28-31 สิงหาคม 2553 กทม. [114]

28-31 สิงหาคม 2553 กทม. [114]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

ประกาศคำสอนพระพุทธเจ้า 

วันที่ 28-31 สิงหาคม  2553

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317850751654335.60317.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email