[340] 27-28 กรกฎาคม 2562 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน

[340] 27-28 กรกฎาคม 2562

หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน

 

  

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด! ถวายทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

 

[340] 27-28 กรกฎาคม 2562

หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน

 

เอกสารสื่อธรรม

หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด ! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด ! ถวาย ทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

 

รวม คำถาม-คำตอบ

เรื่องพระรับเงิน-ทองและกิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

สมาชิกทั้งหมด 10 คน

(ไม่รวมคนขับรถตู้)

 

รถตู้ 1 คัน

รถเก๋ง 1 คัน

 

แจกสื่อฯ ไปประมาณ 14,034 ชุด

(รวมการแจกสื่อฯ ตามจุดพักรถ

และสถานที่ต่างๆ ตลอดการเดินทางแล้ว

พร้อมทั้งสื่อฯ ที่สมาชิกบางท่าน

นำไปแจกเพิ่มเติมแล้ว

ยินดีในบุญครับ)

 

แจกสื่อฯ ในพื้นที่หลักๆ ดังนี้

 

พื้นที่ในจังหวัดหนองบัวลำภู

6 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.ศรีบุญเรือง

- ตลาดนัดบ้านโนนงามและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดเทศบาลอำเภอศรีบุญเรือง

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดณัฐพงษ์ (ชูเดช) และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดบขส.เก่า (ตลาดโต้รุ่ง)

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

2. อ.เมืองหนองบัวลำภู

- ตลาดกิจเจริญและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดนัด 11 ค่ำและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดแม่สำเนียงและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดบ้านห้วยเดื่อและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดศรีสุพรรณและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลนาคำไฮ

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดไนท์พลาซ่าหนองบัวลำภูและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดชุมชนตำบลบ้านขามและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดเทศบาล บ้านนามะเฟือง

และพื้นที่ใกล้เคียง

- สถานีขนส่งฯ หนองบัวลำภู

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

3. อ.นากลาง

- ตลาดสดบูรพา (วายแล้ว)

 และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดปริณาพล ๒๕๑๘ (วายแล้ว)

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดไนท์กุดดินจี่และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดนัดเย็นวันเสาร์ (2 ตลาด)

 

4. อ.นาวัง

- ตลาดสดวิมลพลาซ่าและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดนัดเย็นวันเสาร์

 

5. อ.สุวรรณคูหา

- ตลาดกุดผึ้งและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดเทศบาลสุวรรณคูหา

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

6. อ.โนนสัง

- ตลาดสดเทศบาลกุดดู่และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดปลาบ้านท่าศิลา

 

พื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น

8 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.สีชมพู

- ตลาดสดเทศบาลตำบลสีชมพู

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

2. อ.อุบลรัตน์

- ตลาดเทศบาลเขื่อนอุบลรัตน์

และพื้นที่ใกล้เคียง

- บางแสน 2

 

3. อ.หนองเรือ

- ตลาดดอนโมงและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแก

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดเทศบาลหนองเรือและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดบ้านเม็ง (วายแล้ว)

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดคลองถม หนองเรือและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดต้นจาน (สื่อฯ หมด แจกได้นิดหน่อย)

 

4. อ.ภูเวียง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลภูเวียง

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดเย็นภูเวียง

 

5. อ.ชุมแพ

- ตลาดสดดีบุญมี ณ ชุมเเพและพื้นที่ใกล้เคียง

- สถานีขนส่งฯ อำเภอชุมแพและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดราชพัสดุและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดเทศบาลโนนหันและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดหนองคูไซและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

6. อ.ภูผาม่าน

- ตลาดสดเทศบาลตำบลภูผาม่าน

 

7. อ.หนองนาคำ

- ตลาดนัดคลองถม หนองนาคำ

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

8. อ.เวียงเก่า

- ตลาดนัดเวียงเก่า (วายแล้ว)

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

พื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี

4 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.บ้านผือ

- ตลาดดีเจริญ ต.หนองแวง

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลกลางใหญ่

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดบ้านผักบุ้งและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดยายแสงและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดนิยมกานต์และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลคำบง

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดนัดนาคเจริญและพื้นที่ใกล้เคียง

 

2. อ.น้ำโสม

- ตลาดบ้านหยวกและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดเทียนชัยและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดเทศบาลนางัวและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดเทศบาลน้ำโสมและพื้นที่ใกล้เคียง

 

3. อ.หนองวัวซอ

- ตลาดนัดคลองถมเย็นวันเสาร์

 

4. อ.เมืองอุดรธานี

- ตลาดบ้านดงไร่และพื้นที่ใกล้เคียง

- งานอีสานแฟร์ ณ ตลาดอุดรเมืองทอง

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ร้านขายอาหารริมถนนนิตโย

- ตลาดปรีชา

- ไนท์พลาซ่าอุดรธานี

- เซ็นเตอร์พ้อยท์ 2003

- UD SHOPPING CENTER

- ตลาดหน้าเซ็นทรัลอุดรธานี

- ร้านขายอาหารใกล้ ลานจอดรถ UD TOWN

 

พื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิ

3 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.บ้านแท่น

- ตลาดสดตระกูลทอง (วายแล้ว)

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดโชคชัยพัฒนา (วายแล้ว)

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

2. อ.คอนสาร

- ตลาดสดเทศบาลตำบลคอนสาร

(วายแล้ว) และพื้นที่ใกล้เคียง

- บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์

- จุดชมวิวทุ่งลุยลาย

- น้ำผุดทัพลาว

- ตลาดนัดคอนสารและพื้นที่ใกล้เคียง

 

3. อ.เนินสง่า

- ตลาดบ้านหนองฉิมและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดนัดเนินสง่าและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดใกล้บึงบริบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

 

พื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา

1 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.สูงเนิน

- ตลาดเย็นเทศบาลสูงเนินและพื้นที่ใกล้เคียง

- ศิริพลาซ่า คอมเพล๊กซ์และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดนัดไนท์มหาชนเย็นอาทิตย์

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดกุดจิกและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดชุมชน SML บ้านมะเกลือเก่า

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

รถตู้ออกจากบางใหญ่

ส่วนรถเก๋งออกจากไอทีฯ

ไปนัดเจอกันที่ โลตัส นวนคร

เพื่อรับป้าต๋อย

จากนั้นก็เดินทางต่อ

รถเก๋งไปรับน้านุชที่โรงแรมควีนส์โฮเต็ล ชุมแพ

จากนั้นก็ไปพักรอที่ปั๊ม ปตท. อำเภอสีชมพู

ถึงจุดพักรถประมาณตีสี่กว่าๆ

 

หกโมงกว่าๆ ก็เริ่มแจกสื่อฯ จุดแรก

ที่ อำเภอสีชมพู

จากนั้นก็ขับรถขึ้นเหนือไปเรื่อยๆ

จนถึง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

วันนี้มีตลาดนัด 11 ค่ำ พอดี

ทำให้มีผู้คนออกมากเยอะกว่าปกติ

เสร็จจากจุดนี้ก็แจกสื่อฯ ต่อ

ในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู

แล้วมาพักรับประทานอาหารกลางวันที่

ร้านสองนางส้มตำปลาเผา

ในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

จากนั้นก็เข้าพักที่โรงแรมภูธรรณวา

ก่อนออกแจกสื่อฯ ต่อในช่วงบ่าย ช่วงค่ำ

 

ช่วงบ่าย ช่วงค่ำ มีการแยกกันแจกสื่อฯ

โดยรถตู้จะเน้นแจกสื่อฯ ตลาดเย็น

ในพื้นที่หนองบัวลำภู และมีเพิ่มเติม

ที่ตลาดนัดคลองถมหนองวัวซอ

ส่วนรถเก๋งจะไปแจกสื่อฯ ที่ อ.สุวรรณคูหา
ซึ่งอยู่ทิศเหนือของจังหวัดหนองบัวลำภู

และแจกสื่อฯ ต่อในพื้นที่ จ.อุดรธานี

 

เช้าวันอาทิตย์ก็นัดกันประมาณหกโมง

และประชุมตอนเช้าที่โรงแรมเลย

 

มีผู้เสนอสถานที่แจกสื่อฯ ครั้งต่อไปดังนี้

- จ.พะเยา 2 วัน พี่เปิ้ลเสนอ

- จ.อำนาจเจริญและพื้นที่ใกล้เคียง 2 วัน

พี่สอง พี่แก๊สเสนอ

- จ.เพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง 1 วัน

ใหม่เสนอ

- จ.เลย 2 วัน

ใหม่เสนอ (น้านุชอยากไปแต่ใหม่ไปสำรวจ)

 

ผู้ที่มีอายุมากได้สละให้น้านุชจับสลาก

น้านุชจับสลากได้

จ.อำนาจเจริญและพื้นที่ใกล้เคียง 2 วัน

 

และวันที่ที่ทางคณะเห็นว่าเหมาะสมคือ

31 ส.ค. – 1 ก.ย. 62

 

จากนั้นก็ไปแจกสื่อฯ ร่วมกัน

ที่สถานีขนส่งฯ จ.หนองบัวลำภู

และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

 

หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันแจกสื่อฯ

ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายช่วงเย็น

 

รถตู้จะกลับมาทางเส้นทาง

ที่ผ่านอำเภอภูเวียงจากนั้น

ก็ไปทางอำเภอชุมแพในช่วงเช้า

และช่วงบ่ายก็กลับทางชัยภูมิ โคราช

โดยแวะแจกสื่อที่ อ.เนินสง่า และ อ.สูงเนิน

 

ส่วนรถเก๋งจะกลับทาง อำเภออุบลรัตน์

และแจกสื่อบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่

จังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ

จากนั้นก็ไปส่งน้านุชที่อำเภอเมืองขอนแก่น

แล้วค่อยเดินทางกลับ

 

และรถเก๋งก็ไปรับสื่อฯ ที่บ้านพี่แก๊ส

จำนวน 500 ชุด เพราะพี่บุษ

จะนำไปให้ทางกลุ่มยุโรปที่ต้องการสื่อฯ
เพื่อนำไปแจกสื่อฯ ต่อไป

(ไม่ได้นับรวมในการแจกสื่อฯ ครั้งนี้)

 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินกองกลางครั้งนี้ 17,550 บาท

เงินกองกลางคงเหลือ 9,509 บาท

 

ส่วนสื่อฯ ยังมีเพียงพอที่จะแจกสื่อฯ ในครั้งต่อไป

จึงยังไม่สั่งพิมพ์สื่อฯ เพิ่ม

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่ไม่ได้มาร่วมแจกสื่อฯ

แต่สนับสนุนเงินกองกลางหรือเงินค่าอาหาร

ทุกท่านทั้งที่ประสงค์ออกนามและไม่ออกนาม

 

ยินดีในบุญกับผู้จ่าย

ค่าอื่นๆ ที่ไม่ใช้เงินกองกลาง

เช่น ค่าทางด่วน, ค่าที่จอดรถ,

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ตลอดการเดินทาง

 

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทาง

และวางแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่ม

มาสมทบทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อธรรม

ทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อฯ ทุกท่าน

 

ถ่ายภาพ

- ป้าต๋อย

- น้านุช

- พี่บุษ

- พี่ดวงเดือน

- พี่สอง

ถ่ายภาพและรายงานโดย

เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) 089-445-3994

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2019471948158865&id=315109618595115

 

ภาพรวมการแจกสื่อธรรม จ.หนองบัวลำภู

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/810-nongbualamphu

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994