พระสูตรและอรรถกถาที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

รวมเรื่องพระภิกษุและสามเณร

ห้ามรับ ให้รับ หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/823-sum

 

พระสูตรและอรรถกถาที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994