[318] 21 มกราคม 2561 น่าน

 [318] 21 มกราคม 2561 น่าน

 


 

[318] 21 มกราคม 256แจกสื่อธรรม จ.น่าน

 

 

สมาชิกทั้งหมด 8 ท่าน (รวมคนขับ)

รถตู้ 1 คัน

 

 

แจกสื่อไปประมาณ 2,050 ชุด

 

ยินดีในบุญกับพี่นันและคณะสำรวจเส้นทาง

ที่ขับรถสำรวจเส้นทางและเติมน้ำมันเองทั้งหมด

 

แจกสื่อธรรมตามจุดแวะพักรถต่างๆและในพื้นที่ จ.น่าน

ทั้งหมด 6 อำเภอ ดังนี้คือ

 

1. อ.ปัว

- ปั๊มมน้ำมัน ปตท. ปัว

- ตลาดสดเทศบาลตำบลปัวและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดบ้านปง (ตลาดประชารัฐฯ)

 

2. อ.ท่าวังผา

- ตลาดเทศบาลฯ 1และชุมชนใกล้เคียง

 

3. อ.เมืองน่าน

- ตลาดสดพระเนตรและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดตั้งจิตนุสรณ์และชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดสดราชพัสดุและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดสดเทศบาลและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดตั้งจิตนุสรณ์ 2 และชุมชนใกล้เคียง

- สถานีขนส่งฯ และชุมชนใกล้เคียง

 

4. อ.เวียงสา

- ตลาดสุขาภิบาลกลางเวียงสาและชุมชนใกล้เคียง

 

5. อ.นาน้อย

- ปั๊มน้ำมัน ปตท. นาน้อย

- ตลาดสดบ้านนาหลวงและชุมชนใกล้เคียง

 

6. อ.นาหมื่น

- ชุมชนสองข้างทางถนน

- บริเวณจุด ขึ้น-ลง แพ ขนานยนต์

 

ครั้งนี้ใหม่ก็นำสื่อที่แก้ไขมาขึ้นรถที่

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งวัฒนะ อีกครั้ง

 

รถออกจากไอทีสแควร์ฯ เกือบ 20:00 น.

ของวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

ช้ากว่ากำหนดค่อนข้างมาก

 

ระหว่างเดินทางก็แวะพักที่ปั๊มน้ำมันบ้าง

ในขณะที่แวะพักที่ จ.พิจิตร อากาศก็ไม่หนาวมากนัก

แต่พอไปถึงที่ อ.ปัว จ.น่าน อากาศค่อนข้างหนาว

ประกอบกับมีหมอกลงจัดบางช่วง ทำให้ถึงที่พัก เกือบ 05:00 น.

ได้พักและทานอาหารและเครื่องดื่ม

(ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่มมา)

(ยินดีในบุญกับภรรยาพี่นันที่ต้อมข้าวโพดมา)

และทำธระส่วนตัว จากนั้นก็เริ่มเดินทางเพื่อแจกสื่อธรรมต่อที่

ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว อ.ปัว

โดยเวลาที่ออกเดินทางประมาณ 06:30 น.

เพราะฟ้าค่อนข้างสว่างช้าในวันนี้

 

จากนั้นแจกสื่อธรรมที่

อ.ท่าวังผา และ อ.เมืองน่าน ตามลำดับ

ระหว่างทางมีหมอกลงจัดเป็นช่วงๆ

ที่ อ.เมืองน่าน มีตลาดหลายจุดและมีผู้คนพลุกพล่าน

ทำให้แจกสื่อธรรมได้เยอะมาก

เมื่อเสร็จจากการแจกสื่อธรรมที่ อ.เมืองน่าน

ก็เดินทางไปสู่ อ.เวียงสา , อ.นาน้อย และ อ.นาหมื่น ตามลำดับ

 

โดยการเดินทางจาก อ.นาหมื่นเข้าถนนหลัก

ช่วงขามาที่ผ่าน จ.แพร่จะค่อนข้างไกล

ทีมงานสำรวจจึงได้ใช้เส้นทาง

ข้ามลำน้ำน่าน (ใกล้เขื่อนสิริกิติ์)

โดยใช้แพขนานยนต์เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง

เมื่อกำลังข้ามแพขนานยนต์ก็ได้ถ่ายรูปหมู่บริเวณนี้เลย

 

ระหว่างเดินทางกลับก็แวะรับประทานอาหารที่ร้านอาหารริมทาง

(ยินดีในบุญกับพี่น้อยที่ออกค่าใช้จ่าย)

  

ระหว่างเดินทางกลับ

พี่เก่งคนชับรถเกิดหลับในบางจังหวะ

พี่แก๊สจึงอาสาขับรถแทนในบางช่วง

(ยินดีในบุญครับ)

 

ระหว่างเดินทางกลับ ก็มีการประชุมกันในรถ

รายละเอียดคือ

การแจกสื่อครั้งต่อไป

พี่เปิ้ลได้ฝากเสนอ จ.กำแพงเพชร

พี่แก๊สได้เสนอ จ.สระบุรี

ใหม่ได้เสนอ จ.นครศรีธรรมราช และพื้นที่ภาคใต้

 

สรุปจับสลากได้ จ.สระบุรี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

เป็นวันที่สมาชิกเห็นด้วยและรถตู้ว่าง

 

จากนั้นก็เดินทางกลับ กทม.

 

ค่าใช้จ่ายครั้งนี้ 13,365 บาท

เงินกองกลางคงเหลือ 24,658 บาท

 

ยินดีในบุญกับผู้จ่ายค่าทางด่วนตลอดการเดินทาง

 

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทางและวางแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่มมาสมทบทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อธรรมทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อทุกท่าน

 

ถ่ายภาพ

-พี่สอง

ถ่ายภาพและรายงานโดย

เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) 089-445-3994

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1321057111333689&id=315109618595115

 

ภาพรวมการแจกสื่อธรรม จ.น่าน

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/789-nan 

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994