[300] 31 กรกฎาคม 2559 กาญจนบุรี

 [300] 31 กรกฎาคม 2559 กาญจนบุรี

 

[300] 31 กรกฎาคม 2559 แจกสื่อ "กาญจนบุรี"

พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล

ชุด 91 เล่มมหามกุฏราชวิทยาลัย

เล่ม 3 หน้า 974 (ปกสีน้ำเงิน)

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓

 

พระบัญญัติ

๓๙. ๑๐. อนึ่ง...ภิกษุใดถึงการแลกเปลี่ยนมีประการต่าง ๆ

เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

http://www.tripitaka91.com/3-974-6.html

---------------------------------------------------------

 

ทริปนี้เป็นทริปที่ 300

นับเฉพาะที่พอจะมีการเก็บบันทึกอย่างเป็นทางการ

จากทริปแรก เมื่อ

7 กันยายน 2552 ขอนแก่น

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/th-mediagiveawayevent/415-001-07-09-52

รวมระยะเวลาก็เกือบ 7 ปีแล้ว

เวลาผ่านมานานมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกมาย

แต่ปัจจุบันก็ยังคงมีผู้ที่ยังคงร่วมกิจกรรมแจกสื่อ

หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุดถวายทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร อยู่

โดยนัดทำกิจกรรมกันประมาณเดือนละ 1 ครั้ง

ปัจจุบันมผู้รับสื่อนั้นเห็นด้วยมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก

อาจะเป็นเพราะข่าวพระละเมิดศีลที่มีมากขึ้น

 

ต่อไปจะเป็นรายงานของทริปที่ 300

 

รถตู้จาก กทม.

จำนวน 8 ท่าน (รวมคนขับ)

 

แจกไป 3,000+600 ชุดโดยประมาณ

(พี่หญิงนำสื่อกลับไปแจกประมาณ 600 ชุด)

 

แจกสื่อทั้งหมด 7 อำเภอ

ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ดังนี้

1. อ.ท่ามะกา

- ตลาดลูกแกและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดทางผ่านใกล้สี่แยกและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดท่าเรือและชุมชนใกล้เคียง (คนเยอะ)

2. อ.ท่าม่วง

- ตลาดใหม่และชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดเก่า (เทศบาล) และชุมชนใกล้เคียง

3. อ.เมืองกาญจนบุรี

- ตลาดชุกโดนและชุมชนใกล้เคียง

- ชุมชนในตัวเมืองและสถานีขนส่งผู้โดยสาร

- ร้านค้าและชุมชนบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว

4. อ.พนมทวน

- ตลาดพนมทวน (วายแล้ว) และชุมชนใกล้เคียง

5. อ.บ่อพลอย

- ตลาดสดหินใหญ่ (วายแล้ว) และชุมชนใกล้เคียง

- ชุมชนหนองรี

6. อ.หนองปรือ

- ชุมชนตำบลหนองปรือ

7. อ.เลาขวัญ

- ชุมชนอำเภอเลาขวัญ

(และแจกสื่อตามปั๊มที่แวะพัก)

 

รถตู้ออกไอทีสแควร์ประมาณ 04:25 น.

 

เข้าตัวจังหวัดกาญจนบุรีปะมาณ 6:00 น.

ผ่านตลาดลูกแกเห็นว่ามีคนเยอะ

จึงลงแจกสื่อก่อน (ไม่ได้สำรวจไว้)

แจกสื่อได้พอสมควร

 

จากนั้นก็แจกสื่อต่อมาเรื่อยๆ

ตามถนนสู่ตัวเมืองกาญจนบุรี

โดยผ่านอำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง

และเข้าสู่อำเภอเมืองกาญจนบุรี

จุดที่มีคนมากที่สุด

จะเป็นที่ ตลาดท่าเรือ อำเภอท่ามะกา

แจกสื่อในตัวเมืองกาญจนบุรีเสร็จ

ก็เข้าไปแจกสื่อและถ่ายรูปที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว

พอลงจากรถ รปภ. ก็เข้ามาสอบถาม

ว่าจะมาทำอะไร มีการเรี่ยไรหรือไม่ ?

เมื่อสมาชิกแจ้งว่าไม่ได้มาเรี่ยไร

พร้อมแจกสื่อให้

รปภ. ก็ให้เข้าไปแจกสื่อได้

เมื่อแจกสื่อเสร็จก็มีการถ่ายรูป

ที่สะพานข้ามแม่นำแควและหัวรถจักร

 

แจกสื่อเสร็จจุดนี้ก็สายมากแล้ว

หลังจากจุดนี้ไปคนรีบสื่อก็มีจำนวนลดน้อยลง

ตลาดก็จะวายแล้วเป็นส่วนใหญ่

 

ต่อมาแจกสื่อที่ อำเภอพนมทวน

ระหว่างทางเวลาประมาณ 12:00 น.

สมาชิกก็แวะรับประทานอาหาร

ที่ร้านไก่หมุนสูตรสมุย

ส้มตำ อาหารตามสั่งริมทาง

คุณแก๊สเป็นเจ้าภาพ

รับประทานอาหารเสร็จก็ไปแจกสื่อต่ออีก

ที่อำเภอบ่อพลอย,หนองปรือ และเลาขวัญ

ซึ่งทางทีมสำรวจวางแผนเดินทางกลับ

ทางจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ย้อนกลับทางเดิม

ทำให้แจกสื่อเพิ่มได้อีกจำนวนหนึ่ง

ไม่ต้องย้อนกลับทางเดิมโดยไม่ได้แจกสื่อเพิ่ม

และการใช้รถตู้แจกสื่อก็คล่องตัวมากกว่ารถทัวร์

ทำให้แจกสื่อได้หลายจุดใน 7 อำเภอ

 

หลังจากแจกสื่อเสร็จ

ระหว่างเดินทางกลับ

ก็แวะประชุมที่ ปั๊ม ปตท.

เนื่องจากมีที่นั่งร่มรื่น

เหมาะแก่การประชุม

 

พี่แก๊สได้เสนอ จ.ราชบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา

ใหม่ได้เสนอ จ.ชลบุรี

คุณแม่พี่หญิงจับสลากได้ จ.ฉะเชิงเทรา

 

จึงสรุปว่า ทริปหน้า แจกสื่อ จ.ฉะเชิงเทรา

และวันที่ 28 สิงหาคม 2559

เป็นวันที่สมาชิกเห็นด้วยมากที่สุด

และคิวรถตู้ว่าง

 

เดินทางกลับถึงนนทบุรี

เวลาเกือบ 17:00 น.

 

ค่าใช้จ่ายทริปนี้รวม

(ค่ารถ ค่าน้ำมัน) 3,970 บาท

เงินคงเหลือ 48,347 บาท

เพียงพอกับการแจกสื่อทริป จ.ฉะเชิงเทรา

 

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทาง

และวางแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่ม

มาสมทบทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อทุกท่าน

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมแจกสื่อเอง

หรือผู้ที่ไม่มาแจกแต่ประสงค์จะสั่งพิมพ์สื่อ

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อ

มาโดยตลอดทุกท่าน

 

ถ่ายภาพ

-คุณสอง

- คุณต้า

ถ่ายภาพและรายงานโดย

-เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) 089-445-3994

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994