[72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก

[72] 12-13 มิถุนายน 2553

ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก

รายงานการออกแจกเอกสาร   หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

โดย...กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย

เสาร์ที่ 12  มิถุนายน  2553

        ณ.  อำเภอหนองแสง   อำเภอหนองวัวซอ   อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

อำเภอสุวรรณคูหา    อำเภอนากลาง  อำเภอนาวัง  จังหวัดหนองบัวลำภู

อำเภอเอราวัณ   อำเภอนาด้วง และอำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย

 

วันอาทิตย์ที่ 13  มิถุนายน 2553

      ณ. ภูทับเบิก  อ.หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก

อำเภอด่านซ้าย  อำเภอนาแห้ว  อำเภอภูเรือ  และอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย   

           สมาชิกที่เดินทางไปร่วมเปิดเผยพระธรรมวินัยในครั้งนี้จำนวน   18  ท่าน

ได้แก่  จังหวัดขอนแก่น (11)  หนองคาย (3)  เพชรบูรณ์ (2 )  กาฬสินธุ์ (1)  ร้อยเอ็ด (1) และรถยนต์จำนวน 4 คัน 
    
           การเดินทางในรอบนี้พวกเราแบ่งออกเป็น 2 ทีม  คือทีมที่สะดวกเดินทางในช่วงเช้า  ให้เดินทางล่วงหน้าไปก่อน ส่วนอีกทีมหนึ่งเดินทางในช่วงเที่ยง  และนัดรวมกันที่อำเภอนากลาง

แล้วประกาศพระธรรมวินัยต่อไป


           การตอบรับเอกสารของผู้คนในพื้นที่อำเภอต่างๆ  ภาพรวมอยู่ในระดับดี - ดีมาก     บางร้านขอสติกเกอร์เนื่องจากมีภิกษุมาเรี่ยไร่เป็นประจำ  และบอกว่าน่าจะมาแจกเอกสารตั้งนานแล้ว   บางแห่งพบภิกษุและคัดค้านว่า     ยังไงภิกษุก็รับเงินได้  เถียงกันไปเถียงกันมา  ภิกษุรูปนั้นพูดด้วยความโกรธว่า   “อยากเตะปากโยมคนที่มาเถียงนั่น”     ;D     ชาวบ้านบางท่านบอกว่า  การทำแบบนี้มันสวนกระแสสังคม   เขารับไม่ได้และส่งเอกสารคืนทันที  


  
          /\  ยินดีในบุญกับกอบคำการพิมพ์  จังหวัดพะเยา ที่สนับสนุนเอกสารและแผ่นสติกเกอร์เพื่อการเผยแผ่
          /\  ยินดีในบุญกับขอนแก่นการพิมพ์ จังหวัดขอนแก่น ที่สนับสนุนเอกสารแผ่นพับ จำนวน    5,000  แผ่น
          /\  ยินดีในบุญกับคุณอร่าม – คุณจำควร  ตอเงิน  ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นที่อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
          /\  ยินดีในบุญกับญาติธรรมทุกท่านทั้งใกล้และไกล  ที่ร่วมสนับสนุนค่าเอกสารและจัดทำด้วยตนเองเพื่อเผยแผ่
          /\  ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน  ในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง  ค่ะ

                                                                                                                                   คุณครูนุช /  รายงาน

       
  (ป.ล.พวกเราตั้งชื่อรอบนี้ว่า “ ขึ้นเขาสูงลิ่ว...หวิวหวิววิงเวียน...อาเจียนออกหมด  เพราะคดเคี้ยวทาง”   แฮ่ๆ.. )

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.315523525220391.59748.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email