[301] 28 สิงหาคม 2559 ฉะเชิงเทรา

 [301] 28 สิงหาคม 2559 ฉะเชิงเทรา

 

 

[301] 28 สิงหาคม 2559 แจกสื่อ "ฉะเชิงเทรา"

รถตู้จาก กทม.

จำนวน 10 ท่าน (รวมคนขับ)

 

แจกไป 4,200+500 ชุดโดยประมาณ

(พี่หญิงนำสื่อกลับไปแจกประมาณ 500 ชุด)

 

แจกสื่อทั้งหมด 8 อำเภอ

ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ดังนี้

1. อ.บางน้ำเปรี้ยว

- ตลาดบางน้ำเปรี้ยวและชุมชนใกล้เคียง

2. อ.บางคล้า

- ตลาดเทศบาลบางคล้าและชุมชนใกล้เคียง

3. อ.ราชสาส์น

- ตลาดนัดในตัวเมืองและชุมชนใกล้เคียง

4. อ.พนมสารคาม

- ตลาดศิริพนมและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดใหญ่ในตัวเมืองและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดตำบลเกาะขนุนและชุมชนใกล้เคียง

5. อ.สนามชัยเขต

- ตลาดในตัวเมืองและชุมชนใกล้เคียง

6. อ.แปลงยาว

- ตลาดและชุมชนใกล้เคียง นิคมเกตเวย์

- ตลาดในตัวเมืองและชุมชนใกล้เคียง

7. อ.เมืองฉะเชิงเทรา

- ตลาดสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

และชุมชนใกล้เคียง

- สถานีรถไฟและชุมชนใกล้เคียง

-สถานีขนส่ง ตลาดขนส่งและชุมชนใกล้เคียง

8. อ.บางปะกง

- ตลาดสดบูรพาซิตี้และชุมชนใกล้เคียง

 

รถตู้ออกไอทีสแควร์ประมาณเกือบ 05:00 น.

แต่รถไม่ติดฝนตกพร่ำๆ

ไม่นานก็ถึงจุดแรกที่แจกสื่อคือ

ตลาดบางน้ำเปรี้ยวและชุมชนใกล้เคียง

ถึงที่นี่ฝนก็ยังตกเล็กน้อย

แต่พอแจกสื่อไปสักพักฝนก็หยุดตก

และไม่ตกอีกเลยตลอดทริปนี้

 

ต่อจากนั้นก็แจกสื่อไล่ลำดับตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

ตลาดที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในอำเภอพนมสารคาม คือ

-ตลาดใหญ่ในตัวเมืองและชุมชนใกล้เคียง

ที่นี่คนเยอะมาก

และอยู่ในช่วงเวลา 8:00-9:00 น

จึงแจกสื่อได้ค่อนข้างเยอะ

 

การแจกสื่อก็มีพักแวะปั๊มบ้าง

มีซื้อเสบียงตุนระหว่างทางบ้าง

(ยินดีในบุญกับทุกท่าน)

 

จนมาถึงที่สถานีรถไฟ เมืองฉะเชิงเทรา

มีรถไฟกำลังรออกจากชานชาลา

มุ่งสู้ กทม. พอดีเลยแจกสื่อได้เยอะเลย

แจกสื่อเสร็จก็ได้มีการถ่ายรูปหมู่

และนั่งประชุมกัน

 

พี่แก๊สได้เสนอ จ.ราชบุรี

ใหม่ได้เสนอ จ.ชลบุรี

พี่วรเชษฐ์ได้เสนอ จ.แพร่

คุณแม่พี่หญิงจับสลากได้ จ.ราชบุรี

 

จึงสรุปว่า ทริปหน้า แจกสื่อ จ.ราชบุรี

และวันที่ 18 กันยายน 2559

เป็นวันที่สมาชิกเห็นด้วยมากที่สุด

และคิวรถตู้ว่าง

 

จากนั้นก็ไปแจกสื่อต่ออีก

จุดสุดท้ายที่แจกสื่อคือ อ.บางปะกง

เลิกแจกสื่อเวลาประมาณ 14:00 น.

ก็เดินทางกลับ กทม.

 

ค่าใช้จ่ายทริปนี้รวม

(ค่ารถ ค่าน้ำมัน) 3,730 บาท

เงินคงเหลือ 51,302 บาท

เพียงพอกับการแจกสื่อทริป จ.ราชบุรี

 

 

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทาง

และวางแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่ม

มาสมทบทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อทุกท่าน

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมแจกสื่อเอง

หรือผู้ที่ไม่มาแจกแต่ประสงค์จะสั่งพิมพ์สื่อ

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อ

มาโดยตลอดทุกท่าน

 

ถ่ายภาพ

-คุณสอง

ถ่ายภาพและรายงานโดย

-เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) 089-445-3994

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994