แจกสื่อฯ เชียงใหม่ ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง 22-23 ก.พ. 63 (วันหลัก)

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา
หยุดทำบาปให้กับตนเอง
#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

ประกาศ แจกสื่อธรรม
หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
หยุด! ทำบาปให้กับตนเอง
หยุด! ถวายทอง-เงิน
แด่พระภิกษุและสามเณร

"เชียงใหม่ ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง"
วันที่ 22-23 ก.พ. 63 (วันหลัก)
https://www.facebook.com/315109618595115/photos/a.450089601763782/2383319121774144

เอกสารสื่อฯ
https://bit.ly/2SkQgjG

ข้อมูลคัดลอกจากพระไตรปิฎกฯ
รวมเรื่องพระภิกษุและสามเณร
ห้ามรับหรือยินดี ทอง-เงิน
อันเขาเก็บไว้ให้ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง
https://bit.ly/2A8tRzi

รวม คำถาม-คำตอบ กิจกรรมแจกสื่อฯ
https://bit.ly/2CrwNbI

พระสูตรและอรรถกถา
ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ
https://bit.ly/2PTho7q

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด
(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)
https://bit.ly/2R89g7T
https://bit.ly/2T4rPau

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย
https://bit.ly/2SeAQhd

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994