[298] 29 พฤษภาคม 2559 สมุทรปราการ

 [298] 29 พฤษภาคม 2559 สมุทรปราการ

 

 

[298] 29 พฤษภาคม 2559 แจกสื่อ "สมุทรปราการ"

“ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้ว

เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง

 

พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล

ชุด 91 เล่มมหามกุฏราชวิทยาลัย

เล่ม 10 หน้า 465 (ปกสีน้ำเงิน)

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม ๘

 

ว่าด้วยการปิดเป็นต้น

 

การปิดมี ๓ คือ

ปิดวัตถุ ไม่ปิดอาบัติ ๑

ปิดอาบัติ  ไม่ปิดวัตถุ ๑

ปิดทั้งวัตถุและอาบัติ ๑

 

เครื่องปกปิดมี ๓ คือ

เครื่องปกปิด คือ เรือนไฟ ๑

เครื่องปกปิดคือ น้ำ ๑

เครื่องปกปิด คือ ผ้า ๑

 

สิ่งที่กำบังไม่เปิดเผยนำไปมี ๓ คือ

มาตุคาม กำบังไม่เปิดเผยนำไป ๑

มนต์ของพวกพราหมณ์กำบังไม่เปิดเผยนำไป ๑

มิจฉาทิฏฐิกำบังไม่เปิดเผยนำไป ๑

 

สิ่งที่เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรืองมี ๓ คือ

ดวงจันทร์เปิดเผย ไม่กำบังจึงรุ่งเรื่อง ๑

ดวงอาทิตย์เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรื่อง ๑

ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้ว

เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑

http://www.tripitaka91.com/10-465-7.html

---------------------------------------------------------

 

รถตู้จาก กทม.

จำนวน 11 ท่าน (รวมคนขับ)

 

แจกไป 8,000 ชุดโดยประมาณ

(เอาสื่อไป 4 ลัง แจกไปเกือบหมด

ส่วนที่เหลือคุณชัยมาตรนำกลับไปแจกต่อ)

 

แจกสื่อทั้งหมด 6 อำเภอ

ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ดังนี้คือ

1. อ.เมืองสมุทรปราการ

- ตลาดสำโรงและชุมชนซอยด่านสำโรง

พร้อมชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดเทพประทาน (หนามแดง) และชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดปากน้ำเมืองสมุทรปราการ และชุมชนใกล้เคียง

2. อ.บางพลี

- ตลาดกุนธรบางพลี และชุมชนใกล้เคียง

3. อ.บางเสาธง

- ตลาดและชุมชนเคหะบางพลี

4. อ.บางบ่อ

- ตลาดเสริมสุขและตลาดพร้อมชุมชนใน อ.บางบ่อ

- ตลาดคลองด่าน และชุมชนใกล้เคียง

5. อ.พระสมุทรเจดีย์

- ตลาดสดสามแยกเจดีย์ และชุมชนใกล้เคียง

6. อ.พระประแดง

- ตลาดเอี่ยมเจริญครุใน และชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดเทศบาลเมืองพระประแดง และชุมชนใกล้เคียง

- ท่าเรือเภตรา และชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

(และแจกสื่อตามปั๊มที่แวะพัก)

รถตู้ออกไอทีสแควร์ประมาณ 05:00 น.

ออกเช้านิดหน่อยและติดรถไฟ

จึงขึ้นโทลเวล์เพื่อไปยังย่านสำโรงเลย

เพื่อความรวดเร็ว

 

ต่อจากนั้นก็เริ่มแจกสื่อประมาณ 05:30 น.

ที่ตลาดสำโรงและชุมชนซอยด่านสำโรง

พร้อมชุมชนใกล้เคียง

ที่จุดนี้มีคนจำนวนมากแต่แจกสื่อได้น้อย

เพราะเป็นชาวต่างชาติและบางส่วนก็ไม่ค่อยรับสื่อ

 

ต่อไปก็เดินทางตาม ถ.เทพารักษ์

ไปแวะที่ปั๊ม ปตท.

ต่อจากนั้นก็ไปแจกสื่อต่อที่

ตลาดเทพประทาน (หนามแดง) และชุมชนใกล้เคียง

จุดนี้ก็ยังมีผู้รับสื่อน้อยอยู่เช่นเคย

 

หลังจากก็เดินทางมาตาม ถ.เทพารักษ์

แจกสื่ออีก 2 จุดคือ

- ตลาดกุนธรบางพลี และชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดและชุมชนเคหะบางพลี

สองจุดนี้ก็มีคนรับสื่อยังน้อยอยู่แต่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน

 

แล้วก็ไปแจกสื่อต่อที่ อ.บางบ่อ ได้แก่

ตลาดเสริมสุขและตลาดพร้อมชุมชนใน อ.บางบ่อ

ตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปจะมีคนไทยเป็นส่วนใหญ่

ผู้คนจะรับสื่อดีขึ้นมาก

จากนั้นก็วิ่งมาตาม ถ.สุขุมวิทสายเก่ามาแจกสื่อที่

ตลาดคลองด่าน และชุมชนใกล้เคียง

 

หลังจากนั้นก็มาสุดทางที่

อ.เมืองสมุทรปราการ (ปากน้ำ)

แจกสื่อได้เยอะมากเพราะตลาดใหญ่

 

จากนั้นก็แวะพักที่ ปั๊ม ปตท. สักหน่อย

ต่อไปก็วิ่งตาม ถ.กาญจนาภิเษก

มุ่งตรงสู่ อ.พระสมุทรเจดีย์ ไปแจกสื่อกันที่

ตลาดสดสามแยกเจดีย์ และชุมชนใกล้เคียง

 

จากนั้นก็วกกลับมาที่ อ.พระประแดงมาแจกสื่อที่

- ตลาดเอี่ยมเจริญครุใน และชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดเทศบาลเมืองพระประแดง และชุมชนใกล้เคียง

- ท่าเรือเภตรา และชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

ตามลำดับ

สิ้นสุดการแจกสื่อที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

จุดนี้หลายท่านแจกจนสื่อหมด

แต่ก็มีบางท่านเหลือสื่อนิดหน่อย

คุณชัยมาตรจึงได้ขอสื่อนำกลับไปแจกต่อ

 

จากนั้นก็มาแวะพักที่ปั๊ม SUSCO ถ.เพชรหึงษ์

และประชุมกันในรถต่อเนื่อง

มาจนถึงจุดที่คณะตกลงถ่ายรูปหมู่กันที่คลองลัดโพธิ์

จุดนี้ก็มีการประชุมกันต่อซึ่งมีเรื่องราวดังนี้

คุณสองได้เสนอ จ.สิงห์บุรี

ใหม่ได้เสนอ จ.ระนอง

จับสลากได้ จ.สิงห์บุรี

 

จึงสรุปว่า ทริปหน้า แจกสื่อ จ.สิงห์บุรี

และวันที่ 26 มิถุนายน 2559

เป็นวันที่สมาชิกเห็นด้วยมากที่สุด

และคิวรถตู้ว่าง

เสร็จสิ้นเวลาประมาณ 15:00 น.

และมีเพิ่มเติมอีก 2 เรื่องคือ

ในทริปนี้คุณเหน่งและเพื่อนคุณชัยมาตร

อยากมาแจกสื่อด้วยแต่ยังมีสรณะไม่ตรงอยู่

จึงให้ระงับไว้ก่อน

และมาถามความเห็นหมู่คณะ

สรุปว่ายังให้คงกติกาข้อที่ 7

“ผู้ใดที่ชักชวนหรือผู้ที่ขอเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อมาเอง

ต้องมีการตรวจสอบว่าถือสรณะตรงหรือไม่”

ไว้ต่อไป

และอีกเรื่องทริปนี้แจกสื่อได้ถึง 4 ลัง

เหลือสื่ออีกแค่ 3 ลัง

ใหม่จึงเสนอให้พิมพ์สื่อเพิ่ม 10,000 บาท

เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่มีสื่อ

หมู่คณะก็ตกลงเห็นด้วย

 

ค่าใชจ่ายทริปนี้ 3,125 บาท

(ค่าเช่ารถ , ค่าน้ำมัน , ค่าทางด่วน)

เหลือเงินกองลาง 40,445 บาท

(ยังไม่รวมที่จะหักมาพิมพ์สื่อเพิ่ม)

เพียงพอกับการแจกสื่อ ทริป จ.สิงห์บุรี

 

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทาง

และวางแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่ม

มาสมทบทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่สมทบค่าที่จอดรถ

ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วนทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อทุกท่าน

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมแจกสื่อเอง

หรือผู้ที่ไม่มาแจกแต่ประสงค์จะสั่งพิมพ์สื่อ

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อ

มาโดยตลอดทุกท่าน

 

ถ่ายภาพ

-คุณชัยมาตร

-ใหม่

-ต้า

ถ่ายภาพและรายงานโดย

-เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) 089-445-3994

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994