[333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา

 [333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา

 

  

[333] 4 และ 27 มกราคม 2562 แจกสื่อฯ จ.นครราชสีมา

 

เอกสารสื่อธรรม

หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด ! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด ! ถวาย ทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

 

รวม คำถาม-คำตอบ

เรื่องพระรับเงิน-ทองและกิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

ครั้งนี้พี่แก๊สและพี่สอง เป็นผู้สำรวจเส้นทาง

และเป็นผู้นำคณะแจกสื่อฯ จ.นครราชสีมา

(ยินดีในบุญด้วยครับ)

 

สมาชิกทั้งหมด 16 ท่าน (ไม่รวมคนขับรถตู้)

รถตู้ 2 คัน

ครั้งนี้มีผู้ที่มาแจกสื่อฯครั้งแรกถึง 3 ท่าน คือ

ตาใจ, ยายบัวผันและคุณน้อย

และยังมีผู้ที่ห่างหายไปนานคือ

ป้าติ๋มน้องยายเขียวที่มาร่วมแจกสื่อฯด้วย

(ยินดีในบุญครับ)

 

แจกสื่อธรรมไปประมาณ 3,135 ชุด

(สมาชิกบางท่านนำกลับไปบางส่วน

ยินดีในบุญครับ)

 

แจกสื่อธรรมตามจุดแวะพักรถต่างๆ

และในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

ทั้งหมด 14 อำเภอ ดังนี้คือ

(แจกสื่อธรรมในวันสำรวจ 1 อำเภอคือ 1. อ.บัวลาย)

 

2. อ.พิมาย

- ตลาดสดอำเภอพิมาย, ตลาดสดพิมายเมืองใหม่,

  ตลาดท่าแม่ทองดี และบริเวณใกล้เคียง

- สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพิมาย

และบริเวณใกล้เคียง

- ตลาดนัดระหว่างทางไปชุมพวง

และบริเวณใกล้เคียง

 

3. อ.ชุมพวง

- ตลาดเทศบาลตำบลชุมพวง

และบริเวณใกล้เคียง

 

4. อ.ประทาย

- ตลาดสดสุขาภิบาลประทาย

และบริเวณใกล้เคียง

 

5. อ.สีดา

- ตลาดนาบุญและบริเวณใกล้เคียง

 

6. อ.บัวใหญ่

- ตลาดบัวขาว,ตลาดบริเวณที่ว่าการอำเภอ

และบริเวณใกล้เคียง

 

7. อ.คง

- ตลาดสดเทศบาลเมืองคง

และบริเวณใกล้เคียง

 

8. อ.โนนสูง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลโนนสูง

และบริเวณใกล้เคียง

 

9. อ.ขามสะแกแสง

- ตลาดนัดและบริเวณใกล้เคียง

 

10. อ.โนนไทย

- ร้านค้าและชุมชนริมถนนสุรนารายณ์

และบริเวณใกล้เคียง

- ตลาดนัดริมทางระหว่างไปอำเภอพระทองคำ

 

11. อ.พระทองคำ

- ตลาดบริเวณสี่แยกถนนสุรนายณ์ตัดถนน 2369

และบริเวณใกล้เคียง

 

12. อ.ด่านขุนทด

- ตลาดสดเทศบาล1 และบริเวณใกล้เคียง

 

13. อ.ขามทะเลสอ

- ตลาดนัดหนองสรวงและบริเวณใกล้เคียง

- ตลาดนัดตำบลบึงอ้อและบริเวณใกล้เคียง

- ตลาดสดเทศบาลขามทะเลสอและบริเวณใกล้เคียง

 

14. อ.เมืองนครราชสีมา

- ตลาดเทิดไท

- สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมา 2

 

คราวนี้มีผู้มาแจกสื่อมากขึ้นทำให้ต้อง

ใช้รถตู้ 2 คัน

รถตู้แต่ละคันต่างแยกย้ายกันออกเดินทาง

จนมาถึงจุดนัดหมายปั๊ม ปตท. อำเภอพิมาย

 

แวะพักได้นิดหน่อยก็เริ่มออกแจกสื่อฯ

ประมาณ 05:45 น.

 

อากาศค่อนข้างหนาวในตอนเช้า

และกลางวันก็ไม่ร้อนมาก

 

ครั้งนี้เป็นการแจกสื่อฯที่ไม่เน้นอำเภอเมือง

เพราะคราวก่อนๆ เน้นที่อำเภอเมืองไปแล้ว

เป็นการกระจายไปสู่อำเภอรอบนอก

แต่ด้วยเวลาจำกัดก็ทำให้ยังไม่ครบทุกอำเภอ

ในการแจกสื่อฯ (รอบสอง) อยู่ดี

 

หลังจากแจกสื่อฯที่ อ.สีดาเสร็จ

ก็ส่งป้าติ๋มน้องยายเขียวที่แยกตลาดแค

(ยินดีในบุญครับ)

 

จากนั้นค่อยไปแจกสื่อที่ อำเภอบัวใหญ่ต่อ

 

แวะพักทานอาหารที่

ร้านลาบและอาหารตามสั่ง

อำเภอโนนไทย

ยินดีในบุญกับพี่แก๊ส

ที่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

 

ทั้งนี้ได้ประชุมกันที่นี่เลย

รายละเอียดคือ

การแจกสื่อครั้งต่อไป

- พี่นันฝากเสนอ จ.สะแก้ว 1 วัน

- พี่แก๊สเสนอ จ.อำนาจเจริญ+จ.อุบลราชธานี 2 วัน

- ใหม่เสนอ จ.กระบี่หรือพื้นที่ในภาคใต้ 2 วัน

- ใหม่เสนอ จ.กรุงเทพฯหรือพื้นที่ใกล้เคียง 1 วัน

 

ยายบัวพันซึ่งมีอายุมากที่สุดจับสลากได้

จ.สระแก้ว

และวันที่รถตู้ว่างคือ 3 มีนาคม 2562

(ทั้งเดือนกุมภาพันธ์รถตู้ไม่สะดวก)

 

จากนั้นก็แจกสื่อฯกันต่อจนถึง อ.ขามทะเลสอ

ก็มาถ่ายรูปหมู่ที่ปั๊ม ปตท.ขามทะเลสอ

 

จากนั้นก็แยกย้ายกัน โดยมีคันหนึ่ง

ไปส่งผู้ที่จะเดินทางไป อ.น้ำหนาว

ที่ตัวเมืองนครราชสีมา

เลยแจกสื่อฯเพิ่มที่ ตลาดเทิดไท

และ สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมาเพิ่มด้วย

ส่วนอีกคันก็แยกกลับไปทางไอทีสแควร์ หลักสี่

 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินกองกลางครั้งนี้ 19,860 บาท

 

เงินกองกลางคงเหลือ 7,271 บาท

ยินดีในบุญกับผู้จ่าย

อื่นๆ ที่ไม่ใช้เงินกองกลาง

เช่น ค่าทางด่วน, ค่าที่จอดรถ,

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ตลอดการเดินทาง

 

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทาง

และวางแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่ม

มาสมทบทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อธรรม

ทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อทุกท่าน

 

ถ่ายภาพ

-พี่ดา

ถ่ายภาพและรายงานโดย

เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) 089-445-3994

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1749633075142755&id=315109618595115

 

ภาพรวมการแจกสื่อธรรม จ.นครราชสีมา

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/794-nakhonratchasima

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994