[314] 17 กันยายน 2560 สุราษฎร์ธานี

[314] 17 กันยายน 2560 สุราษฎร์ธานี

 

[314] 17 กันยายน 2560 แจกสื่อ "สุราษฎร์ธานี"

 

สมาชิกทั้งหมด 10 ท่าน (รวมคนขับ)

รถตู้ 1 คัน

(ยินดีในบุญครับ)

 

แจกไป 3,700 ชุดโดยประมาณ

 

แจกสื่อจุดแวะพักรถต่างๆ

และในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

ทั้งหมด 6 อำเภอ ดังนี้คือ

 

1. อ.กาญจนดิษฐ์

- ตลาดในตัวเมืองและชุมชนใกล้เคียง

 

2. อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

- ตลาดสดเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดกอบกาญนฤมิตรและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดโพหวายและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดเกษตร1และชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดเกษตร2และชุมชนใกล้เคียง

- ร้านค้าริมถนนศรีวิชัย

- ตลาดสดไดมอนด์

 

3. อ.พุนพิน

- ตลาดโชคปิ่นทองและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดเทศบาลเมืองท่าข้ามและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดริมทางรถไฟและชุมชนใกล้เคียง

 

4. อ.ท่าฉาง

- ตลาดสดเทศบาลเมืองท่าฉางและชุมชนใกล้เคียง

 

5. อ.ไชยา

- ตลาดผ้าเทศบาลเมืองไชยาและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดเทศบาลเมืองไชยาและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดแม่สมนึกและชุมชนใกล้เคียง

-สถานีรถไฟ

 

6. อ.ท่าชนะ

- ตลาดท่าชนะและชุมชนใกล้เคียง

-สถานีรถไฟ

 

รถตู้ออกจากไอทีสแควร์ประมาณ 18:10 น.

แต่รถในตัวเมืองค่อนข้างติดขัด

จึงออกจาก กทม.ประมาณ  19:20 น.

 

แต่พอออกนอกเมืองรถกลับโล่ง

มีฝนตกบ้างเป็นช่วงๆ

แต่ก็เดินทางถึงจุดนัดหมาย

ถึงปั๊ม ปตท. ก่อนเข้า อ.กาญจนดิษฐ์

ก็ประมาณตี 4

ได้พักงีบประมาณ 2 ชั่วโมง

และเริ่มออกแจกสื่อประมาณ 06:15 น.

ตามสถานที่ข้างต้นทั้ง 6 อำเภอ

 

ช่วงอำเภอพุนพิน

ตอนลงรถแจกสื่อมีฝนตกลงมา

แต่พอเริ่มแจกสักพักฝนก็หยุด

ทำให้แจกสื่อได้สะดวกขึ้น

จนหลังแจกสื่อเสร็จฝนจึงค่อยๆตกลงมา

 

มีการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม

มารับประทานในรถเพื่อประหยัดเวลา

แจกสื่อเสร็จประมาณ 12:00 น.

ถ่ายรูปหมู่ที่สถานีรถไฟอำเภอท่าชนะ

จากนั้นก็ประชุมต่อในรถ

 

 รายละเอียดคือ

การแจกสื่อทริปต่อไป

พี่นันได้ฝากเสนอ จ.นครราชสีมา

พี่เปิ้ลได้ฝากเสนอ จ.กำแพงเพชร

 

สรุปจับสลากได้ จ.นครราชสีมา

เดิมได้นัดกับรถตู้ไว้

วันที่ 15 ตุลาคม 2560

 

“สรุปทริปหน้า จ.นครราชสีมา 15 ตุลาคม 2560”

 

จากนั้นก็แวะรับประทานอาหาร

ที่ร้านครัวคุณแหม่ม

 (ยินดีในบุญกับผู้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพด้วยครับ)

 

และได้ทำการนัดเบื้องต้นกับรถตู้ไว้

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2560

อีกเดือนนึงไว้เลย

 

ขากลับ รถไม่ติดมาก

แต่มีฝนตกบางช่วง

ถึง กทม. ประมาณ 20:00 น.

ไม่ดึกมาก

(ยินดีในบุญครับ)

 

ค่าใช้จ่ายในทริปนี้ 10,970 บาท

เงินกองกลางคงเหลือ 22,819 บาท

เพียงพอต่อการแจกสื่อ จ.นครราชสีมา

 

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทาง

และวางแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่ม

มาสมทบทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อทุกท่าน

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมแจกสื่อเอง

หรือผู้ที่ไม่มาแจกแต่ประสงค์จะสั่งพิมพ์สื่อ

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อ

มาโดยตลอดทุกท่าน

 

ถ่ายภาพ

-ต้า

ถ่ายภาพและรายงานโดย

เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) 089-445-3994

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994