นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราชมี 23 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ ประชากร ทริปแจกสื่อรอบแรก ทริปแจกสื่อรอบสอง
1 เมืองนครศรีธรรมราช 268,900 [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 ทัวร์ใต้2
[237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[322] 28-29 เม.ย. 61

นครศรีธรรมราช

2 พรหมคีรี 37,072 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย  
3 ลานสกา 40,560 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย  
4 ฉวาง 67,332 [236] 31-7 เมษายน 2555 ทริปปิดท้ายสยามประเทศ

[322] 28-29 เม.ย. 61

นครศรีธรรมราช

5 พิปูน 29,330 [236] 31-7 เมษายน 2555 ทริปปิดท้ายสยามประเทศ  
6 เชียรใหญ่ 43,598 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย  
7 ชะอวด 86,319 [236] 31-7 เมษายน 2555 ทริปปิดท้ายสยามประเทศ  
8 ท่าศาลา 111,295 [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 ทัวร์ใต้2

[322] 28-29 เม.ย. 61

นครศรีธรรมราช

9 ทุ่งสง 156,991 [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 ทัวร์ใต้2

[322] 28-29 เม.ย. 61

นครศรีธรรมราช

10 นาบอน 27,018 [236] 31-7 เมษายน 2555 ทริปปิดท้ายสยามประเทศ

[322] 28-29 เม.ย. 61

นครศรีธรรมราช

11 ทุ่งใหญ่ 73,201  

[322] 28-29 เม.ย. 61

นครศรีธรรมราช

12 ปากพนัง 100,957 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย  
13 ร่อนพิบูลย์ 81,675 [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 ทัวร์ใต้2

[322] 28-29 เม.ย. 61

นครศรีธรรมราช

14 สิชล 87,472 [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 ทัวร์ใต้2

[322] 28-29 เม.ย. 61

นครศรีธรรมราช

15 ขนอม 29,792 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[322] 28-29 เม.ย. 61

นครศรีธรรมราช

16 หัวไทร 66,863 [236] 31-7 เมษายน 2555 ทริปปิดท้ายสยามประเทศ  
17 บางขัน 46,126 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย  
18 ถ้ำพรรณรา 19,041 [236] 31-7 เมษายน 2555 ทริปปิดท้ายสยามประเทศ  
19 จุฬาภรณ์ 31,337    
20 พระพรหม 42,821 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[322] 28-29 เม.ย. 61

นครศรีธรรมราช

21 นบพิตำ 32,605 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย  
22 ช้างกลาง 30,036 [236] 31-7 เมษายน 2555 ทริปปิดท้ายสยามประเทศ

[322] 28-29 เม.ย. 61

นครศรีธรรมราช

23 เฉลิมพระเกียรติ 31,502 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย  
  รวมนครศรีธรรมราช 1,541,843    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=80&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดนครศรีธรรมราช

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email