[15] 4 กุมภาพันธ์ 2553 เซียรังสิต

[15] 4 กุมภาพันธ์ 2553 เซียรังสิต

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษพระธรรมวินัย จ.กรุงเทพมหานคร

แจกเอกสาร"หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต 4 ก.พ.2553 (ครั้งที่ 8 ) ค่ะ ;)

ได้รับความเอื้อเฟื้อและสนับสนุนเครื่องเสียงอ่านคำแถลงการณ์ฯ จากคุณเซี๊ยะ(ชนอนุพงศ์) อุ่นใจ    ;D

/\ /\ /\ ยินดีในบุญกับทุกๆ ท่านที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ   ^-^

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317537795018964.60171.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email