อุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานีมี 8 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ ประชากร แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบสอง
1 เมืองอุทัยธานี 51,152 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลางตอนล่าง

[249] 16 ธันวาคม 2555 อุทัย ชัยนาท

[325] 1 กรกฎาคม 2561 อุทัยธานี

2 ทัพทัน 38,848 [141] 24-25 ตุลาคม 2553 พิษณุโลก สุโขทัย [325] 1 กรกฎาคม 2561 อุทัยธานี 
3 สว่างอารมณ์ 31,893 [141] 24-25 ตุลาคม 2553 พิษณุโลก สุโขทัย [325] 1 กรกฎาคม 2561 อุทัยธานี 
4 หนองฉาง 44,243 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลางตอนล่าง [325] 1 กรกฎาคม 2561 อุทัยธานี 
5 หนองขาหย่าง 16,216 [141] 24-25 ตุลาคม 2553 พิษณุโลก สุโขทัย [325] 1 กรกฎาคม 2561 อุทัยธานี 
6 บ้านไร่ 68,411 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลางตอนล่าง [325] 1 กรกฎาคม 2561 อุทัยธานี 
7 ลานสัก 58,598 [141] 24-25 ตุลาคม 2553 พิษณุโลก สุโขทัย [325] 1 กรกฎาคม 2561 อุทัยธานี 
8 ห้วยคต 20,175 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลางตอนล่าง [325] 1 กรกฎาคม 2561 อุทัยธานี 
  รวมอุทัยธานี 329,536    

 

ข้อมูลอำเภอและรูปภาพจาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดอุทัยธานี

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากรจาก

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=61&statType=1&year=56

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email