[24] 25 มีนาคม 2553 เมเจอร์รัชโยธิน

[24] 25 มีนาคม 2553 เมเจอร์รัชโยธิน

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

โดย กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษพระธรรมวินัย จ.กรุงเทพมหานคร   ^-^

แจกเอกสารสื่อธรรม"หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" บริเวณหน้าเมเจอร์รัชโยธิน(25 มี.ค. 2553_ครั้งที่ 13 )


มาร่วมบุญกันวันนี้จำนวน 27 ท่าน  มีผู้รับแจกเอกสารฯไปศึกษา ประมาณ 1,800 ใบ  /\  ^-^

ในการแจกเอกสารฯในครั้งนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา /\  :Dเพราะว่าเป็นความรู้ใหม่

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาและเรียนรู้ ซึ่งทีมงานฯทุกท่านก็พร้อมที่จะแจกเอกสารเพื่อเป็นการเปิดทาง

ให้ได้ไปเรียนรู้และศึกษาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจาก"พระไตรปิฎก"กันต่อไป ค่ะ  ^-^

 

/\ /\ /\ยินดีในบุญกับทุกท่าน ที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ  ^-^

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317548318351245.60181.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email