เนื้อหาสำคัญ

ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า

จากพระไตรปิฎกเพิ่มเติมได้ที่

http://www.tripitaka91.com

 

เอกสารสื่อฯ

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

https://1drv.ms/b/s!AndLB6Ed5-A-gbsNWJaa_PTjRst5_A

 

รวม คำถาม-คำตอบ

เรื่องพระรับเงิน-ทองและกิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

ข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของฆราวาส

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/960-secular

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

Facebook กิจกรรมแจกสื่อฯ

https://www.facebook.com/315109618595115

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

01 August 2019

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด   ภาพรวมการแจกสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาทั้งประเทศไทย [364] 23 และ 27 มิถุนายน 2567 นครปฐม [363] 19 และ 23 พฤษภาคม 2567 สมุทรสาคร [362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ [361] 24-25 มีนาคม 2567 น่าน [360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567...

ข่าวล่าสุด

[364] 23 และ 27 มิถุนายน 2567 นครปฐม

[364] 23 และ 27...

[364] 23 และ 27 มิถุนายน...

2024-07-07 22:34:00

มุกดาหาร

...

2014-09-01 14:56:00

ประกาศกิจกรรมแจกสื่อ

  • ไม่มีกระทู้แสดง

ความคิดเห็นล่าสุดในกิจกรรมต่าง ๆ

[354] 26-29 สิงหาคม 2566 นครพนม หนองคาย

[354] 26-29 สิงหาคม 2566 นครพนม หนองคาย

 

 

 

 

 

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

[354] 26-29 สิงหาคม 2566 นครพนม หนองคาย

 

เอกสารสื่อธรรม

หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด ! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด ! ถวาย ทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

 

รวม คำถาม-คำตอบ กิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

ข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของฆราวาส

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/960-secular

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

แจกสื่อฯ ประมาณ 14,868 ชุด

 

พื้นที่จังหวัดนครพนม

12 อำเภอ ดังนี้

 

1. อำเภอนาแก

- ตลาดสดเทศบาลตำบลนาแก

- ตลาด..น.ส.ร.ตำบลหนองสังข์

(เป็นตลาดเย็นแต่ไปตอนเช้าจึงแจกได้ไม่มาก)

- ตลาดนัดชุมชนตำบลท่าลาด

 

2. อำเภอธาตุพนม

- ตลาดสดธาตุพนม

- ตลาดสดนาถ่อน

 

3. อำเภอวังยาง

- ตลาดสดอำเภอวังยาง

(เป็นตลาดเย็นแต่ไปตอนเช้าจึงแจกได้ไม่มาก)

 

4. อำเภอเรณูนคร

- ตลาดสดเรณู

 

5. อำเภอปลาปาก

- ตลาดเทศบาลตำบลปลาปาก

- ตลาดสดเทศบาลตำบลปลาปาก

 

6. อำเภอปลาปาก

- ตลาดเทศบาลตำบลปลาปาก

 

7. อำเภอเมืองนครพนม

- ตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชนบ้านกลาง

- ตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม

- ตลาดชุมชนตำบลบ้านผึ้ง

- Local Market ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม

- ตลาดคลองถมท้ายเมือง

- ตลาดอินโดจีนศรีอัมพรและบริเวณริมแม่น้ำโขง

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22

- ศาลากลางจังหวัดนครพนม

- สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

- ใกล้โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

- ใกล้โรงเรียนอนุบาลนครพนม

- ใกล้โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

- สถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม

- สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครพนม

 

7. อำเภอท่าอุเทน

- ตลาดสดท่าอุเทน

- ตลาดนัดคลองถมท่าอุเทน

 

8. อำเภอโพนสวรรค์

- ตลาดชุมชนตำบลโพนบก

- ตลาดสดเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

 

9. อำเภอนาหว้า

- ตลาดสดเทศบาลตำบลนาหว้า

- ตลาดนัดใกล้ DC จำหน่ายปลานิล สาขา นาคูณ (สกลปลาสด)

 

10. อำเภอศรีสงคราม

- ตลาดสดอำเภอศรีสงคราม

- ตลาดนัดภูกระแต( ทุกวันเสาร์)

- ตลาดพูนสุข

- ตลาดนัดใกล้เอชทีวัสดุ ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม

- ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสามผง

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

 

11. อำเภอนาทม

- ตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

- โรงพยาบาลนาทม

- ตลาดคลองถมนาทม

 

12. อำเภอบ้านแพง

- ตลาดสดนาพระชัย

- ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านแพง

 

พื้นที่จังหวัดหนองคาย

9 อำเภอ ดังนี้

 

1. อำเภอเฝ้าไร่

- ตลาดสดเทศบาลเฝ้าไร่

- ตลาดสดเทศบาลวังหลวง

 

2. อำเภอรัตนวาปี

- ตลาดสดรัตนวาปี

- ตลาดไทย-ลาว เปงจาน

 

3. อำเภอโพนพิสัย

- ตลาดสดเทศบาลตำบลโพนพิสัย

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2

- ตลาดคลองถม โพนพิสัย

 

4. อำเภอเมืองหนองคาย

- ตลาดสดวัดธาตุ

- ตลาดโพธิ์ชัย

- ตลาดสดเทศบาล ตำบลหนองสองห้อง(เช้า)

- ตลาดสดศรีเจริญ หนองคาย

- ตลาดชัยพร

- ศูนย์อาหารตรงข้ามโรงพยาบาลหนองคาย

- ตลาดท่าเสด็จ

- ตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงคุก

- ตลาดปะโค

- ตลาดหัสดี

- ตลาดนัดคลองถมหนองคาย

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

- ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

- ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย

- สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย

- โรงพยาบาลหนองคาย

- สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย

- ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

- กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 245

- ใกล้โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

- ใกล้โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

- ตลาดชุมชนบ่อหิน

- ตลาดใกล้ฟอร์ดฑีฆเจริญ สาขา หนองคาย

- ตลาดสดชุมชนบ้านเก่าน้อย

- ตลาดสดแจ้งสว่าง

- ตลาดหัวหาด

 

5. อำเภอสระใคร

- ตลาดสดบ้านน้ำสวย-ยางคำ บ้านอินทนนท์เรคคอร์ด

(เป็นตลาดเย็นแต่ไปตอนใกล้เที่ยงจึงแจกได้ไม่มาก)

- ศูนย์อาหาร ตลาด อบต.สระใคร

 

6. อำเภอสังคม

- โรงพยาบาลสังคม

- ตลาดนัดอำเภอสังคม

(ใกล้ร้านพลอยสโตร์ (ครบ ถูก ดี ราคาน่าช็อป))

- ตลาดสดสังคม

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอสังคม

- แหล่งท่องเที่ยวใกล้ป้อมตำรวจผาตั้ง

 

7. อำเภอโพธิ์ตาก

- ตลาดนัดดอนไผ่

 

8. อำเภอศรีเชียงใหม่

- ตลาดนัดคลองถมศรีเชียงใหม่

- ตลาดใกล้ 7-Eleven สาขา ศรีเชียงใหม่ (08712)

 

9. อำเภอท่าบ่อ

- ตลาดสดชุมชนน้ำโมง

- ตลาดสดเทศบาลเมืองท่าบ่อ

- ตลาดสดเทศบาลโพนสา

 

วันที่ 26-27 ส.ค. 66

รถตู้ 1 คัน

รถกระบะ 1 คัน

12 คน (ไม่รวมคนขับรถตู้)

 

วันที่ 25 ส.ค. 66

รถออกเดินทางจากบ้านพี่แก๊สไปไอทีสแควร์

ใช้เวลาค่อนข้างมากเพราะเป็นช่วงเย็น

กว่าจะถึงเวลาประมาณหนึ่งทุ่ม

เดินทางถึง PTT Station ปตท.นาแก

(ห้างหุ้นส่วนจำกัดมากเสริมสิน)

ประมาณตีสี่กว่าๆ คุณเก่งพักนอนข้างทางหลายครั้ง

ส่วนอาจารย์โอไดและครอบครัว

มาพักที่อำเภอนาแกตั้งแต่เมื่อวาน

วันนี้เลยมีการปรับแผนเป็นแบ่งกันแจกสื่อฯ

ช่วงเช้ารถตู้แจกสื่อฯ บริเวณ

อ.นาแก, อ.ธาตุพนม, อ.เรณูนคร,

อ.ปลาปาก, อ.เมืองนครพนม

รถกระบะแจกสื่อฯ อ.นาแก, อ.วังยาง, อ.เมืองนครพนม

มาเจอกันที่ อ.เมืองนครพนม

จากนั้นก็ไปแจกสื่อฯ ด้วยกันที่ อ.ท่าอุเทน

รถตู้ออกมาก่อนมาแจก อ.โพนสวรรค์

หลังจากนั้นก็พักรับประทานอาหาร

ในร้านอาหารอีสาน

ใกล้ PTT Station ปตท.โพนสวรรค์ ธนชัย โพนสวรรค์

อาจารย์โอไดและครอบครัว

รับประทานอาหารบริเวณ

PTT Station ปตท.โพนสวรรค์ ธนชัย โพนสวรรค์

เนื่องจากเตรียมอาหารมาเอง

 

จากนั้นก็แยกกันต่อ หลักๆ คือ

รถตู้ไปโซนใกล้แม่น้ำโขง

รถกระบะไปโซนด้านใน

จากนั้นก็ไปเจอกันที่

โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโอไดมุนจา

รถตู้ได้แจกสื่อฯ

หลังจากตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านแพง

ซึ่งไม่แน่ชัดว่าเป็นอำเภออะไร

จึงขอไม่ลงรายละเอียดในรายงาน

 

อาจารย์โอไดและครอบครัวได้ทำบุญอาหารเย็น

และทำบุญที่พัก

รวมถึงที่พักและอาหารในวันมาสำรวจเส้นทางด้วย

(ยินดีในบุญครับ)

 

มีการเสนอการแจกสื่อฯ ครั้งต่อไป ดังนี้

- น่าน แพร่ (2 วัน เป็นหลัก)

- นนทบุรี (2 วัน เป็นหลัก)

- ร้อยเอ็ด (1 วัน เป็นหลัก)

- สุรินทร์ บุรีรัมย์ (1 วัน เป็นหลัก)

- สุรินทร์ ศรีสะเกษ (2 วัน เป็นหลัก)

- เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ (1 วัน เป็นหลัก)

- กาญจนบุรี (1 วัน เป็นหลัก)

 

ป้าต๋อย ป้าเยาว์

สละให้ป้าหมายเป็นผู้จับสลาก

ผลการจับสลากคือ

- นนทบุรี (2 วัน เป็นหลัก)

 

ส่วนวันแจกสื่อฯ (วันหลัก) คือ

23-24 กันยายน 2566 ครับ

 

ช่วงเช้าวันที่ 27 ส.ค. 66

ถ่ายรูปหมู่บริเวณโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโอไดมุนจา

ไปแจกสื่อฯ ร่วมกันบริเวณตลาดสดเทศบาลเฝ้าไร่

จากนั้นก็แยกกันรถตู้ไปทาง อ.รัตนวาปี

แล้วค่อยวกกลับมาทาง อ.โพนพิสัย และ อ.เมืองหนองคาย

รถกระบะไปทางตลาดสดเทศบาลวังหลวง อ.เฝ้าไร่

แล้วมุ่งสู่ อ.โพนพิสัย และ อ.เมืองหนองคาย

มาเจอกันที่ ริมถนนใกล้ที่ตลาดท่าเสด็จ

จากนั้นก็แยกย้ายกัน

รถตู้ไปทาง อ.สระใคร แล้วเดินทางกลับ

รถกระบะไปทาง อ.สังคม, อ.โพธิ์ตาก,

อ.ศรีเชียงใหม่, อ.ท่าบ่อ, อ.เมืองหนองคาย

จากนั้นก็กลับไปพักที่

โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโอไดมุนจา

 

วันที่ 28 ส.ค. 66

ผู้แจกสื่อฯ 3 คน รถกระบะ 1 คัน

เน้นแจกสื่อฯ บิรเวณสถานที่ราชการต่างๆ

ใน อ.โพนพิสัยและ อ.เมืองหนองคาย

จากนั้นก็แจกสื่อฯ ใกล้โรงเรียนช่วงเลิกเรียนตอนเย็น

แล้วก็แจกสื่อฯ ตลาดช่วงเย็น

จากนั้นก็เดินทางกลับไปพักที่

โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโอไดมุนจา

(พักที่โรงเรียนหลายวันทำให้ประหยัดค่าที่พักได้มาก

ยินดีในบุญครับ)

 

วันที่ 29 ส.ค. 66

ผู้แจกสื่อฯ 3 คน รถกระบะ 1 คัน

วันนี้เดินทางไกลไปที่ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

แล้วมุ่งสู่ อ.เมืองนครพนม

แจกสื่อฯ บริเวณสถานที่ราชการต่างๆ

และใกล้โรงเรียนช่วงเลิกเรียนตอนเย็น

จุดสุดท้ายที่แจกสื่อฯ คือ

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครพนม

ถ่ายรูปหมู่แล้วแยกย้ายกัน

อาจารย์โอไดและภรรยาเดินทางกลับ

อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย (ถึงประมาณสามทุ่ม)

ส่วนใหม่ นั่งรถโดยสารกลับ กทม.

 

รวม 21 อำเภอ 2 จังหวัด  

แจกสื่อฯ ประมาณ 14,868 ชุด

(ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ)

 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินกองกลาง

รวม 19,910 บาท

เงินกองกลางคงเหลือ

2,401.54 บาท

 

ยินดีในบุญกับผู้ทำบุญ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช้เงินกองกลาง

เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ค่าน้ำมัน, ค่าที่จอดรถ เป็นต้น

ตลอดการแจกสื่อฯ ครั้งนี้และครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

ทั้งผู้ที่มาร่วมแจกสื่อฯ และผู้ที่ไม่ได้มาร่วม

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อฯ

ทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อฯ ทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ถ่ายภาพโดย

- ป้าต๋อย

- บอลลูน

- ให้ผู้อื่นถ่ายให้

ถ่ายภาพและรายงานโดย

- เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่)

โทร: 089-445-3994

 

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

[354] 26-29 สิงหาคม 2566 นครพนม หนองคาย

รวม 21 อำเภอ 2 จังหวัด  

แจกสื่อฯ ประมาณ 14,868 ชุด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0r7kMmNYpHuxBEVeCWF9krZvxjRGChyH9ZwvRoWHQRa9Fo27DA1RCEeFtTJaDsNTRl&id=100048476227402

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ นครพนม

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/806-nakhonphanom

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ หนองคาย

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/809-nongkhai

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994