ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ดมี 20 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ ประชากร แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบสอง
1 เมืองร้อยเอ็ด 156,409 [26] 28 มีนาคม 2553 ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ [323] 27 พ.ค. 61 ร้อยเอ็ด 
2 เกษตรวิสัย 98,312   [323] 27 พ.ค. 61 ร้อยเอ็ด  
3 ปทุมรัตต์ 53,671    
4 จตุรพักตรพิมาน 80,500 [74] 20 มิถุนายน 2553 อุบล ยโสธร ร้อยเอ็ด [323] 27 พ.ค. 61 ร้อยเอ็ด  
5 ธวัชบุรี 60,812 [74] 20 มิถุนายน 2553 อุบล ยโสธร ร้อยเอ็ด [323] 27 พ.ค. 61 ร้อยเอ็ด  
6 พนมไพร 66,416 [74] 20 มิถุนายน 2553 อุบล ยโสธร ร้อยเอ็ด [323] 27 พ.ค. 61 ร้อยเอ็ด  
7 โพนทอง 115,482 [62] 15 พฤษภาคม 2553 ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจิรญ อุบลราชธานี  
8 โพธิ์ชัย 64,726 [78] 24 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร  
9 หนองพอก 65,923 [62] 15 พฤษภาคม 2553 ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจิรญ อุบลราชธานี  
10 เสลภูมิ 122,095 [51] 5 พฤษภาคม 2553 ร้อยเอ็ด ยโสธร [323] 27 พ.ค. 61 ร้อยเอ็ด  
11 สุวรรณภูมิ 116,438   [323] 27 พ.ค. 61 ร้อยเอ็ด  
12 เมืองสรวง 23,143   [323] 27 พ.ค. 61 ร้อยเอ็ด  
13 โพนทราย 27,999 [93] 31 - 1 สิงหาคม 2553 ทริป ปิดอีสาน  
14 อาจสามารถ 74,379 [74] 20 มิถุนายน 2553 อุบล ยโสธร ร้อยเอ็ด [323] 27 พ.ค. 61 ร้อยเอ็ด  
15 เมยวดี 22,804 [78] 24 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร  
16 ศรีสมเด็จ 36,749    
17 จังหาร 46,895   [323] 27 พ.ค. 61 ร้อยเอ็ด  
18 เชียงขวัญ 27,767    
19 หนองฮี 24,783 [93] 31 - 1 สิงหาคม 2553 ทริป ปิดอีสาน  
20 ทุ่งเขาหลวง 23,655    
  รวมร้อยเอ็ด 1,308,958    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=45&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดร้อยเอ็ด

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email