[291] 25 ตุลาคม 2558 บุรีรัมย์

 

[291] 25 ตุลาคม 2558 บุรีรัมย์

  

[291] 25 ตุลาคม 2558 แจกสื่อ "บุรีรัมย์"

 

อ้าง มมร. เล่ม 37 หน้า 722 (ปกสีน้ำเงิน)

บางส่วนของ พลสูตร

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย

การแสดงธรรมบ่อย ๆ

แก่บุคคลผู้ต้องการ ผู้เงี่ยโสตลงสดับ

นี้เลิศกว่าการพูดถ้อยคำอันเป็นที่รัก

การชักชวนคนผู้ไม่มีศรัทธาให้

ตั้งมั่นดำรงอยู่ในศรัทธาสัมปทา

ชักชวนผู้ทุศีลให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในศีลสัมปทา

ชักชวนผู้ตระหนี่ให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในจาคสัมปทา

ชักชวนผู้มีปัญญาทรามให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในปัญญาสัมปทา

นี้เลิศกว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลาย”

ทริปนี้ เจ้าภาพ บุรีรัมย์ จัดเต็มอีกทริปครับ

ทั้งการสำรวจเส้นทาง จัดยานพาหนะ จัดเสบียง

ยินดีในบุญด้วยนะครับ

 

จำนวน 16 ท่าน

 

รถยนต์ 2 คัน

1.รถพี่นัน เจ้าภาพบุรีรัมย์ 5 ท่าน

(สมทบเพิ่ม 1 คนที่ บ้านโคกว่าน อ.ละหานทราย)

2.รถตู้ 11ท่านรวมคนขับ

(ขึ้นพุทธมณฑล สาย1 4 คน , ขึ้น ไอทีสแควร์ หลักสี่ 7 คน)

 

แจกไป 4,675 ชุด

 

แจกสื่อทั้งหมด 8 อำเภอในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ดังนี้คือ

1.อ.หนองกี่

2.อ.นางรอง

3.อ.ปะคำ

4.อ.โนนดินแดง

5.อ.ละหานทราย

6.อ.เฉลิมพระเกียรติ (ปราสาทหินพนมรุ้ง)

7.อ.ประโคนชัย (ปราสาทเมืองต่ำและตัวเมือง)

8.อ.เมืองบุรีรัมย์ (บขส. , ตลาดกลาง ,ตลาดเทศบาล ,ไนท์บาซ่า)

 

ทีมรถตู้จาก กทม. เดินทางเลยจุดหมาย

ไปที่ปั๊ม ปตท.อำเภอนางรอง

ทำให้ต้องย้อนกลับมาที่ ปั๊ม ปตท.อำเภอหนองกี่

 

ช่วงประมาณ 6:00 น.ก็เริ่มล้างหน้าแปรงฟันทำภารกิจส่วนตัว

ทีมงานบุรีรัมย์ก็แจกอาหารและเครื่องดื่มตอนเช้าก่อนรอบนึง

 

ประมาณ 06:30 น.ก็เริ่มงานแจกสื่อที่ตลาด อ.หนองกี่

สดชื่นกันแต่เช้าหลังจากได้แจกสื่อ

 

แจกที่แรกเสร็จก็ไม่รอช้า ไปแจกอำเภอถัดไปที่ อ.นางรอง

จุดนี้ทีมงานที่มาสำรวจแจ้งว่าวันมาสำรวจไม่มีตลาดนัด

แต่วันมาจริงมีตลาดนัดเพิ่มขึ้นมาทำให้แจกสื่อได้เยอะขึ้นมากเลย

 

ต่อมาก็เข้าไปแจกที่ อ.ปะคำ และ อ.โนนดินแดง

ก่อนเข้าตัวอำเภอโนนดินแดง

จะมีร้านอาหารและชุมชนเล็กๆก่อนเข้าตัวอำเภอ

พี่นันก็ให้ทีมงานลงแจกบริเวณนี้ก่อนกลับมารับ

ส่วนคณะใหญ่ก็เข้าไปแจกสื่อในตัวอำเภอ

 

หลังจากแจกสื่อเสร็จก็มาแวะพักทานอาหารบริเวณปั๊ม ปตท.

ทีมงานบุรีรัมย์ก็จัดน้ำมะพร้าวเผาแก้กระหายให้กับคณะเป็นระยะๆ

บางคนยังฟิตอยู่ก็แจกสื่อที่ปั๊มไปพลางๆ

 

จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่ อ.ละหานทราย

ตลาดเริ่มวายแล้วบางส่วนเพราะค่อนข้างสายแล้ว

หลังจากนั้นก็รับสมาชิกเพิ่มอีก 1 ท่าน

บริเวณบ้านโคกว่าน อ.ละหานทราย

 

ต่อมาก็ขึ้นไปแจกบริเวณ ปราสาทเขาพนมรุ้ง

ช่วงที่ไปแจกสื่อเป็นช่วงหยุดยาว 3 วัน

มีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมาก

 

หลังจากนั้นก็ลงไปแจกที่ ปราสาทเมืองต่ำ

แจกสื่อเสร็จก็ถ่ายรูปหมู่และประชุมกันที่นี่

สรุปได้ดังนี้คือ

 

คุณอนันต์ได้เสนอ จ.เชียงราย

เป็นการแจกสื่อครั้งต่อไป

ไม่มีผู้อื่นเสนอมาเพิ่มจึงเป็นเอกฉันท์

และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558

เป็นวันที่สมาชิกโหวตเยอะที่สุด

“สรุปทริปหน้า จ.เชียงราย 22 พฤศจิกายน 2558”

โดยคาดว่าคณะที่เดินทางจาก กทม.

จะเดินทางโดยรถตู้โดยใช้เงินกองกลางแจกสื่อ

และมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องเบิกเงินกองลาง

จำนวน 11,403.30 บาท

เพื่อเป็นค่าจด domain และเช่า sever อีก 1 ปี

สำหรับ www.d-study.com

ส่วนสื่อธรรมยังเหลืออยู่อีกมากยังไม่ต้องพิมพ์สื่อเพิ่ม

 

หลังจากออกจากปราสาทเมืองต่ำก็เข้าสู่ตัว อ.ประโคนชัย

และต่อด้วย อ.เมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นอำเภอสุดท้ายของทริปนี้

ซึ่งขับรถวนรอบตัวเมืองแจกสื่อ 3 จุดคือ

1. บขส.บุรีรัมย์

(บริเวณนี้มีญาติธรรมสมทบเงินเข้ากองกลางจำนวน 220 บาท)

2. ตลาดกลาง

3. ตลาดเทศบาลและไนท์บาซ่า

 

หลังจากแจกเสร็จ

ก็แวะพักที่ปั๊ม ปตท.

ทีมงานบุรีรัมย์ก็แจกเสบียงสำหรับเดินทางกลับ

ให้กับคณะรถตู้

หลังจากนั้น พี่บุญคุ้มก็ประกาศจบงาน

จบงานประมาณ 14:00 น.

 

ขากลับคุณวรเชษฐ์ก็มาขับรถสลับแทนคนขับคนเดิม

ที่ขับรถมาทั้งวัน (ยินดีในบุญ)

 

ขากลับรถติดมากบริเวณ ถ.มิตรภาพ

จึงได้ใช้ทางเลี่ยงออกมากทาง บ้านนา เข้าทะลุ ถ.ลำลูกกา

 

ยินดีในบุญกับเจ้าภาพทีมงานบุรีรัมย์

ที่จัดหนัก จัดเต็มในทริปนี้ครับ

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทางและวางแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่ม

มาสมทบทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่จัดยานพาหนะ

มาสนับสนุนการแจกสื่อทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคุณวรเชษฐ์

ที่ช่วยเปลี่ยนมือในการขับรถตู้

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อทุกท่าน

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมแจกสื่อเอง

หรือผู้ที่ไม่มาแจกแต่ประสงค์จะสั่งพิมพ์สื่อ

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อ

มาโดยตลอดทุกท่าน

 

ถ่ายภาพ โดย

+ คุณอนันต์ มณี และทีมงานบุรีรัมย์

+ เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่)

+ ภาพจาก social media ของคณะที่ไปแจกสื่อ

 

รายงาน โดย

เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) 089-445-3994

หากผิดพลาดประการใด ขออภัย ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994