[315] 15 ตุลาคม 2560 นครราชสีมา

 [315] 15 ตุลาคม 2560 นครราชสีมา

 


 

[315] 15 ตุลาคม 2560 แจกสื่อ "จ.นครราชสีมา"

 

สมาชิกทั้งหมด 15 ท่าน (รวมคนขับ)

รถตู้ 1 คัน (11 ท่าน)

รถกระบะ 1 คัน (4 ท่าน)

(สมทบที่ อ.เมืองนครราชสีมา 1 ท่าน เด็กผู้ติดตาม 1 ท่าน)

(ยินดีในบุญครับ)

 

แจกไป 5,200 ชุดโดยประมาณ

(สื่อหมดทั้ง 4 ลัง)

(ยินดีในบุญครับ)

 

ยินดีในบุญกับพี่นันที่ขับรถนำคณะ

แจกสื่อทริปนี้และออกค่าน้ำมันเองทั้งหมด

 

แจกสื่อจุดแวะพักรถต่างๆ

และในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

ทั้งหมด 3 อำเภอ ดังนี้คือ

 

1. อ.ปากช่อง

- ตลาดเทศบาลตำบลปากช่องและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดสันติภาพและชุมชนใกล้เคียง

 

2. อ.สีคิ้ว

- ตลาดสดสุขาภิบาลสีคิ้ว 1 และชุมชนใกล้เคียง

 

3. อ.เมืองนครราชสีมา

- ตลาดชุมชนสามแยกปักและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาด หจก.ประปารุ่งเรือง , ตลาดสดเพชรสีมา

และชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนครราชสีมา

(ตลาดสุรนครเมืองใหม่) และชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดสดแม่สมบูรณ์(จอหอ)และชุมชนใกล้เคียง

- ชุมชนบริเวณถนนจอมพล

- ตลาดใหม่แม่กิมเฮงและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดย่าโมและชุมชนใกล้เคียง

 

รถตู้ออกจากไอทีสแควร์ประมาณ 03:50 น.

ถึงปั๊ม ปตท. บริเวณ อ.ปากช่อง

ก็ประมาณเกือบหกโมงเช้า

ซึ่งเป็นจุดพี่นันได้นัดหมายไว้

ซักพักก็ออกแจกสื่อธรรม

ตามสถานที่ข้างต้นทั้ง 3 อำเภอ

 

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่อง

แต่วันนี้ที่ จ.นครราชสีมา ไม่มีฝนตก

(ช่วงเวลาที่แจกสื่อธรรม)

ทำให้แจกสื่อธรรมได้อย่างต่อเนื่อง

 

มีการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม

มารับประทานในรถเพื่อประหยัดเวลา

(ยินดีในบุญ)

 

ช่วงเช้าก็แจกสื่อใน 2 อำเภอตามเส้นทาง

ที่จะมุ่งสู่ อ.เมืองนครราชสีมา คือ

อ.ปากช่อง และ อ.สีคิ้ว

 

เมื่อถึง อ.เมืองนครราชสีมา

พี่นันได้ไปรับพี่ติ๋มในเมือง

เพื่อสมทบกับสมาชิกท่านอื่นๆ

ที่แจกสื่อธรรมบริเวณตลาดชุมชนสามแยกปัก

อีกทั้งพี่ติ๋มได้ทำอาหารให้คณะแจกสื่อ

ได้รับประทานในจุดแวะพักที่ปั๊ม shell อีกด้วย

(ยินดีในบุญ)

 

หลังจากนั้นก็วนแจกสื่อใน อ.เมืองนครราชสีมา

ที่ตลาดสุรนครได้พบญาติธรรมที่ศึกษาธรรมด้วย

 

และมีการประชุมกันที่ปั๊ม PT

รายละเอียดคือ

การแจกสื่อทริปต่อไป

 

พี่นันได้เสนอ จ.แม่ฮ่องสอน

พี่เปิ้ลได้ฝากเสนอ จ.กำแพงเพชร

พี่แก๊สได้เสนอ จ.ร้อยเอ็ด

ใหม่ได้เสนอ จ.นครศรีธรรมราช

 

สรุปจับสลากได้ จ.แม่ฮ่องสอน

เดิมได้นัดกับรถตู้ไว้คือ

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560

 

แต่ จ.แม่ฮ่องสอนไกลจาก กทม. มาก

อีกทั้งเป็นเส้นทางขึ้นเขาหากขับช่วง

กลางคืนหรือใกล้รุ่งค่อนข้างอันตราย

พี่นันจึงเสนอให้ทางคณะพิจารณาว่า

จะไปกันแบบนอนค้างคืนเลยดีไหม

โดยทางคณะก็เห็นว่าควรเป็นแบบนั้น

 

“สรุปทริปหน้า จ.แม่ฮ่องสอน 25-26 พฤศจิกายน 2560”

 

และใหม่ได้แจกว่าจะต้องมีการจ่ายคือ

เช่าพื้นที่ www.d-study.com

จำนวน 10,903.30 บาท/ปี

และค่าจดโดเมน ซึ่งกำลังติดต่อ

คาดว่าไม่เกินพันบาท/ปี

(คุณชาญชัย เสนอที่ถูกลงจาก

500/ปี เหลือ 390/ปี)

 

จากนั้นก็แจกสื่อต่อที่จุดสุดท้าย

คือตลาดย่าโม

หลังแจกสื่อจุดนี้

เหลือสื่อธรรมเพียงแค่ชุดเดียว

จึงได้ถ่ายรูปหมู่และแยกย้ายกันกลับ

 

คณะที่มากับรถตู้แวะรับประทานอาหาร

ที่ร้านลาบเป็ดอุดร ถ.มิตรภาพ

(ยินดีในบุญกับครอบครัวคุณแก๊สที่เป็นเจ้าภาพ)

และยินดีในบุญกับผู้ที่ซื้ออาหารมาสมทบ

ท่านอื่นๆด้วยเช่นกัน

และสื่อธรรมชุดสุดท้ายก็ได้แจกให้ทางร้านไป

 

ขากลับ รถค่อนข้างติด

เพราะเป็นช่วงหยุด 3 วันต่อเนื่อง

ถึง กทม. ประมาณ 18:30 น.

ไม่ดึกมาก

 

ค่าใช้จ่ายทริปนี้ 6,400 บาท

เงินกองกลางคงเหลือ 23,030 บาท

 

ยินดีในบุญกับผู้จ่ายค่าทางด่วน

 

 

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทาง

และวางแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่ม

มาสมทบทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อทุกท่าน

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมแจกสื่อเอง

หรือผู้ที่ไม่มาแจกแต่ประสงค์จะสั่งพิมพ์สื่อ

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อ

ทุกท่าน

 

ถ่ายภาพ

-พี่สอง

-ต้า

ถ่ายภาพและรายงานโดย

เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) 089-445-3994

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994