นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมามี 32 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองนครราชสีมา 448,725 [46] 1-2 พฤษภาคม 2553 พล โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์

[255] 31 มีนาคม 2556 นครราชสีมา

[315] 15 ตุลาคม 2560 นครราชสีมา

[333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา

2 ครบุรี 95,262 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์  
3 เสิงสาง 69,737 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์  
4 คง 81,661 [69] 30 พฤษภาคม 2553 ชัยภูมิ นครราชสีมา [333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา 
5 บ้านเหลื่อม 21,017 [69] 30 พฤษภาคม 2553 ชัยภูมิ นครราชสีมา  
6 จักราช 70,753 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [255] 31 มีนาคม 2556 นครราชสีมา
7 โชคชัย 80,646   [255] 31 มีนาคม 2556 นครราชสีมา
8 ด่านขุนทด 130,750 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา 
9 โนนไทย 72,085 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา 
10 โนนสูง 127,064 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา 
11 ขามสะแกแสง 43,435 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา 
12 บัวใหญ่ 83,233 [66] 23 พฤษภาคม 2553 ชัยภูมิ นครราชสีมา
[333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา 
13 ประทาย 77,878 [66] 23 พฤษภาคม 2553 ชัยภูมิ นครราชสีมา [333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา 
14 ปักธงชัย 117,271 [46] 1-2 พฤษภาคม 2553 พล โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์  
15 พิมาย 130,053

[69] 30 พฤษภาคม 2553 ชัยภูมิ นครราชสีมา

[177] 29-30 มกราคม 2554 เขาใหญ่ หนองแค วังน้อย พระนครศรีอยุธยา พิมาย

[333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา 
16 ห้วยแถลง 72,436 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์  
17 ชุมพวง 82,828 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา 
18 สูงเนิน 81,967 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์

[340] 27-28 ก.ค. 62

หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน 

19 ขามทะเลสอ 29,404 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา 
20 สีคิ้ว 124,256 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์
[315] 15 ตุลาคม 2560 นครราชสีมา 
21 ปากช่อง 190,982 [177] 29-30 มกราคม 2554 เขาใหญ่ หนองแค วังน้อย พระนครศรีอยุธยา พิมาย
[315] 15 ตุลาคม 2560 นครราชสีมา 
22 หนองบุญมาก 60,174 [46] 1-2 พฤษภาคม 2553 พล โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์  
23 แก้งสนามนาง 37,217 [66] 23 พฤษภาคม 2553 ชัยภูมิ นครราชสีมา  
24 โนนแดง 25,570 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์  
25 วังน้ำเขียว 43,535 [177] 29-30 มกราคม 2554 เขาใหญ่ หนองแค วังน้อย พระนครศรีอยุธยา พิมาย
 
26 เทพารักษ์ 24,517 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์  
27 เมืองยาง 28,114 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์  
28 พระทองคำ 42,552 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา 
29 ลำทะเมนชัย 32,527 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์  
30 บัวลาย 24,730   [333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา
31 สีดา 24,363

[66] 23 พฤษภาคม 2553 ชัยภูมิ นครราชสีมา

[69] 30 พฤษภาคม 2553 ชัยภูมิ นครราชสีมา

[333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา 
32 เฉลิมพระเกียรติ 35,422    
  รวมนครราชสีมา 2,610,164    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=30&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดนครราชสีมา

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994