[19] 24 กุมภาพันธ์ 2553 เซ็นทรัลลาดพร้าว

[19] 24 กุมภาพันธ์ 2553 เซ็นทรัลลาดพร้าว

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

โดย กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษพระธรรมวินัย จ.กรุงเทพมหานคร

แจกเอกสาร"หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (24ก.พ.2553_ครั้งที่ 10 )

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317543945018349.60177.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email