ลพบุรี

จังหวัดลพบุรีมี 11 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองลพบุรี 251,282 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เพชรบูรณ์

[272] 18 พฤษภาคม 2557 ลพบุรี

[337] 28 เม.ย. 62 ลพบุรีและวังม่วง สระบุรี

2 พัฒนานิคม 65,830  

[272] 18 พฤษภาคม 2557 ลพบุรี

[337] 28 เม.ย. 62 ลพบุรีและวังม่วง สระบุรี

3 โคกสำโรง 85,721 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เพชรบูรณ์

[272] 18 พฤษภาคม 2557 ลพบุรี

[337] 28 เม.ย. 62 ลพบุรีและวังม่วง สระบุรี

4 ชัยบาดาล 91,049 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เพชรบูรณ์

[272] 18 พฤษภาคม 2557 ลพบุรี

[337] 28 เม.ย. 62 ลพบุรีและวังม่วง สระบุรี

5 ท่าวุ้ง 49,888   [337] 28 เม.ย. 62 ลพบุรีและวังม่วง สระบุรี
6 บ้านหมี่ 77,408 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เพชรบูรณ์
[337] 28 เม.ย. 62 ลพบุรีและวังม่วง สระบุรี
7 ท่าหลวง 29,235   [337] 28 เม.ย. 62 ลพบุรีและวังม่วง สระบุรี
8 สระโบสถ์ 21,708 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์
[337] 28 เม.ย. 62 ลพบุรีและวังม่วง สระบุรี
9 โคกเจริญ 24,672 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์
[337] 28 เม.ย. 62 ลพบุรีและวังม่วง สระบุรี
10 ลำสนธิ 26,751 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [337] 28 เม.ย. 62 ลพบุรีและวังม่วง สระบุรี
11 หนองม่วง 34,426   [337] 28 เม.ย. 62 ลพบุรีและวังม่วง สระบุรี
  รวมลพบุรี 757,970    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=16&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดลพบุรี

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994