[344] 18-24 ตุลาคม และ 23-25 พฤศจิกายน 2562 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

[344] 18-24 ตุลาคม 2562 และ

23-25 พฤศจิกายน 2562

พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

 

 

 

  

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด! ถวายทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

 

[344] 18-24 ตุลาคม และ

23-25 พฤศจิกายน 2562

พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

 

เอกสารสื่อธรรม

หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด ! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด ! ถวาย ทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

 

รวม คำถาม-คำตอบ

เรื่องพระรับเงิน-ทองและกิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

แจกสื่อฯ พร้อมสำรวจ

18-24 ต.ค. 62

แจกสื่อฯ ไปประมาณ 13,097 ชุด

 

รถเก๋ง 1+1 คัน

4+1+2 คน

(อาร์มมาร่วมแจกสื่อฯ

วันที่ 18 ช่วงเย็น – 20 ช่วงเช้า)

(พี่จิตราและพี่ชลัชมาร่วมแจกสื่อฯ

วันที่ 21-22 และมีช่วงที่แบ่งกันทำงานด้วย)

(ยินดีในบุญครับ)

 

แจกสื่อฯ ตามสถานที่ต่าง ๆ

ตลอดการเดินทาง

รวมถึงจุดพักรถต่าง ๆ

สถานที่ราชการ (อาจจำได้ไม่หมด)

จุดตรวจต่าง ๆ

ตลาดต่าง ๆ

ชุมชนและร้านค้าต่าง ๆ

ส่วนพื้นที่หลักๆ มีดังนี้

 

พื้นที่ในจังหวัดชุมพร

1 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.หลังสวน

- ตลาดนัดหัวท่า

งานแข่งเรือและพื้นที่ใกล้เคียง

 

พื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

5 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

- ตลาดนัดไดร์ม่อนและพื้นที่ใกล้เคียง

 

2. อ.กาญจนดิษฐ์

- ตลาดนัด

หน้าบริษัท ศรีตรังโกรฟ จำกัด สุราษฎร์ธานี

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดนัดใกล้โรงเรียนวัดบ้านใน

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

3. อ.ดอนสัก

- ถนนคนเดิน ดอนสัก

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลดอนสัก

- ตลาดนัดวันอาทิตย์ดอนสัก

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

4. อ.เกาะสมุย

- Nathon Night Food Market

และพื้นที่ใกล้เคียง

- Night Market Bophut /

Fishermans Village

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดเจริญลาภและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดหัวถนนและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดลิปะใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง

- โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

- โรงพยาบาล เกาะสมุย

- สถานีขนสงผู้ใดยสารอำภอเกาะสมุย

- ตลาดสด ศรีฟ้า (บ้านสระเกศ) และพื้นที่ใกล้เคียง

- ร้านค้าและชุมชนชนบริเวณสี่แยกตำบลตลิ่งงาม

และร้านขายของริมทางถนนหมายเลข 4170

- ตลาดบางรักษ์และพื้นที่ใกล้เคียง

- Maenam Morning Market

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ใกล้ๆ Racha Samui restaurant

- ตลาดสดละไมและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดแหลมดินและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดดาวและพื้นที่ใกล้เคียง

 

5. อ.เกาะพะงัน

- Koh Phangan Food Court

และพื้นที่ใกล้เคียง

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอเกาะพะงัน

(มีแข่งฟุตบอล)

- ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน

- ชุมชนทางไป Secret Beach หาดสลัด

- สองข้างทาง ทางไปหาดริ้น

(ในส่วนที่ไม่ไกลนัก)

- หาดริ้นและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดพันธ์ทิพย์ (Phantip Market)

และพื้นที่ใกล้เคียง

- Saturday Walking Street Market

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

พื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

14 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.ขนอม

- ตลาดนัดวันอาทิตย์ ขนอม

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ที่ว่าการอำเภอขนอม

และพื้นที่ใกล้เคียง (มีงานวิ่ง)

- โรงพยาบาลขนอม

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอขนอม

- ตลาดสดเทศบาลตำบลขนอม

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดบางแพงและพื้นที่ใกล้เคียง

(ร้านค้ามีน้อยแล้ว)

 

2. อ.สิชล

- ตลาดอาทิตย์ ต้นพะยอมสิชล

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

3. อ.ท่าศาลา

- โรงพยาบาลท่าศาลา

 

4. อ.นบพิตำ

- โรงพยาบาลนบพิตำ

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอนบพิตำ

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอนบพิตำ

- ตลาดนัดใกล้สามแยกนาเหรง

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

5. อ.พรหมคีรี

- ชุมชนใกล้ตลาดดอนคา

- ชุมชนใกล้ตลาดนัดพรหมโลก

(ตลาดวายไปแล้ว)

 

6. อ.ลานสกา

- ตลาดนัดคีรีวงและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดเปิดท้ายลานสกา

และพื้นที่ใกล้เคียง

- โรงพยาบาลลานสกาและพื้นที่ใกล้เคียง

 

7. อ.พระพรหม

- ตลาดโกส้องและพื้นที่ใกล้เคียง

- โรงพยาบาลพระพรหม

 

8. อ.จุฬาภรณ์

- ตลาดตำบลสามตำบล

และพื้นที่ใกล้เคียง

- โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

- ตลาดนัดใกล้สี่แยก

ระหว่างถนนหมายเลข 4 กับหมายเลข 4151

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดนัดใกล้วัดสำนักขัน

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

9. อ.ร่อนพิบูลย์

- โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

- สถานีรถไฟชุมทางเขาชุมทอง

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดศรีไทและพื้นที่ใกล้เคียง

 

10. อ.ชะอวด

- สถานีตำรวจภูธรชะอวด

 

11. อ.ทุ่งสง

- ร้านค้าและชุมชน

ริมถนนหมายเลข 2034 (ตำบลที่วัง)

- ตลาดนัดหน้าค่ายเทพสตรีฯ

- ตลาดบ้านไทรทองและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดตำบลเขาขาวและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดมาบชิงและพื้นที่ใกล้เคียง

 

12. อ.ทุ่งใหญ่

- ตลาดนัดวันพุธ กรุงหยัน

(ฝนตก แจกได้นิดหน่อย)

 

13. อ.ช้างกลาง

- สถานีตำรวจภูธรช้างกลาง

- ตลาดนัดบ้านนาวาและพื้นที่ใกล้เคียง

(แจกได้นิดหน่อยเพราะสื่อฯ เหลือน้อย)

 

14. อ.พิปูน

- โรงพยาบาลพิปูน

- สถานีตำรวจภูธร อำเภอพิปูน

- ชุมชนตำบลกะทูน

(แจกได้นิดหน่อยเพราะสื่อฯ เหลือน้อย)

 

พื้นที่ในจังหวัดพัทลุง

8 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.ควนขนุน

- ตลาดสดเทศบาลควนขนุน

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

2. อ.ปากพะยูน

- ตลาดนัดชุมชนบ้านเกาะยวน

และพื้นที่ใกล้เคียง

- สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะนางคำ

- สถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ

- ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดเทศบาลตำบลปากพะยูน

และพื้นที่ใกล้เคียง

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพะยูน

- สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน

- ชุมชนในตัวเมืองอำเภอปากพะยูน

 

3. อ.ศรีบรรพต

- โรงพยาบาลศรีบรรพต

- ชุมชนใกล้ตลาดนัดเขาปู่

- ร้านค้าและชุมชนริมถนน 4163

 

4. อ.ศรีนครินทร์

- ที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์

- สถานีตำรวจภูธรศรีนครินทร์

- โรงพยาบาลศรีนครินทร์

- ร้านค้าบริเวณเขาพับผ้า

- หน้าวัด (ไม่แน่ในว่าใช่วัดนาวงหรือไม่ ?)

 

5. อ.กงหรา

- ร้านค้าและชุมชนริมถนนหมายเลข 4122

- ที่ว่าการอำเภอกงหรา

- สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา

- สำนักงานสาธารณะสุขกงหรา

- โรงพยาบาลกงหรา

- สถานีตำรวจภูธรกงหรา

 

6. อ.เขาชัยสน

- ตลาดชุมชนท่าควาย

- ตลาดนัดชุมชนท่าลาด

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานช้าง

 

7. อ.ตะโหมด

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะโหมด

- ที่ว่าการอำเภอตะโหมด

- สถานีตำรวจอำเภอตะโหมด

- โรงพยาบาลตะโหมด

- สถานีตำรวจชุมชนแม่ขรี

 

8. อ.ป่าบอน

- ที่ว่าการอำเภอป่าบอน

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอป่าบอน

- สำนักงานเทศบาลตำบลป่าบอน

- โรงพยาบาลป่าบอน

 

พื้นที่ในจังหวัดสงขลา

9 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.ระโนด

- ตลาดอำเภอระโนดและพื้นที่ใกล้เคียง

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอระโนด

- โรงพยาบาลระโนด

 

2. อ.กระแสสินธุ์

- โรงพยาบาลกระแสสินธุ์

(มีงานเปิดห้องทำฟัน)

- ที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอกระแสสินธุ์

- ชุมชนและร้านค้าตลาดเกาะใหญ่

- องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่

และสภานที่ใกล้เคียง

 

3. อ.สทิงพระ

- ร้านค้าใกล้วัดพะโคะและพื้นที่ใกล้เคียง

- โรงพยาบาลสทิงพระ

- ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ,

สถานีตำรวจภูธรอำเภอสทิงพระ

และหน่วยงานใกล้เคียง

- ชุมชนและร้านค้า

ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสทิงพระ

 

4. อ.สิงหนคร

- ตลาดม่วงงามและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดชะแล้และพื้นที่ใกล้เคียง

- เทศบาลตำบลชะแล้

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลชะแล้

 

5. อ.บางกล่ำ

- ตลาดนัดตำบลท่าช้าง

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดนัดใกล้ตลาดน้ำบางกล่ำ

และพื้นที่ใกล้เคียง

- โรงพยาบาลบางกล่ำ

- สถานีตำรวจภูธรบางกล่ำ

- ที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ

- ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

อำเภอบางกล่ำ

- สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอบางกล่ำ

 

6. อ.ควนเนียง

- ตลาดควนเนียงและพื้นที่ใกล้เคียง

- โรงพยาบาลควนเนียง

- สถานีตำรวจภูธรควนเนียง

- ที่ว่าการอำเภอควนเนียง

- เทศบาลตำบลบางเหรียง

 

7. อ.หาดใหญ่

- ตลาดนัดบ้านพรุ

- ตลาดเกษตร ม.อ.

- ศูนย์อาหารในอำเภอหาดใหญ่

- ตลาดนัดคลอง ร. 5

- ตลาดนัดเกาะหมีนอก

- ตลาดนัดหูแร่และพื้นที่ใกล้เคียง

 

8. อ.เมืองสงลา

- ตลาดเบญจพร

- ย่านวชิรา

- ตลาดเปิดท้ายประมงใหม่

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

9. อ.รัตภูมิ

- ตลาดนัดเกาะห้า

- โรงพยาบาลรัตภูมิ

- ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ

- สถานีตำรวจภูธรรัตภูมิ

- ตลาดนัดเขารักเกียรติ

- ชุมชนและร้านค้า

ใกล้ตลาดเทศบาลตำบลนาสีทอง

 

พื้นที่ในจังหวัดสตูล

1 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.ควนโดน

- ตลาดนัดเทศบาลตำบลควนโดน

 

พื้นที่ในจังหวัดตรัง

3 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.ปะเหลียน

- ร้านค้าบริเวณจัดงาน

ริมถนนในตัวเมือง

- ร้านค้าและชุมชน

ใกล้ตลาดหัวถนนปะเหลียน

 

2. อ.ย่านตาขาว

- ร้านค้าและชุมชนริมถนน 4264

(ไม่แน่ใจระหว่าง อ.ย่านตาขาว

หรือ อ.ปะเหลียน แต่น่าจะเป็น

อ.ย่านตาขาว มากกว่า)

 

3. อ.นาโยง

- ตลาดช่อง

- ชุมชนและร้านค้าใกล้ตลาดนาปด

 

ในการแจกสื่อฯ พร้อมสำรวจในครั้งนี้

มีสถานที่หลายแห่งที่มีผู้คนมารวมกัน

แล้วแจกสื่อฯ ได้เยอะ

เช่น งานแข่งเรือ, งานแข่งฟุตบอล, งานวิ่ง,

ตลาดนัด/ถนนคนเดิน ในส่วนที่วันที่ไปพอดี

และงานอื่น ๆ เป็นต้น

 

ถ้ารวมการเดินทางกลับด้วย

ครั้งนี้ใช้เวลาถึง 7 วันเลยทีเดียว

 

วันแรก (ศุกร์ที่ 18 ต.ค. 62)

ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้ามืด

ไปรับสื่อฯ เพิ่มที่บ้านพี่แก๊ส

ก่อนออกเดินทางลงใต้

โดยวันแรกก็สำรวจตลาดในพื้นที่

จ.ชุมพร, จ.สุราษฎร์ธานี

และแจกสื่อฯ ในส่วนที่มีตลาดในวันศุกร์

และอำเภอที่ยังไม่ได้แจกสื่อฯ รอบสอง

โดย อ.หลังสวน มีงานแข่งเรือ

ทำให้แจกสื่อฯ ได้เยอะกว่าปกติ

อาร์มมาสมทบที่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จากนั้นก็แจกสื่อฯ ไปตามทาง

ที่จะไปขึ้นเรือที่ อ.ดอนสัก

เพื่อไปยัง อ.เกาะสมุย

 

ไปทันเรือรอบ 19:00 น.

เมื่อถึงเกาะสมุยก็แจกสื่อฯ

และขับวนสำรวจรอบเกาะ

ผู้คนค่อนข้างบางตา

ส่วนหนึงคงเป็นเพราะฝนเริ่มตกแล้ว

จากนั้นก็มาพักที่

โรงแรม Nathon Residence

(ยินดีกับน้านุชและพี่บุษ

ที่ทำบุญค่าใช้จ่าย)

 

วันที่สอง (เสาร์ที่ 19 ต.ค. 62)

นัดกันค่อนข้างเช้ามืดไปหน่อย

รอบแรกเลยแจกสื่อฯ ได้ไม่ค่อยเยอะ

ต้องแวะพักรับประทานอาหาร

ในช่วงเช้ากันก่อน เพื่อรอตลาดต่าง ๆ

มีคนเยอะขึ้นมา จากนั้นค่อยวนรอบเกาะ

แจกสื่อฯ ซ้ำในบางส่วนที่ช่วงเช้าคนน้อย

จากนั้นก็มานั่งเรือเฟอร์รี่เพื่อไปยังเกาะพงัน

เกือบไม่ทันรอบเที่ยง

เมื่อถึงเกาะพงัน ก็แจกสื่อฯ ตามที่ต่างๆ

เพื่อรอ ตลาดช่วงเย็น และถนนคนเดินช่วงเย็น

โดยมีไปแจกสื่อฯ ที่สถานตำรวจ

มีการแข่งฟุตบอลพอดี ทำให้มีคนมาเยอะกว่าปกติ

เรือรอบสุดท้ายที่จะไป อ.ดอนสัก รอบทุ่ม เต็มแล้ว

แต่ก็รอดูท่าทีว่าจะมีว่างไหม เพราะถ้านอนพัก

ที่เกาะพงัน จะเสียเวลาเดินทางในวันรุ่งขึ้นมาก

แต่สุดท้ายก็ยังได้ไป โดยได้ไปต่อเรือที่เกาะสมุยด้วย

คืนนี้พักที่บ้านพักแห่งหนึ่งใกล้ๆท่าเรือเฟอร์รี่

จำชื่อไม่ได้ (ยินดีกับน้านุชและพี่บุษ

ที่ทำบุญค่าใช้จ่าย)

 

วันที่สาม (อาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 62)

วันนี้ตอนเช้าเข้าไปที่ตัวเมืองดอนสักอีกรอบ

เจอตลาดนัดวันอาทิตย์ที่ในแผนที่ไม่มีข้อมูล

เลยได้แจกสื่อฯ เพิ่มเติม

จากนั้นก็วิ่งลงใต้มาอีก

ได้แจกสื่อฯที่ อ.ขนอม

ที่นี่มีงานวิ่งพอดี คนค่อนข้างเยอะ

แยกกับอาร์มที่ อ.ขนอม

และมีการถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

จากนั้นก็ลงใต้มาเรื่อยๆ

แจกสื่อฯที่ อ.สิชล

ในส่วนนี้เคยแจกสื่อฯ รอบสองแล้ว

แต่ตอนนั้นมาค่อนข้างบ่ายแล้ว

ตลาดวายเลยแจกสื่อฯ ที่นี่ซ้ำในช่วงคนเยอะ

มาถึง อ.ท่าศาลา ฝนตก

จึงเปลี่ยนแผนไปแจกสื่อฯ

ในโรงพยาบาลแทนเพราะมีหลังคา

จากนั้นก็ไปแจกสื่อฯ ต่อที่

อ.นบพิตำ, อ.พรหมคีรี, อ.ลานสกา

มีฝนตกอยู่เรื่อย ๆ ทำให้ได้แจกสื่อฯในโรงพยาบาล

จากนั้นก็มา อ.พระพรหม, อ.ร่อนพิบูลย์, อ.จุฬาภรณ์

จากนั้นก็วกกลับไป อ.ร่อนพิบูลย์

จะเดินทางต่อไป อ.เฉลิมพระเกียรติ

แต่ด้วยเวลาที่จำกัดยังเหลืออีกหลายที่

จึงใช้เส้นทางที่สั้นตาม GPS คำนวณ

ในถนนที่มีน้ำขัง เจอน้ำขังหลายจุด

ถนนแคบกลับรถยาก จึงตัดสินใจ

ลองฝ่าไปดู แต่ผลคือติดหล่ม ไปต่อไม่ได้

แต่ยังดีที่ติดต่อกับพี่จิตรา พี่จิตรารู้จักช่าง

ที่ลากรถเขาจึงประสานให้ผู้ที่กรถในพื้นที่ใกล้เคียง

เข้ามาลากรถให้ ใช้เวลาไม่นานก็ออกจากพื้นที่ได้

(ยินดีในบุญกับพี่จิตราที่ติดต่อประสานงาน

พร้อมทั้งออกค่าใช้จ่าย)

แต่ก็มืดแล้วทำให้แจกสื่อฯ ต่อไม่ได้ในวันนี้

และได้เปลี่ยนแผนจากที่จะไปพักที่ทะเลน้อย

มาพักที่ อ.เมืองพัทลุง ที่เมาท์เท่นวิว รีสอร์ท

(ยินดีในบุญกับพี่จิตราที่ติดต่อที่พักและออกค่าใช้จ่าย)

คืนนี้วางแผนเบื้องต้นกับทางพี่จิตราและพี่ชลิต

ว่าจะไปที่ไหนบ้างในวันสำรวจพร้อมแจกสื่อฯ

และในวันแจกสื่อฯ จริงคร่าวๆ เพื่อเป็นแนวทาง

แต่ก็จะมีปรับบ้างในส่วนที่สำรวจเพิ่มเติม

(ยินดีในบุญกับพี่จิตราและพี่ชลิตครับ)

 

วันที่สี่ (จันทร์ที่ 21 ต.ค. 62)

วันนี้ออกเดินทางจาก อ.เมืองพัทลุง

วันนี้ฝนตกหนักหลายช่วง

แต่วันนี้เป็นวันธรรมดา

สถานที่ราชการต่าง ๆ เปิดทำการ

ก็ดีหน่อย ถ้าฝนตกก็ยังแจกสื่อฯ

ในสถานที่ราชการได้

ไปเริ่มแจกสื่อฯ ที่ อ.ควนขนุน

ในส่วนของตลาดเช้า เพราะแจกสื่อฯ จริง

คงได้แจกสื่อฯ ใน อ.เมืองพัทลุง กว่าจะมา

ก็คงสายมากแล้ว เลยแจกสื่อฯ วันนี้ซะเลย

จากนั้นก็วิ่งออกไปทาง จ.สงขลา

ในส่วนของ อ.ระโนด, อ.กระแสสินธุ์, อ.สทิงพระ,

อ.สิงหนคร ก่อนที่จะวกเข้าพัทลุงที่ อ.ปากพะยูน

(ที่ อ.กระแสสินธุ์

มีงานเปิดห้องทำฟันที่โรงพาบาลพอดี

เลยแจกสื่อฯ เจ้าหน้าที่ได้ค่อนข้างเยอะ)

พี่จิตราขอแยกตัวไปที่ อ.หาดใหญ่ก่อนในช่วงนี้

แต่ก็เป็นการดี เพราะในช่วงเย็น เวลาจำกัด

จึงได้แยกกันแจกสื่อทั้ง อ.ควนเนียง, อ.บางกล่ำ

อ.หาดใหญ่ และ มาสุดท้ายที่ อ.เมืองสงขลา

จากนั้นก็กลับไปพักที่

อ.เมืองพัทลุง ที่เมาท์เท่นวิว รีสอร์ท

(ยินดีในบุญกับพี่จิตราที่ติดต่อที่พักและออกค่าช้จ่าย)

 

วันที่ห้า (อังคารที่ 22 ต.ค. 62)

วันนี้ออกเดินทางจาก อ.เมืองพัทลุง

ไปแจกสื่อฯ และสำรวจในส่วนของ

อำเภอฝั่งซ้ายที่ค่อนข้างใช้เวลาในการเดินทางเข้าไป

ไม่เหมาะกับวันแจกสื่อฯ จริง ได้แก่

อ.ศรีบรรพต, อ.ศรีนครินทร์

(วันจริงมีตลาดนัดเย็นวันเสาร์อาจะได้ไป)

และ อ.กงหรา

มีการถ่ายรูปหมู่กับที่โรงพยาบาลกงหรา

จากนั้นพี่จิตรากับพี่ชลิตก็แยกย้าย

ต่อจกานั้นก็ตัดสินใจแจกสื่อฯ ใน

พื้นที่ จ.พัทลุง ในส่วนที่เป็นสถานที่ราชการ

เพราะเป็นธรรมดา และตลาดที่มีวันอังคาร

ส่วนในพื้นที่ จ.สงขลา

ก็แจกทั้งตลาดและสถานที่ราชการเลย

เสร็จจาก อ.รัตภูมิ ก็ค่อนข้างมืดแล้ว

ตอนแรกว่าจะไม่ไป จ.สตูล จะใช้การสำรวจ

โดยใช้แผนที่และการโทรศัพท์สอบถาม

แต่คิดอีกทีไปดีกว่า เพราะบางทีชาวทิพย์

ที่นั้นก็จะได้บุญด้วย มาถึงก็มืดแล้ว

เลยใช้วิธีสอบถามผู้คนในสถานที่ใกล้เคียง

พนักงานปั๊มน้ำมัน, พนักงาน 7-11

ก็ได้ข้อมูลเยอะพอสมควร

วันนี้สื่อฯ เหลือน้อยมากจึงตัดสินใจ

ติดต่อพี่จิตราขอสื่อฯ ที่พี่จิตรานำไปแจกต่อ

มาเพื่อแจกก่อน โดยไปรับสื่อฯ ในวันพรุ่งนี้

กว่าจะออกจาก จ.สตูลก็ดึกมาก

เลยพักที่ อ.ปะเหลียน ที่โรมแรม CUPID HOTEL

(ยินดีกับน้านุชและพี่บุษ

ที่ทำบุญค่าใช้จ่าย)

 

วันที่หก (พุธที่ 23 ต.ค. 62)

วันนี้สื่อฯ เหลือน้อย

แต่ละที่จึงต้องแบ่งๆ กันไปที่ละเล็กๆน้อยๆ

เริ่มจากที่ อ.ปะเหลียน

ไปต่อที่ อ.ย่านตาขาว, อ.นาโยง

จากนั้นผ่านเขาพับผาไปที่ อ.ศรีนครินทร์

จากนั้นก็ไปหาพี่จิตราพี่รับสื่อฯ ที่ อ.เมืองพัทลุง

ได้สื่อฯ เพิ่มมาประมาณ 400 ชุด

(ยินดีในบุญกับพี่จิตรา)

จากนั้นก็ขึ้นเหนือมาทาง

อ.ชะอวด, อ.จุฬาภรณ์, อ.ทุ่งสง, อ.ทุ่งใหญ่

แล้ววกไปทาง อ.ช้างกลาง ก่อนจะไปมืดที่ อ.พิปูน

(สื่อฯ หมดที่นี่ แบบต้องแบ่งที่ละนิดๆหน่อยๆ)

วันนี้กว่าจะออกทางที่ถนนสายหลักที่ อ.เวียงสระ

ก็มืดมากแล้ว มารับของที่อาร์มฝากไว้ให้

บริเวณที่ทำการสายตรวจตำบลท่าเรือ อ.บ้านาเดิม

(ยินดีในบุญกับอาร์มด้วยครับ)

คำนวณใน GPS ถ้าเดินทางต่อแบบต่ำเนื่อง

กว่าจะถึง กทม. ก็รุ่งสาง คงไม่ไหว

เลยเดินทางต่อไปอีกสักพัก

ไปหาที่พักบริเวณ อ.ท่าชนะ

ที่จันทร์เพ็ญรีสอร์ท

(ยินดีกับน้านุชและพี่บุษ

ที่ทำบุญค่าใช้จ่าย)

 

วันที่เจ็ด (พฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. 62)

วันนี้ก็มีสำรวจบ้างระหว่างทางกลับ

กลับถึง กทม. ก็บ่ายๆ เย็นๆ

ยินดีในบุญกับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับ

เป็นการสำรวจพร้อมแจกสื่อฯ ที่ยาวนานที่สุด

และแจกสื่อฯ ได้เยอะมากถึงกว่า 13,000 ชุด

 

หลังจากแจกสื่อฯ พร้อมสำรวจ
ทำให้สื่อฯ เหลือน้อยลง

ประกอบกับพี่จิตราร่วมบุญค่าพิมพ์สื่อฯ

มาอีก 5,000 บาท และอาร์มก็ทำบุญ

เงินกองกลางมา

(ยินดีในบุญกับทั้งสองท่าน)

จึงจัดพิมพ์สื่อฯเพิ่มอีก 30,000 ชุด

(ราคาจะถูกลงที่ 0.72 บาท/ชุด

เมื่อเทียบกับสั่งพิมพ์ 20,000 ชุด

ราคาจะเป็น 0.75 บาท/ชุด ก่อนภาษี)

 

เมื่อสื่อฯ มาส่งหลังพิมพ์เสร็จ

ก็ส่งสื่อฯ บางส่วนให้พี่จิตราก่อน

เพราะวันจริงทั้งคน ทั้งสัมภาระ ทั้งสื่อฯ

คงนำสื่อฯ ไปด้วยได้จำกัด

(ยินดีในบุญครับ)

 

แจกสื่อฯ 23-25 พ.ย. 62

 

แจกสื่อฯ ไป 25,543 ชุด โดยประมาณ

รวมกับการสำรวจพร้อมแจกสื่อฯ

จะเป็น 38,640 ชุด โดยประมาณ

(มีผู้นำกลับไปแจกบางส่วน

ยินดีในบุญครับ)

 

รถตู้ 1 คัน

รถเก๋ง 3 คัน

(สลับใช้รถเช่า 1 คัน)

16 คน

 

แจกสื่อฯ ตามสถานที่

และจุดพักรถต่าง ๆ

โดยพื้นที่หลักๆ ได้แก่

 

พื้นที่ในจังหวัดสตูล

7 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.เมืองสตูล

- ตลาดตั้งจิตต์ศีล

- ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล

- ตลาดเช้าวันเสาร์ ที่ดินลาด สตูล

- ตลาดเทศบาลฉลุง

 

2. อ.ควนโดน

- ตลาดสดเทศบาลตำบลควนโดน

 

3. อ.ควนกาหลง

- ตลาดนัดทุ่งนุ้ย

- โรงพยาบาลควนกาหลง

- สถานีตำรวจภูธรควนกาหลง

 

4. อ.ท่าแพ

- โรงพยาบาลท่าแพ

- สถานีตำรวจภูธรท่าแพ

 

5. อ.ละงู

- สถานีตำรวจภูธรละงู

- ตลาดเทศบาลตำบลกำแพง

- โรงพยาบาลละงู

 

6. อ.ทุ่งหว้า

- สถานีตำรวจภูธรทุ่งหว้า

- ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า

- โรงพยาบาลทุ่งหว้า

 

7. อ.มะนัง

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอมะนัง

- โรงพยาบาลมะนัง

- ตลาด ปาล์ม 1 (วายแล้ว)

และชมชนใกล้เคียง

 

พื้นที่ในจังหวัดพัทลุง

9 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.ป่าบอน

- ตลาดนัดพรุพ้อ

- ตลาดสินเอก อ.ป่าบอน

 

2. อ.ตะโหมด

- ตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ขรี

 

3. อ.บางแก้ว

- แก่งน้ำหูแร่

- ตลาดสดบางแก้ว

 

4. อ.เขาชัยสน

- ตลาดสดเทศบาลเขาชัยสน

- โรงพยาบาลเขาชัยสน

- ตลาดน้ำเขาชัยสน

- ตลาดนัดบ้านท่านางพรหม

 

5. อ.ศรีนครินทร์

- ตลาดนัดวันเสาร์หน้าที่ว่าการอำเภอ

 

6. อ.ควนขนุน

- ตลาดป่าไผ่สร้างสุข (สวนไผ่ขวัญใจ)

- ตลาดนัดหลังสถานีแหลมโตนด

- ตลาดน้ำทะเลน้อย

- ชุมชนบริเวณทะเลน้อย

(มีงานปั่นจักรยาน)

- ตลาดนัดใต้โหนด

 

7. อ.เมืองพัทลุง

- ตลาดน้ำลำปำ

- ตลาดเพียรยินดี

- ตลาดนัดบายพาส

- ถนนคนเดินใกล้วงเวียนหอนาฬิกา พัทลุง

- ตลาดหลังสถานี

- ตลาดนัดบ้านควนถบ

- ตลาดนัดต้นไทร

- ตลาดกรีนมุ้งมิ้ง (ยังไม่เปิด)

- ตลาดท่ามิหรำ

- ตลาดสดผดุงดอนยอ

- ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง

 

8. อ.ศรีบรรพต

- ตลาดนัดเขาปู่

 

9. อ.ป่าพะยอม

- ตลาดสดป่าพะยอม

- ตลาดนัดต้นไม้ชายคลอง

- โรงพยาบาลป่าพะยอม

 

พื้นที่ในจังหวัดสงขลา

2 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.รัตภูมิ

- ตลาดเทศบาลตำบลนาสีทอง

- ตลาดนัดทศบาล ตำบล กำแพงเพชร

 

2. อ.ระโนด

- ตลาดสดเย็น ตลาดสุขจันทร์

 

พื้นที่ในจังหวัดตรัง

4 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.ปะเหลียน

- สถานีตำรวจภูธรปะเหลียน

- โรงพยาบาลปะเหลียน

- ตลาดบ้านนา ปะเหลียน

 

2. อ.ย่านตาขาว

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอย่านตาขาว

- โรงพยาบาลย่านตาขาว

- วังหินลาด ย่านตาขาว

- ตลาดน้ำลำขนุน

 

3. อ.นาโยง

- ตลาดนัดใกล้ปั๊ม Caltex

ถนนเพชรเกษม

- ตลาดสุทธินนท์

- สถานีตำรวจภูธรนาโยง

- โรงพยาบาลนาโยง

- หลาดนัดลูกลม

- ชุมชนและร้านค้าใกล้ตลาดนาปด

- ตลาดนัดเกาะหยี

 

4. อ.เมืองตรัง

- โรงพยาบาลตรัง

- ร้านค้าและชุมชน

หน้าโรงพยาบาลตรัง

 

พื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

10 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.หัวไทร

- โรงพยาบาลหัวไทร

- ตลาดนัดหัวไทร

- สถานีตำรวจภูธรหัวไทร

 

2. อ.เชียรใหญ่

- ตลาดสินค้าพื้นเมืองตำบลเขาพระบาท

- ตลาดชุมชนบ่อล้อ

- ตลาดใหม่บ่อล้อ (เปิดท้ายบ่อล้อ)

- โรงพยาบาลเชียรใหญ่

- ชุมชนใกล้ตลาดสดสุขาภิบาลเชียรใหญ่

- สถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่

- ตลาดนัดวันอาทิตย์เชียรใหญ่

 

3. อ.เฉลิมพระเกียรติ

- โรงพยาบาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

- ชุมชนชะเมา

- ชุมชนบริเวณสามแยกตลาดสระไคร

 

4. อ.เมืองนครศรีธรรมราช

- สถานีตำรวจภูธรชะเมา

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

- ตลาดปากเนตร

- ตลาดชุมชนเกียเจริญ

- ตลาดนัดนาวง

- ตลาดสดศาลามีชัย (วายแล้ว)

- โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

และชุมชนใกล้เคียง

- โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

- ตลาดท่าม้า

- สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช

- ตลาดเปิดท้ายท่าเรียน เมืองนครศรีธรรมราช

 

5. อ.ปากพนัง

- ชุมชนบริเวณตลาดนัดหัวป่าขลู่

- ชุมชนบริเวณตลาดนัดบ้านบางสระ

 

6. อ.ชะอวด

- ตลาดเช้าอำเภอชะอวด

- สถานีรถไฟอำเภอชะอวด

- โรงพยาบาลชะอวด

 

7. อ.จุฬาภรณ์

- ตลาดนัดวันอาทิตย์อำเภอจุฬาภรณ์

ใกล้ร้านน้องอิมอิม เมี่ยงปลาเผา

 

8. อ.ร่อนพิบูลย์

- ตลาดสดเทศบาลเขาชุมทอง

 

9. อ.ทุ่งสง

- ตลาดเปิดท้าย ทุ่งสง

- โรงพยาบาลทุ่งสง

- ตลาดนัดตำบลที่วัง

 

10. อ.ถ้ำพรรณรา

- โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา

 

พื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

7 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

- ตลาดนัด ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี

- ตลาดดอนนก

- ตลาดน้ำบ้านดอน

- ตลาดสะพานโค้ง100ปี

- ตลาดศาลเจ้าสุราษฎร์ธานี

- mitkasemnightmarket (ตลาดมิตรเกษม)

- Surat Thani Night Market

- Wat Pho Morning market สุราษฎร์ธานี

- ด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

- เรือนจำสุราษฎร์ธานี

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฏร์ธานี

- โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

- สถานีขนส่งผู้โดยสารสุราษฎร์ธานี

 

2. อ.วิภาวดี

- ที่ว่าการอำเภอวิภาวดี

- สภอ.วิภาวดี

- ตลาดอำเภอวิภาวดี

- โรงพยาบาลอำเภอวิภาวดี

- ไปรษณีย์ วิภาวดี

 

3. อ.ท่าฉาง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากฉลุย

- ตลาดนัดเสวียด

- ตลาดนัดบางคราม

- ตลาดไข่เค็มสุมาลี

- ตลาดนัดคลองไทร

- โรงพยาบาลท่าฉาง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าฉาง

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าฉาง

- ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง

- สถานีตำรวจภูธรเสวียด

 

4. อ.พุนพิน

- โรงพยาบาลพุนพิน

- ที่ว่าการอำเภอพุนพิน

 

5. อ.ไชยา

- ตลาดสดเช้าเทศบาลไชยา

- ตลาดสดเทศบาลตำบลตลาดไชยา

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอไชยา

- โรงพยาบาลไชยา

 

6. อ.ท่าชนะ

- ตลาดท่าชนะ

- ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ

- โรงพยาบาลท่าชนะ

 

7. อ.เวียงสระ

- ตลาดเปิดท้าย เสาร์-อาทิตย์ เวียงสระ

 

พื้นที่ในจังหวัดชุมพร

6 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.ละแม

- โรงพยาบาลละแม

- สถานีตำรวจภูธรละแม

- ที่ว่าการอำเภอละแม

- บริเวณศูนย์ราชการอำเภอะแม

 

2. อ.หลังสวน

- ตลาดสดปากน้ำหลังสวน

- ตลาดเทศบาลเมืองหลังสวน

- ตลาดอวยชัย 2

- ตลาดอวยชัย 3

- ตลาดนัดตรงข้ามตลาดสดลุงเคว

- ที่ว่าการอำเภอหลังสวน จ.ชุมพร

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหลังสวน

- บริเวณหน้าโรงเรียนสวนศรีวิทยา

โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร

โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์1

- บริเวณหน้าโรงเรียนเมืองหลังสวน

- โรงพยาบาลหลังสวน

 

3. อ.ทุ่งตะโก

- โรงพยาบาลทุ่งตะโก

- สถานีตำรวจภูธรทุ่งตะโก

- ที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก

 

4. อ.สวี

- ตลาดนัดยิ่งเจริญ สวี

- โรงพยาบาลสวี

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอสวี

- ชุมชนและร้านค้าใกล้โรงเรียนอนุบาลสวี

- สถานีรถไฟสวี

- ที่ว่าการอำเภอสวี

 

5. อ.ท่าแซะ

- ตลาดนัดท่าแซะ

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าแซะ

- โรงพยาบาลท่าแซะ

- บริเวณจัดงานใกล้แหล่งซื้อของฝาก

พ่อตาหินช้าง

 

6. อ.เมืองชุมพร

- ตลาดนัดร่วมเจริญ

- ตลาดสดเทศบาลเมืองชุมพร

- ชุมพร ไนท์พลาซ่า

- สถานีรถไฟชุมพร

- งานสาหร่ายแฟร์

 

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรอบแจกสื่อฯ

รถตู้ รถเก๋ง ที่แจกสื่อฯ ยาวต่อเนื่อง 3 วัน

(ถ้านับเดินทางด้วยก็เป็น 5 วัน)

 

ออกเดินทางกันตั้งแต่ช่วงบ่ายวันศุกร์

กลับถึง กทม. ก็ประมาณตีสองถึงตีห้า

ของเช้ามืดวันอังคาร

แต่ก็คุ้มค่าเพราะการไปแจกสื่อฯ ที่ภาคใต้

ใช้เวลาเดินทางมากโดยเฉพาะ จ.สตูล

จะไกลที่สุดในประเทศไทย หากไม่นับรวม

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

จึงแจกสื่อฯ ต่อเนื่องไปเลยในที่เดียว

 

ระหว่างเดินทางไฟหน้าปัดของรถเก๋ง Vios

ผิดปกติ จึงติดต่อกับพิ่จิตรา

และทางพี่จิตราได้ติดต่อกับรถเช่า

เพื่อใช้ขับแทนในการแจกสื่อฯ

และอาสานำรถไปให้ช่างจัดการแก้ไข

โดยนัดหมายเปลี่ยนรถกันที่ อ.เมืองพัทลุง

(ยินดีในบุญกับพี่ป๋อง สามีพี่จิตราที่ออกค่าใช้จ่าย)

แต่เมื่อพี่ป๋องตรวจดูรถในเช้าวันรุ่งขึ้น

พบว่ารถไม่เป็นอะไร จึงคิดว่าน่าจะเป็นเพราะ

อยากให้พี่ป๋องได้ทำบุญส่วนนี้ครับ

 

ถึงจุดนัดหมายที่ปั๊ม ปตท. สตูล

ก็ช่วงเช้าวันเสาร์

พักทานอาหารและเข้าห้องน้ำสักพัก

ก็เข้าไปแจกสื่อฯที่ อ.เมืองสตูล

พบกับรถพี่จิตราและพี่เดือนที่

ตลาดเช้าวันเสาร์ ที่ดินลาด สตูล

ก่อนจะแยกกันแจกสื่อฯ

โดยรถตู้กับรถพี่จิตรา

ไปทาง จ.สงขลา จ.พัทลุง

รถเช่าไปทาง จ.สตูล จ.ตรัง

เข้าพักที่ เมาท์เท่นวิว รีสอร์ท จ.พัทลุง

(ยินดีในบุญกับพี่จิตราออกค่าใช้จ่าย)

 

วันอาทิตย์ก็แจกสื่อฯ ที่ อ.เมืองพัทลุง ต่อเนื่อง

และถ่ายรูปหมู่พร้อมประชุมที่บ้านพี่จิตรา

 

การเสนอแจกสื่อฯ ครั้งต่อไป มีดังนี้

1. จ.พะเยา และพื้นที่ใกล้เคียง 2 วัน

พี่เปิ้ลเสนอ

2. จ.เลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก

และพื้นที่ใกล้เคียง 2 วัน

ใหม่เสนอ

3. จ.เชียงใหม่ เชียงราย

และพื้นที่ในภาคเหนือ 3 วัน

ใหม่เสนอ

 

จับสลากได้

จ.พะเยา และพื้นที่ใกล้เคียง 2 วัน

และวันที่เป็นวันที่ 14-15 ธ.ค. 62

เป็นวันที่รถตู้ว่าง

 

จากนั้นก็แยกย้ายกัน

โดยรถตู้จะแยกไปทาง

จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี

โดยช่วงพี่จิตราแยกไปส่งพี่เดือน

ที่สนามบินสุราฎร์ธานีและกลับพัทลุง

รถเก๋งจะแยกไปทาง

จ.พัทลุง จ.สงขลา จ.นครศรีธรรมราช

เข้าพักที่ Like Residence I จ.สุราษฎร์ธานี

(ยินดีในบุญกับน้านุชออกค่าใช้จ่าย)

 

วันจันทร์ก็แยกกันอีกเพื่อความะเอียดในการแจกสื่อฯ

รถตู้จะวิ่งสายใน จ.สุราษฎร์ธานี ไป จ.ชุมพร

รถเก๋งจะแจกต่อในตัวเมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แยกไป อ.วิภาวดี แล้วขึ้นเหนือ ไป จ.ชุมพร

แล้วจึงเดินทางกลับ กทม.

 

ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน

รวม 21,310 บาท

ค่ารถและค่าน้ำมันบางส่วนพี่จิตราทำบุญ

ค่าน้ำมันบางส่วนและค่าทางด่วนแม่ลาทำบุญ

(ยินดีในบุญครับ)

ไม่ได้ใช้เงินกองกลาง

 

เงินกองกลางคงเหลือ 33,138 บาท

พิมพ์สื่อเพิ่มอีก 30,000 ชุด

พร้อมแก้ไขแผ่นเพลท 24,396 บาท

(น้านุชออกค่าใช้จ่ายการแก้แผ่นเพลท)

คงเหลือเงินกองกลาง 8,742 บาท

 

ยินดีในบุญกับ

พี่จิตราที่ทำบุญใช้จ่ายหลายๆ อย่าง

ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่าที่พักต่าง ๆ

ทั้งแจกสำรวจพร้อมแจกสื่อฯ

และแจกสื่อฯ วันหลัก ได้แก่

ค่าใช้จ่ายค่ารถและค่าน้ำมัน

ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สื่อฯ ค่าลากรถ

รวมทั้งข้อมูลในการสำรวจเส้นทาง

วางแผนการแจกสื่อฯ

พร้อมทั้งเป็นผู้รับสื่อฯ ที่ส่งมาก่อนล่วงหน้า

ทั้งการสำรวจพร้อมแจกสื่อฯ

และแจกสื่อฯ วันหลัก

 

ยินดีในบุญกับกลุ่มชาวพุทธ 3 ตะกร้า

ที่สมทบเงินกองกลาง 10,000 บาท

(นำไปพิมพ์สื่อฯ)

 

ยินดีในบุญกับน้านุชและพี่บุษ

ที่ทำบุญเรื่องที่พัก

ในส่วนอื่นนอกเหนือจากที่พี่จิตราทำบุญ

ในการสำรวจพร้อมแจกสื่อฯ

 

ยินดีในบุญกับน้านุชที่ทำบุญ

เรื่องที่พักที่สุราษฎร์ธานี

 

ยินดีในบุญกับพี่ป๋อง (สามีพี่จิตรา)

ที่ทำบุญค่ารถเช่าและค่าน้ำมัน

ที่เติมให้เต็มก่อนคืนรถ

 

ยินดีในบุญกับครอบครัวพี่แก๊ส

สมทบค่าใช้จ่ายสำหรับ

การสำรวจพร้อมแจกสื่อฯ

 

ยินดีในบุญกับอาร์มที่ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตลาดและที่พัก

ในส่วนของสุราษฎร์ธานี

และอาหารที่นำมาให้

ในการสำรวจพร้อมแจกสื่อฯ

รวมทั้งการทำบุญอื่น ๆ

 

ยินดีในบุญกับพี่เปิ้ล

ที่ส่งโทรศัพท์

Super Talkie 4G

พร้อมเติมเงินมาให้

สำหรับการติดต่อสื่อสารต่างๆ

 

ยินดีในบุญกับ

ย่าทวด ตาใจ ยายบัว

ป้าต๋อย พี่ศรี พี่อุ้ย พี่น้อย

ที่ร่วมทำบุญกองกลางแจกสื่อฯ

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่ไม่ได้มาร่วมแจกสื่อฯ

แต่สนับสนุนเงินกองกลางหรือเงินค่าอาหาร

ทุกท่านทั้งที่ประสงค์ออกนามและไม่ออกนาม

 

ยินดีในบุญกับผู้จ่าย

ค่าอื่นๆ ที่ไม่ใช้เงินกองกลาง

เช่น ค่าทางด่วน, ค่าที่จอดรถ,

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ตลอดการเดินทาง

 

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทาง

และวางแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่ม

มาสมทบทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อธรรม

ทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อฯ ทุกท่าน

 

ถ่ายภาพและภาพเคลื่อนไหว

- ป้าต๋อย

- พี่จิตรา

- พี่บุษ

- พี่เดือน

- พี่ชลิต

- พี่สอง

- พี่แก๊ส

- อาร์ม

- บอลลูน

ถ่ายภาพและรายงานโดย

เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) 089-445-3994

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2238835126222545&id=315109618595115

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.พัทลุง

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/765-phatthalung

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.สตูล

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/770-satun

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.สงขลา

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/760-songkhla

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.ตรัง

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/764-trang

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.นครศรีธรรมราช

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/759-nakonsithammarat

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.สุราษฎร์ธานี

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/761-suratthani

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.ชุมพร

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/767-chumphon

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994