พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี 16 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองพระนครศรีอยุธยา 140,087

[135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง

[177] 29-30 มกราคม 2554 เขาใหญ่ หนองแค วังน้อย พระนครศรีอยุธยา พิมาย

[258] 30 มิถุนายน 2556 พระนครศรีอยุธยา

[321] 25 มีนาคม 2561 พระนครศรีอยุธยา

2 ท่าเรือ 47,597 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เพชรบูรณ์
 
3 นครหลวง 36,592 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เพชรบูรณ์
[258] 30 มิถุนายน 2556 พระนครศรีอยุธยา
4 บางไทร 56,960 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง  
5 บางบาล 34,544 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง  
6 บางปะอิน 90,671 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง [321] 25 มีนาคม 2561 พระนครศรีอยุธยา 
7 บางปะหัน 41,690 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เพชรบูรณ์

[258] 30 มิถุนายน 2556 พระนครศรีอยุธยา

[321] 25 มีนาคม 2561 พระนครศรีอยุธยา

8 ผักไห่ 41,927 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง [321] 25 มีนาคม 2561 พระนครศรีอยุธยา 
9 ภาชี 30,947 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เพชรบูรณ์
[258] 30 มิถุนายน 2556 พระนครศรีอยุธยา
10 ลาดบัวหลวง 38,619 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง [321] 25 มีนาคม 2561 พระนครศรีอยุธยา 
11 วังน้อย 70,155

[135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง

[177] 29-30 มกราคม 2554 เขาใหญ่ หนองแค วังน้อย พระนครศรีอยุธยา พิมาย

[258] 30 มิถุนายน 2556 พระนครศรีอยุธยา

[321] 25 มีนาคม 2561 พระนครศรีอยุธยา

12 เสนา 66,703 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง [321] 25 มีนาคม 2561 พระนครศรีอยุธยา 
13 บางซ้าย 19,501 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง [321] 25 มีนาคม 2561 พระนครศรีอยุธยา 
14 อุทัย 49,234 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เพชรบูรณ์
[258] 30 มิถุนายน 2556 พระนครศรีอยุธยา
15 มหาราช 23,663 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เพชรบูรณ์
 
16 บ้านแพรก 9,080 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เพชรบูรณ์
 
  รวมอยุธยา 797,970    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=14&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994