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักฐาน

ควรเชื่อได้ ไม่พูดลวงโลก

แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.

๕. เธอละคำส่อเสียด เว้นขาดจากคำส่อเสียด

ฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้น

เพื่อให้คนหมู่นี้แตกร้าวกัน

หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้

เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้าวกัน

สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้าง

ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้าง

ชอบคนผู้พร้อมเพรียงกัน ยินดีคนผู้พร้อมเพรียงกัน

เพลิดเพลินคนผู้พร้อมเพรียงกัน

กล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกัน

แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.

๖. เธอละคำหยาบ เว้นขาดจากคำหยาบ

กล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษ เพราะหูชวนให้รัก จักใจ

เป็นของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่ พอใจ

แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.

๗. เธอละคำเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ

พูดถูกกาล พูดจริง พูดเป็นอรรถพูดเป็นธรรม

พูดเป็นวินัย พูดมีหลัก มีที่อ้าง มีที่สุด

ประกอบด้วยประโยชน์ โดยกาลอันควร

แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.

๘. เธอเว้นขาดจากการพรากพืชคาม และภูตคาม.

๙. เธอฉันหนเดียว เว้นการฉันในราตรี

งดเว้นการฉันในเวลาวิกาล.

๑๐. เธอเว้นขาดจากการฟ้อนรำ ขับร้องประโคมดนตรี

และดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล.

๑๑. เธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับและตกแต่งร่างกาย

ด้วยดอกไม้ ของหอม และเครื่องประเทืองผิว

อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว.

๑๒. เธอเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่.

๑๓. เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงิน.

๑๔. เธอเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.

๑๕. เธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ.

๑๖. เธอเว้นขาดจากการรับสตรี และกุมารี.

๑๗. เธอเว้นขาดจากการรับทาสี และทาส.

๑๘. เธอเว้นขาดจากการรับแพะ และแกะ.

๑๙. เธอเว้นขาดจากการรับไก่ เละสุกร.

๒๐. เธอเว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้า และลา.

๒๑. เธอเว้นขาดจากการรับไร่นา และที่ดิน.

๒๒. เธอเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรม และการรับใช้.

๒๓. เธอเว้นขาดจากการซื้อ การขาย.

๒๔. เธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตาชั่ง

การโกงด้วยของปลอมและการโกงด้วยเครื่องตวงวัด.

 ๒๕. เธอเว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง

และการตลบตะแลง.

 ๒๖. เธอเว้นขาดจากการตัด การฆ่า การจองจำ

การตีชิง การปล้น  และกรรโชก

แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.

 

จบจุลศีล

 

http://www.tripitaka91.com/11-309-8.html

---------------------------------------------------------

 

จำนวน 14 ท่าน

 

รถยนต์ 2 คัน

1.รถตู้จาก กทม.

จำนวน 10 ท่าน (รวมคนขับ)

2.รถกระบะของคุณวรเชษฐ์

จำนวน 4 ท่าน

 

แจกไป 1,300 ชุดโดยประมาณ

 

ทริปนี้นำทีมโดยคุณอนันต์

แจกสื่อทั้งหมด 5 อำเภอในพื้นที่ จ.ตราด ดังนี้คือ

1. อ.เมืองตราด

- ตลาดเทศบาลและชุมชนใกล้เคียง

2. อ.เขาสมิง

- ตลาดแสนตุ้งและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดนัดระหว่างทางขากลับจากเกาะช้าง

3. อ.คลองใหญ่

- ตลาดเทศบาลและชุมชนใกล้เคียง

- ด่านชายแดนบ้านหาดเล็กและชุมชนใกล้เคียง

4. อ.แหลมงอบ

- บริเวณป้ายสุดเขตตะวันออกและชุมชนใกล้เคียง

5. อ.เกาะช้าง

- ชุมชนอ่าวบางเบ้าและร้านค้าที่เป็นท่าเรือไปดูปะการัง

- จุดชมวิว

- บนเรือเฟอร์รี่ ทั้งขาไปและขากลับ (3 ลำ)

 

ทริปนี้คนเกินรถตู้

คุณอนันต์จึงไปกับรถกระบะของคุณวรเชษฐ์

รถตู้ออกไอทีสแควร์ประมาณ 22:40 น.

ถึงจุดนัดหมายตลาดแสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด

เวลา 04:00 น. โดยประมาณ ได้งีบแป๊บนึง

 

ต่อจากนั้นก็เริ่มแจกสื่อประมาณ 04:30 น.

หลังจากนั้นก็แวะพักที่ปั๊ม ปตท.

เพื่อเข้าห้องน้ำและล้างหน้าล้างตา

ก่อนที่จะเดินทางไปที่ อ.เมือง จ.ตราด โดยไม่รอช้า

 

เข้าแจกสื่อที่ ตลาดเทศบาลและชุมชนใกล้เคียง

แจกสื่อเสร็จก็แวะพักทานอาหารและกาแฟ

ที่ปั๊ม ปตท. ใน อ.เมือง จ.ตราด

หลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปสู่ อ.คลองใหญ่

 

มาถึงที่นี่เริ่มเช้าตลาดคึกคักมาก

มีทั้งผู้ที่มาขายของและซื้อของจำนวนมาก

แจกสื่อเสร็จก็ไปต่อกันที่

ด่านชายแดนบ้านหาดเล็กและชุมชนใกล้เคียง

ที่นี่มีคนชาวกัมพูชาจำนวนมาก

 

แจกสื่อเสร็จก็ย้อนกลับมาทางเดิม

แวะพักที่ปั๊ม กาแฟภูเขา (ห้องน้ำสะอาดดี)

เพราะต้องเดินทางต่ออีกยาว

พอเดินทางมอีกสักพัก

ก็แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจากพร้อมกับเติมลมยาง

 

หลังจากนั้นก็แวะไปที่ ป้ายสุดเขตตะวันออก

ที่ อ.แหลมงอบ เลยถ่ายรูปหมู่กันที่จุดนี้เลย

 

ถ่ายรูปหมู่เสร็จก็ไปยังจุดขึ้นเรือไปเกาะช้าง

ข้ามเรือเฟอร์รี่เพื่อไปที่เกาะช้าง

ขาไปก็แจกสื่อในเรือไปด้วย

เมื่อถึงฝั่งก็มุ่งหน้าสู่ชุมชนอ่าวบางเบ้า

แต่รถตู้วิ่งเลยเข้าไปจนสุดถนนต้องวกกลับมา

จุดนี้ใช้วิธีเดินไปจนสุดก่อนแล้วค่อยเดินย้อนกลับมาแจกสื่อ

เพราะเดินไกลมากกว่าจะถึงจุดลงเรือไปดูปะการัง

หลังจากนั้นก็ไปแจกสื่อต่อที่จุดชมวิวและถ่ายรูปเก็บไว้หลายรูป

 

ขากลับใช้เวลารอเรือที่ท่าเรืออ่าวสับปะรดนานมาก

บางท่านก็ออกมากแจกสื่อและพักที่นอกรถรอ

ขอกลับมีเหตุที่รถ 2 คันต้องแยกกันขึ้นเรือคนละลำ

แต่ก็เป็นการดีที่จะได้แจกสื่อทั้ง 2 ลำเลย

สรุปไปกลับ นั่งเรือ 3 ลำ ไม่ซ้ำเลย

ไม่แน่ใจว่าตอนสำรวจเส้นทางนั่งเรือไม่ซ้ำกันอีกหรือเปล่า

 

รถตู้มาถึงฝั่งก่อนก็ออกเดินทางไปก่อน

พบตลาดนัดระหว่างทางจึงแจกสื่อ

และซื้ออาหารเพื่อรับประทานต่อในรถ

 

จากนั้นก็มาแวะพักที่ปั๊มบางจากริม ถ.สุขุมวิท

จุดนี้ก็มีการประชุมซึ่งมีเรื่องราวดังนี้

คุณสองได้เสนอ จ.สิงห์บุรี

ใหม่ได้เสนอ จ.สมุทรปราการ

จับสลากได้ จ.สมุทรปราการ

 

จึงสรุปว่า ทริปหน้า แจกสื่อ จ.สุมทรปราการ

และวันที่ 29 พฤษภาคม 2559

เป็นวันที่สมาชิกเห็นด้วยมากที่สุด

เสร็จสิ้นเวลาประมาณ 16:00 น.

 

หลังจากประชุมเสร็จ

ก็ตกลงว่าจะไปแจกสื่อใน อ.เขาสมิงต่อ

แต่พบว่าขับรถเลยมาแล้วจึงปรึกษากันว่า

จะไม่ย้อนกลับไปแล้วเพราะเย็นมากแล้ว

 

รถตู้เดินทางถึง กทม. ประมาณ 22:00 น.

 

ค่าใชจ่ายทริปนี้ 15,330 บาท

(ค่าเช่ารถ , ค่าน้ำมัน , ค่าจอดรถ ,

ค่าทางด่วน , ค่าลงเรือเฟอร์รี่)

เหลือเงินกองลาง 29,454 บาท

เพียงพอกับการแจกสื่อ ทริป จ.สมุทรปราการ

 

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทาง

และวางแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่ม

มาสมทบทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่จัดยานพาหนะ

มาสนับสนุนการแจกสื่อทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่สมทบค่าที่จอดรถ

ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วนทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อทุกท่าน

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมแจกสื่อเอง

หรือผู้ที่ไม่มาแจกแต่ประสงค์จะสั่งพิมพ์สื่อ

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อ

มาโดยตลอดทุกท่าน

 

ถ่ายภาพ

-คุณอนันต์

-คุณสอง

-ต้า

ถ่ายภาพและรายงานโดย

-เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) 089-445-3994

 

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994