[332] 22-23 ธันวาคม 2561 อุดรธานี

 [332] 22-23 ธันวาคม 2561 อุดรธานี

 

  

[332] 22-23 ธันวาคม 2561 แจกสื่อธรรม จ.อุดรธานี

 

[เอกสารสื่อธรรม]

หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด! ถวาย ทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

 

รวม คำถาม-คำตอบ

เรื่องพระรับเงิน-ทองและกิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ (เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

สมาชิกทั้งหมด 11 ท่าน (ไม่รวมคนขับรถตู้)

รถตู้ 1 คัน

รถเก๋ง 1 คัน

 

แจกสื่อธรรมไปประมาณ 16,600 ชุด

(สมาชิกบางท่านนำกลับไปแจกบางส่วน

ยินดีในบุญครับ)

 

แจกสื่อธรรมตามจุดแวะพักรถต่าง ๆ

(นอกพื้นที่ จ.อุดรธานี ก็มีบ้าง)

และในพื้นที่ จ.อุดรธานี

ทั้งหมด 16 อำเภอ ดังนี้คือ

 

1. อ.หนองหาน

- ตลาดสดเทศบาลอำเภอหนองหานและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดเทศบาลหนองเม็ก 1และพื้นที่ใกล้เคียง

 

2. อ.ทุ่งฝน

- ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งฝนและพื้นที่ใกล้เคียง

 

3. อ.พิบูลย์รักษ์

- ตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

4. อ.บ้านดุง

- ตลาดเทศบาล1และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดผ้าเทศบาลเมืองบ้านดุงและพื้นที่ใกล้เคียง

- สถานีขนส่งฯและพื้นที่ใกล้เคียง

- คำชะโนดและพื้นที่ใกล้เคียง

 

5. อ.สร้างคอม

- ตลาดสดสร้างคอมและพื้นที่ใกล้เคียง

 

6. อ.เพ็ญ

- ตลาดเทศบาลตำบลเพ็ญและพื้นที่ใกล้เคียง

 

7. อ.กุดจับ

- ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจับและพื้นที่ใกล้เคียง

- งานแข่งเรือและพื้นที่ใกล้เคียง

 

8. อ.เมืองอุดรธานี

วันเสาร์

- ตลาดผ้านาข่าและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสำโรง (ตลาดบ้านบ่อน้ำ) และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดไทยศิริและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดธันวาและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดแม่บัวแดงและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาด อบต.สามพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดแม่ยุพินและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดไทยศิริ 3 และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดโพศรี วิลเลจและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดโรงเกลือและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดบ้านห้วยและพื้นที่ใกล้เคียง

- ถนนคนเดินเมืองอุดร

วันอาทิตย์

- ตลาดไทยอีสาณและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดเทศบาล 2 และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดอุดรเงินแชร์และพื้นที่ใกล้เคียง

- สถานีรถไฟอุดรธานี

- ตลาดอุดรเมืองทองและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดเมืองทองเจริญศรีและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดหนองบัวและพื้นที่ใกล้เคียง

 

9. อ.หนองวัวซอ

- ตลาดสดหนองวัวซอและพื้นที่ใกล้เคียง

 

10. อ.กุมภวาปี

- ตลาดสดกุมภวาปีและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดสุขาภิบาลห้วยเกิ้งและพื้นที่ใกล้เคียง

 

11. อ.หนองแสง

- ตลาดทับกุงและพื้นที่ใกล้เคียง

 

12. อ.โนนสะอาด

- ตลาดสดอำเภอโนนสะอาดและพื้นที่ใกล้เคียง

 

13. อ.ไชยวาน

- ตลาดสดไชยวานและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดชุมชนบ้านหนองแวงและพื้นที่ใกล้เคียง

- ชุมชนริมทาง

 

14. อ.กู่แก้ว

- ตลาดนัดวันอาทิตย์กู่แก้ว อ.กู่แก้วและพื้นที่ใกล้เคียง

- ชุมชนริมทาง

 

15. อ.ศรีธาตุ

- ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีธาตุและพื้นที่ใกล้เคียง

 

16. อ.วังสามหมอ

- ตลาดเอื้ออาทรและพื้นที่ใกล้เคียง

 

เนื่องจาก จ.อุดรธานี มีทั้งหมด 20 อำเภอ

จึงมีการแยกกันทำแจกสื่อธรรม

ในช่วงเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงสายๆบ่ายๆ

แต่ถึงกระนั้นก็ต้องตัดออกไป 4 อำเภอ คือ

บ้านผือ, น้ำโสม, นายูง และ ประจักษ์ศิลปาคม

 

เดินทางกว่าจะถึง จ.อุดรธานี ประมาณตี 5 กว่า

เลยได้พักแต่เล็กน้อย ก่อนเริ่มแจกสื่อธรรมที่ อ.หนองหาน

และก็แจกสื่อธรรมไปเรื่อย ๆ แต่เมื่อไปแจกสื่อธรรม

ที่ อ.กุดจับ พอดีมีงานแข่งเรือเลยได้แจกสื่อธรรมที่จุดนี้เพิ่ม

 

จากนั้นก็มารับประทานอาหาร

และเข้าพักที่ โรงเรียนเอ็มเพลส สักครู่

แล้วนัดหมายกันเพื่อไปแจกสื่อธรรมที่ อ.เมืองอุดรธานี

ช่วงเย็นๆค่ำๆ ต่อ

เพราะในตัวเมืองอุดรธานีมีตลาดเยอะมาก

โดยเฉพาะตลาดช่วงเย็นวันเสาร์

และยังมีถนนคนเดินที่มีคนเยอะมากอีกด้วย

แจกสื่อธรรมที่ถนนคนเดินถึงประมาณ 22:00 น.

ก็เดินทางกลับที่พัก

 

ส่วนวันอาทิตย์ก็มาแจกสื่อธรรม

บริเวณตลาดเช้าในเมืองอุดรธานีต่ออีก

แล้วก็มาถ่ายรูปหมู่กันที่

สถานีรถไฟอุดรธานี

พร้อมประชุมกันต่อเลย

รายละเอียดคือ

การแจกสื่อครั้งต่อไป

พี่เปิ้ลฝากเสนอ จ.พะเยา

ทั้งแบบ 2 วัน และวันเดียว

พี่แก๊สเสนอ จ.นครราชสีมา

 

จับสลากได้ จ.นครราชสีมา

และวันที่ 27 มกราคม 2561

เป็นวันที่สมาชิกเห็นด้วย

 

ส่วนสื่อธรรมก็สั่งพิมพ์เพิ่มอีก 15,000 บาท

เพราะครั้งนี้แจกสื่อธรรมได้ค่อนข้างมาก

ส่วนที่เหลือไม่เพียงพอกับการแจกสื่อธรรม

จ.นครราชสีมา

 

หลังจากแจกสื่อที่เมืองอุดรธานีเสร็จ

ก็ไปแจกสื่อธรรมต่อที่ อ.หนองวัวซอ

จากนั้นก็แยกกันไปแจกสื่อธรรม

เพื่อให้แจกสื่อธรรมได้เยอะสถานที่ขึ้นกว่า

ขับตามกันไปอย่างเดียว

 

ก่อนแยกกันกลับ

รถตู้ถึง กทม. ประมาณ 20:30 น.

รถเก๋ง ถึง กทม. ประมาณ 02:30 น.

 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินกองกลางครั้งนี้

13,820 บาท

 

เงินกองกลางคงเหลือ 14,495 บาท
(หลังหักค่าพิมพ์สื่อธรรมเพิ่มแล้ว)

 

ยินดีในบุญพี่เปิ้ลผู้สนับสนุนวิทยุสื่อสาร

 

ยินดีในบุญกับผู้จ่าย

ค่าทางด่วน

ตลอดการเดินทาง

 

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทาง

และวางแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่ม

มาสมทบทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อธรรมทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อธรรม

ทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อทุกท่าน

 

ถ่ายภาพ

- ป้าต๋อย

- น้านุช

- พี่ดา

- พี่สอง

ถ่ายภาพและรายงานโดย

เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) 089-445-3994

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1703072993132097&id=315109618595115

 

ภาพรวมการแจกสื่อธรรม จ.อุดรธานี

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/798-udonthani

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994