[337] 28 เมษายน 2562 ลพบุรีและวังม่วง สระบุรี

 [337] 24 เมษายน 2562 ลพบุรีและวังม่วง สระบุรี

 

  

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด! ถวายทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

 

[337] 28 เมษายน 2562

ลพบุรี และวังม่วง สระบุรี

 

เอกสารสื่อธรรม

หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด ! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด ! ถวาย ทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

 

รวม คำถาม-คำตอบ

เรื่องพระรับเงิน-ทองและกิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

สมาชิกทั้งหมด 8 ท่าน (ไม่รวมคนขับรถตู้)

รถตู้ 1 คัน

 

แจกสื่อฯ ไปประมาณ 7,875 ชุด

(สมาชิกบางท่านนำกลับไปบางส่วน

ยินดีในบุญครับ)

 

แจกสื่อฯ ตามจุดแวะพักรถต่างๆ

และพื้นที่ในจังหวัดลพบุรีและสระบุรี ดังนี้

 

จ.ลพบุรี 11 อำเภอ

รายละเอียดคือ

 

1. อ.บ้านหมี่

- ตลาดเทศบาลบ้านหมี่และสถานที่ใกล้เคียง

- ตลาดปิยะสุวรรณ์และสถานที่ใกล้เคียง

 

2. อ.สระโบสถ์

- ตลาดเทศบาลตำบลสระโบสถ์และสถานที่ใกล้เคียง

 

3. อ.โคกเจริญ

- ตลาดนัดหนองมะค่าและสถานที่ใกล้เคียง

 

4. อ.หนองม่วง

- ตลาดสดหนองม่วงและสถานที่ใกล้เคียง

 

5. อ.โคกสำโรง

- ตลาดโคกสำโรงและสถานที่ใกล้เคียง

 

6. อ.ท่าวุ้ง

- ตลาดประชุมทรัพย์และสถานที่ใกล้เคียง

(วายแล้ว)

- ตลาดนัดแม่บุญชงและสถานที่ใกล้เคียง

(วายแล้ว)

 

7. อ.เมืองลพบุรี

- ตลาดท่าขุนนางและสถานที่ใกล้เคียง

(วายแล้ว)

- ตลาดสดเทศบาล 1และสถานที่ใกล้เคียง

- ตลาดบนเมืองและสถานที่ใกล้เคียง

- ตลาดดำรงค์ชัยและสถานที่ใกล้เคียง

- ตลาดอุดมทรัพย์และสถานที่ใกล้เคียง

- ตลาดเย็น บริษัท ลพบุรีอินน์พลาซ่า จำกัด

และสถานที่ใกล้เคียง (ใกล้วายแล้ว)

- ตลาดนัดแยก รพ.อานันทฯและสถานที่ใกล้เคียง

(วายแล้ว)

 

8. อ.ชัยบาดาล

- ตลาดปลา (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์)

และสถานที่ใกล้เคียง

- ตลาดนัดพรชัยและสถานที่ใกล้เคียง

- ตลาดตลาดชาญชัยและสถานที่ใกล้เคียง

- ตลาดศูนย์กลางเกษตรเขาทองและสถานที่ใกล้เคียง

- ตลาดหน้าหมู่บ้าน โพธิ์ทอง (ชัยบาดาล-ลพบุรี)

และสถานที่ใกล้เคียง

 

9. อ.ลำสนธิ

- ตลาดหนองรีและสถานที่ใกล้เคียง

 

10. อ.ท่าหลวง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าหลวง

และสถานที่ใกล้เคียง

 

11. อ.พัฒนานิคม

- ตลาดนัดหน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

และสถานที่ใกล้เคียง

- ตลาดนัดหน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

และสถานที่ใกล้เคียง

- ตลาดตอนเย็นพัฒนานิคม

และสถานที่ใกล้เคียง (คนเยอะมาก)

- ตลาดเจริญทรัพย์และสถานที่ใกล้เคียง

 

จ.สระบุรี 1 อำเภอ

 

1. อ.วังม่วง

- ตลาดนัดตอนเย็นพงษ์เพชร

และพื้นที่ใกล้เคียง

(เข้าใจว่าเป็นพื้นที่ลพบุรีในตอนแรก

และไม่พบในวันสำรวจเส้นทาง)

 

ออกเดินทางจากไอทีสแควร์

ก่อนตีหนึ่ง (เร็วกว่าเวลานัดหมาย)

ทำให้ถึงที่นัดหมายเร็วกว่ากำหนด

จึงแวะที่ปั๊ม ปตท.บ้านหมี่

เพื่อพักจนเวลาประมาณตีสี่ครึ่ง

จะจะเริ่มไปแจกสื่อฯ ที่

ตลาดเทศบาลบ้านหมี่และสถานที่ใกล้เคียง

จากนั้นก็เดินทางไปแวะพักที่

ปั๊ม ปตท.หนองม่วง ต่อ

ทำธุระส่วนตัว ทานอาหาร ทานกาแฟ

จนประมาณหกโมงเช้าก็ออกเดินทาง

ไปแจกสื่อฯที่อำเภอสระโบสถ์

และสถานที่ต่างๆตามที่แจ้งไปได้แล้ว

 

อากาศร้อนมากและแดดแรง

ตอนกลางวันแอร์ในรถก็เอาไม่อยู่

ต้องรอช่วงเย็นแอร์ถึงจะเย็นคืน

 

ช่วงบ่ายแวะพักทานอาหาร

ที่ร้านอาหารชายเขื่อน

ใกล้ตลาดปลา (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์)

อ.ชัยบาดาล

(ยินดีในบุญกับพี่แก๊สผู้ออกค่าใช้จ่าย)

เพื่อพักรอให้ตลาดเย็นเริ่มเปิดขาย

จากนั้นก็มุ่งสู่ อ.ลำสนธิ

ซึ่งอยู่ชายขอบที่สุดต่อไป

 

ระหว่างก็แจกสื่อฯ ก็เจอตลาดที่

ไม่ได้วางแผนไว้ 2 ตลาด

ตลาดแรกคือ

ตลาดหน้าหมู่บ้าน โพธิ์ทอง (ชัยบาดาล-ลพบุรี)

อ.ชัยบาดาล

ส่วนตลาดที่สองนั้นเข้าใจว่าอยู่ อ.พัฒนานิคม

แต่พอมาดูในแผนที่อญุ่ในพื้นที่

อ.วังม่วง จ.สระบุรี คือ

ตลาดนัดตอนเย็นพงษ์เพชร

 

เนื่องจากสถานที่ในการแจกสื่อฯ เยอะมาก

สำหรับงานครั้งนี้ แต่เวลาไม่พอ

ฟ้ามืดประกอบกับตลาดวายก่อน

จึงตัดสถานที่แจกสื่อฯ ออกไปพอสมควร

แจกสื่อฯ จุดสุดท้ายที่

ตลาดนัดแม่บุญชงและสถานที่ใกล้เคียง

เวลาประมาณสามทุ่ม

จากนั้นก็เดินทางกลับ

ระหว่างเดินทางกลับก็ประชุมกันในรถเลย

 

มีผู้เสนอสถานที่แจกสื่อฯ ครั้งต่อไปดังนี้

1. จ.พะเยา 1 วัน พี่เปิ้ลเสนอ

2. จ.พะเยา 2 วัน พี่เปิ้ลเสนอ

3. จ.อำนาจเจริญ

และจ.อุบลฯบางส่วน 2 วัน พี่สองเสนอ

4. จ.กรุงเทพฯ หรือพื้นที่ใกล้เคียง 1 วัน ใหม่เสนอ

5. จ.สุพรรณบุรี 1 วัน ใหม่เสนอ

6. จ.กาญจนบุรี 1 วัน ใหม่เสนอ

7. จ.ประจวบคีรีขันธ์

หรือพื้นที่ในภาคตะวันตก 1 วัน ใหม่เสนอ

8. จ.ภูเก็ตหรือพื้นที่ในภาคใต้ 2 วัน ใหม่เสนอ

9. จ.จันทบุรี

หรือพื้นที่ในภาคตะวันออก 1 วัน ใหม่เสนอ

 

ป้าต๋อยจับสลากได้ จ.สุพรรณบุรี

ส่วนวันที่คือวันที่ 26 พ.ค. 62

 

จากนั้นก็เดินทางกลับ

ถึงปั๊ม PTแจ้งวัฒนะ

ประมาณสี่ทุ่ม

 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินกองกลางครั้งนี้ 10,415 บาท

เงินกองกลางคงเหลือ 19,731.30 บาท

ยินดีในบุญกับผู้จ่าย

อื่นๆ ที่ไม่ใช้เงินกองกลาง

เช่น ค่าทางด่วน, ค่าที่จอดรถ,

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ตลอดการเดินทาง

 

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทาง

และวางแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่ม

มาสมทบทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อธรรม

ทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อทุกท่าน

 

ถ่ายภาพ

- ป้าต๋อย

- พี่บุษ

ถ่ายภาพและรายงานโดย

เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) 089-445-3994

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1874391009333627&id=315109618595115

 

ภาพรวมการแจกสื่อธรรม จ.ลพบุรี

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/747-lopburi

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994