[299] 26 มิถุนายน 2559 สิงห์บุรี

 [299] 26 มิถุนายน 2559 สิงห์บุรี

 

 

[299] 26 มิถุนายน 2559 แจกสื่อ "สิงห์บุรี"

พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล

ชุด 91 เล่มมหามกุฏราชวิทยาลัย

เล่ม 3 หน้า 940 (ปกสีน้ำเงิน)

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓

 

พระบัญญัติ

๓๗. ๘. อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่งทอง เงิน

หรือยินดีทอง เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

http://www.tripitaka91.com/3-940-16.html

---------------------------------------------------------

 

รถตู้จาก กทม.

จำนวน 7 ท่าน (รวมคนขับ)

 

แจกไป 1,900+200 ชุดโดยประมาณ

(แม่พี่หญิงและพี่หญิงนำ

สื่อกลับไปแจกประมาณ 200 ชุด)

 

แจกสื่อทั้งหมด 5 อำเภอ

ในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี ดังนี้

1. อ.เมืองสิงห์บุรี

- ตลาดและชุมชนในตัวเมืองสิงห์บุรี

2. อ.ท่าช้าง

- ตลาดท่าช้าง วัดโบสถ์ และชุมชนใกล้เคียง

3. อ.ค่ายบางระจัน

- ตลาดท่าข้ามและชุมชนใกล้เคียง

4. อ.บางระจัน

- ตลาดสดไม้ดัดและชุมชนใกล้เคียง

5. อ.อินทร์บุรี

- ตลาดอินทร์บุรีและชุมชนใกล้เคียง

 

(และแจกสื่อตามปั๊มที่แวะพัก)

 

รถตู้ออกไอทีสแควร์ประมาณ 04:45 น.

 

มาพักที่ปั๊ม ปตท. ก่อนเข้าแจกอำเภอแรก

ต่อจากนั้นก็เริ่มแจกสื่อประมาณ 06:10 น.

เรียงตามลำดับดังนี้

ที่ตลาดท่าช้าง วัดโบสถ์ และชุมชนใกล้เคียง

อ.ท่าช้าง

ตลาดท่าข้ามและชุมชนใกล้เคียง

อ.ค่ายบางระจัน

ตลาดสดไม้ดัดและชุมชนใกล้เคียง

อ.บางระจัน

ผ่านไป 3 อำเภออย่างรวดเร็ว

เพราะระยะทางไม่ห่างกันมากนัก

 

หลังจากนั้นก็ขับรถลัดเลาะมาตามทาง

ริมทุ่งนามาแจกสื่อต่อที่ อ.อินทร์บุรี

ที่นี่ตลาดค่อนข้างใหญ่จึงใช้เวลานานหน่อย

 

ต่อจากจุดนี้ก็ไปต่อที่ อ.เมืองสิงห์บุรี

ที่นี่คนเยอะมากใช้เวลาแจกสื่อ

ประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นจุดที่แจกสื่อ

ได้เยอะที่สุดในทริปนี้

และได้พักทานอาหารบริเวณใกล้

สี่แยกดงมะขามเทศ ซึ่งมีโต๊ะ

และมีร่มเงาจากต้นไม้

 

หลังจากทานอาหารเสร็จก็ประชุมกันต่อเลยโดย

พี่นันฝากพี่สองเสนอ จ.บึงกาฬ

พี่แก๊สได้เสนอ จ.กาญจนบุรี

ใหม่ได้เสนอ จ.ระนอง

คุณแม่พี่หญิงจับสลากได้ จ.กาญจนบุรี

 

จึงสรุปว่า ทริปหน้า แจกสื่อ จ.กาญจนบุรี

และวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

เป็นวันที่สมาชิกเห็นด้วยมากที่สุด

และคิวรถตู้ว่าง

 

หลังจากนั้นก็มุ่งหน้าสู่ อ.พรหมบุรี

แต่พอไปถึงตลาดวายก่อนเลยไม่ได้แจกสื่อ

จึงตัดสินใจกลับมาแวะพักรถ

ที่ปั๊ม ปตท. ริม ถ.สายเอเชีย

เวลาประมาณ 10:00 น.

 

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

เวลาประมาณ 11:45 น.

นึกขึ้นได้อีกทีว่าลืมถ่ายรูปหมู่

แต่ก็ไม่ทันแล้ว

 

ค่าใช้จ่ายทริปนี้รวม

(ค่ารถ ค่าน้ำมัน) 7,750 บาท

เงินคงเหลือ 40,382 บาท

เพียงพอกับการแจกสื่อทริป จ.กาญจนบุรี

 

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทาง

และวางแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่ม

มาสมทบทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อทุกท่าน

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมแจกสื่อเอง

หรือผู้ที่ไม่มาแจกแต่ประสงค์จะสั่งพิมพ์สื่อ

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อ

มาโดยตลอดทุกท่าน

 

ถ่ายภาพและรายงานโดย

-เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) 089-445-3994

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994