แจกสื่อธรรม จ.อุดรธานี 22-23 ธ.ค.2561

ประกาศ แจกสื่อธรรม
หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
หยุด! ทำบาปให้กับตนเอง
หยุด! ถวายทอง-เงิน
แด่พระภิกษุและสามเณร

"จ.อุดรธานี"
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561

 

เอกสารสื่อธรรม
หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
หยุด! ทำบาปให้กับตนเอง
หยุด! ถวายทอง-เงิน
แด่พระภิกษุและสามเณร
http://www.d-study.com/attachments/article/704/327.pdf

รวมเรื่องพระภิกษุและสามเณร
ห้ามรับ ให้รับ หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้
และเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลอ้างอิงจาก 
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม
ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/823-sum

 

รวม คำถาม-คำตอบ กิจกรรมแจกสื่อฯ
http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/931-sumq

คำถาม-คำตอบ
พระอริยสงฆ์หรือพระอรหันต์รับเงินผิดหรือไม่ ?
http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/915-q005

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email