[342] 5-8 และ 28-29 กันยายน 2562 ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

[342] 5-8 และ 28-29 กันยายน 2562

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

 

  

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด! ถวายทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

 

[342] 5-8 และ 28-29 กันยายน 2562

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

 

เอกสารสื่อธรรม

หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด ! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด ! ถวาย ทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

 

รวม คำถาม-คำตอบ

เรื่องพระรับเงิน-ทองและกิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

ครั้งนี้ในการสำรวจเส้นทาง

จะมีการแจกสื่อฯ ไปด้วยบางส่วน

เพราะบางอำเภอ

ต้องใช้เวลาในการเดินทางมาก

ด้วยเพราะขึ้นเขาหรือด้วยระยะทาง

ไม่เหมาะกับการแจกสื่อฯ วันจริง

เพราะจะเสียเวลามากแจกสื่อฯ ได้น้อย

เวลามีจำกัด

 

แจกสื่อฯ พร้อมสำรวจ

5-8 ก.ย. 62

แจกสื่อฯ ไป 4,552 ชุด

 

รถเก๋ง 1 คัน 4 คน

 

แจกสื่อฯ ตามสถานที่ต่าง ๆ

ตลอดการเดินทาง

รวมถึงจุดพักรถต่าง ๆ

สถานที่ราชการ (อาจจำได้ไม่หมด)

จุดตรวจต่าง ๆ

ตลาดต่าง ๆ

ชุมชนและร้านค้าต่าง ๆ

ส่วนพื้นที่หลักๆ มีดังนี้

 

พื้นที่ในจังหวัดตาก

5 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.แม่สอด

- ตลาดชาวเขาดอยมูเซอ

(แจกผู้สอนศาสนาในท้องถิ่น)

- ตลาดหอมกระเทียม

บ้านม่อนหินเหล็กไฟ

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ให้เอกสารกับป้าโฉมยง

ที่บ้านพัก

 

2. อ.พบพระ

- ตลาดสดซอโอเมืองใหม่

ชุมชนริมทางและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลพบพระ

ชุมชนริมทางและพื้นที่ใกล้เคียง

- หมู่บ้านวาเล่ย์ (ข้ามไปฝั่งพม่าด้วย)

- งานอรม ธกส.

ทางออกจากหมู่บ้านวาเล่ย์

- สำนักงานเทศบาลตำบลพบพระ

 

3. อ.อุ้มผาง

- จุดพักรถระหว่างทางไป อ.อุ้มผาง

- โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่กลองคี

และพื้นที่ใกล้เคียง

- องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร

- โรงเรียนบ้านปรอผาโด้และพื้นที่ใกล้เคียง

- โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลอุ้มผาง

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

4. อ.แม่ระมาด

- ตลาดสดเทศบาลแม่จะเรา

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลแม่ระมาด

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

5. อ.ท่าสองยาง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลแม่ต้าน

และพื้นที่ใกล้เคียง

- โรงพยาบาลท่าสองยาง

และพื้นที่ใกล้เคียง

- สถานีตำรวจภูธรท่าสองยาง

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

และพื้นที่ใกล้เคียง

- สำนักงานสาธารณะสุข

อำเภอท่าสองยาง

- โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง

 

พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.สบเมย

- สถานีตำรวจภูธรสบเมย

- ที่ว่าการอำเภอสบเมย

- กองร้อยอาสารักษาดินแดน

อำเภอสบเมยที่ 7

- สำนักงานสาธารณะสุข

อำเภอสบเมย

- ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยสบเมย

และพื้นที่ใกล้เคียง

- โรงพยาบาลสบเมย

 

2. อ.แม่สะเรียง

- วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

- ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

- โรงเรียนสังวาลวิทยา

- ถนนคนเดินวันศุกร์ (กาดศุกร์) แม่สะเรียง

และพื้นที่ใกล้เคียง

- โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

- ทุ่งบัวตองดอยแม่เหาะ

(ยังไม่มีดอกบัวตอง)

 

พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่

4 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.อมก๋อย

- ตลาดสดเทศบาลตำบลอมก๋อย

และพื้นที่ใกล้เคียง

- กองร้อย อส.อ.อมก๋อยที่ 19

- โรงพยาบาลอมก๋อย

- ชุมชนและสถานีที่ราชการริมทาง

 

2. อ.ดอยเต่า

- โรงพยาบาลดอยเต่า

- สถานีตำรวจภูธรแม่กา

- ชุมชนและร้านค้า

ใกล้ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า

- ร้านค้าใกล้ๆ ทะเลสาบดอยเต่า

(แล้ง น้ำเหลือน้อย)

 

3. อ.จอมทอง

(แจกได้นิดเดียว เพราะสื่อฯ เหลือน้อย)

- ตลาดนัดวันเศาร์(กาดเสาร์)

(วายแล้ว)

 

4. อ.ฮอด

(แจกได้นิดเดียว เพราะสื่อฯ เหลือน้อย)

- ตลาดสดฮอดและพื้นที่ใกล้เคียง

 

พื้นที่ในจังหวัดลำพูน

2 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.ลี้

- ตลาดสดเทศบาลตำบลวังดิน

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดป่าจี้และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดล้านนาและพื้นที่ใกล้เคียง

 

2. อ.บ้านโฮ่ง

(แจกได้นิดเดียว เพราะสื่อฯ เหลือน้อย)

- ตลาดสดไชยวานิช

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดตำบลหนองปลาสะวาย

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

การสำรวจพร้อมแจกสื่อฯ

นัดหมายกันคืนวันพุธที่ 4 ก.ย. 62

ประมาณตีสองครึ่ง

แต่ออกเดินทางจริงประมาณตีสอง

 

วันแรก ไปแจกสื่อฯ ที่

อ.แม่สอด, อ.พบพระ และ อ.อุ้มผาง

วันนี้การเดินทางจะขึ้นเขา

และผ่านหลายโค้งมาก

เดิมทีตั้งใจจะพักที่ อ.เมืองตาก

แต่ไปไม่ไหว แค่ถึง อ.แม่สอด

ก็มืดมากและง่วงมากแล้ว

จึงยกเลิกโรแรมที่จองไว้

ที่ อ.เมืองตาก

มาเข้าพักที่ ธีร์เฮ้าส์ แม่สอด

 

วันที่สอง

วันนี้ ปรับเปลี่ยนแผน

จากเดิมที่จะเริ่มที่ อ.เมืองตาก

แล้วขึ้นเหนือไปทาง อ.แม่พริก

เปลี่ยนเป็นเริ่มที่ อ.แม่สอด

ขึ้นเหนือไปทาง อ.แม่ระมาด แทน

เลียบชายแดนขึ้นไป

วันนี้ไปแจกสื่อฯ หลักๆ ที่

อ.แม่ระมาด, อ.ท่าสองยาง,

อ.สบเมย, อ.แม่สะเรียง,

อ.อมก๋อย และ อ.ดอยเต่า

วันนี้ตั้งใจว่าจะพักที่ อ.แม่สอด

แต่ยังเหลือระยะทางอีกไกลมาก

จึงมาพักกันที่ อ.ลี้

ที่โรงแรมฝันหวาน

 

วันที่สาม วันนี้สื่อฯ

ยังเหลือแต่ไม่เยอะมาก

จึงตัดสินใจแจกสื่อฯ ต่อ

ที่ อ.ลี้, อ.ดอยเต่า

สื่อฯ ก็เหลือน้อยมาก

อีก 3 อำเภอ ก็ไปแจกสื่อฯ

แต่แจกสื่อฯ ได้นิดเดียว คือ

อ.บ้านโฮ่ง, อ.จอมทอง

และ อ.ฮอด ถ้ามีโอกาส

ก็อยากแจกสื่อฯ ซ้ำอีกใน 3 อำเภอนี้

จนสื่อฯ เกือบหมด

เหลืออีก 1 ชุด

เก็บไว้ให้ป้าโฉมยง

จากนั้นก็มาสำรวจเส้นทางต่อ

ทั้งตลาด ทั้งที่พัก

และกลับมาพักที่ อ.แม่สอด

มาเข้าพักที่ ธีร์เฮ้าส์ แม่สอด

 

วันที่สี่ ช่วงเช้าก็ไปหา

ป้าโฉมยงที่บ้านพัก

ป้าโฉมยง ก็ฝากเงิน

ทำบุญกองกลางแจกสื่อฯ ด้วย

(ยินดีในบุญครับ)

จากนั้นก็สำรวจเส้นทางต่อ

ที่ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย

ตามแผนตั้งใจว่าจะไป

สำรวจทางที่ จังหวัดพิษณุโลก

และจังหวัดพิจิตร บางส่วนด้วย

แต่เวลาไม่พอมืดเสียก่อน

จึงเดินทางกลับ กทม.
ถึง กทม. ประมาณเที่ยงคืนกว่าๆ

 

แจกสื่อฯ 28-29 ก.ย. 62

 

แจกสื่อฯ ไป 11,746 ชุด

รวมกับการสำรวจพร้อมแจกสื่อฯ

จะเป็น 16,298 ชุด

(มีนำกลับไปบางส่วน)

 

รถตู้ 1 คัน

รถเก๋ง 2 คัน

 

แจกสื่อฯ ตามสถานที่

และจุดพักรถต่าง ๆ

โดยพื้นที่หลักๆ ได้แก่

 

พื้นที่ในจังหวัดตาก

5 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.แม่สอด

- ตลาดสดเทศบาลบ้านเหนือ

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ท่ารถแม่ระมาด

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดแม่สอด

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดริมเมยและพื้นที่ใกล้เคียง

- โรงพยาบาลแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดชาวเขาดอยมูเซอ (ทั้ง 2 ฝั่ง)

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ร้านค้าข้างศาลพระวอ

 

2. อ.เมืองตาก

- ชุมชนลานสางและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดมูเซอใหม่

- ตลาดสดเทศบาล 3 (พ.ศ.2527)

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดเทศบาล 2 และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดนัดวันเสาร์ (ริมปิง)

- กาดนั่งยอง คล้องย่าม

- ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดคุณนาย)

- ร้านขายของบริเวณหน้าวัดวังม่วง

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดยามเช้า เมืองตาก

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

3. อ.บ้านตาก

- กาดต้าตงและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดเทศบาลตำบลบ้านตาก

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดร้อยโทล้วนและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดมูเซอ บ้านตาก

 

4. อ.วังเจ้า

- ตลาดวังเจ้าและพื้นที่ใกล้เคียง

 

5. อ.สามเงา

- ตลาดนัดชลประทานรังสรรค์

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดลานโพธิ์

- บริเวณสันเขื่อนภูมิพล

- ตลาดสดอำเภอสามเงา พ.ศ.2507

(วายแล้ว)

 

พื้นที่ในจังหวัดลำปาง

2 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.เถิน

- ตลาดท่านางและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดชุมชนบ้านท่าหลวง

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดล้อมแรดและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดดอนไชยและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดปลาเวียงมอก

- สถานีตำรวจภูธรเวียงมอก

 

2. อ.แม่พริก

- ตลาดใกล้เทศบาลแม่พริก

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

พื้นที่ในจังหวัดสุโขทัย

8 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.บ้านด่านลานหอย

- ตลาดนัดลานหอย

และพื้นที่ใกล้เคียง

- สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย

- โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

 

2. อ.ศรีสัชนาลัย

- ตลาดใกล้สี่แยกสารจิตร

- ตลาดกลางสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวและพื้นที่ใกล้เคียง

- โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

 

3. อ.ศรีสำโรง

- ตลาดศฺิริสุขและพื้นที่ใกล้เคียง

 

4. อ.เมืองสุโขทัย

- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดวัดตระพังทอง

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านสวน

และพื้นที่ใกล้เคียง

(วายไปเยอะแล้ว)

- ตลาดสดเทศบาลสุโขทัยธานี

และพื้นที่ใกล้เคียง

(วายไปเยอะแล้ว)

- ตลาดโต้รุ่ง สุโขทัย + ถนนคนเดินสุโขทัย

และพื้นที่ใกล้เคียง

- โรงพยาบาลสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดนัดสี่แยกคลองโพธิ์และพื้นที่ใกล้เคียง

(วายไปเยอะแล้ว)

 

5. อ.ทุ่งเสลี่ยม

- ตลาดใกล้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดบ้านกลางดงและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดเหมืองนาและพื้นที่ใกล้เคียง

 

6. อ.สวรรคโลก

- ตลาดนัดตำบลนาทุ่ง

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดโต้รุ่ง สวรรคโลก

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสดเทศบาลเมืองสวรรคโลก

และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดผลไม้และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดนัดคลองยาง

 

7. อ.ศรีนคร

- ตลาดนัดคลองมะพลับ

และพื้นที่ใกล้เคียง

 

8. อ.กงไกรลาศ

(แจกสื่อฯ ได้ไม่มากเพราะมืดแล้ว)

- ร้านค้าบริเวณสี่แยกตัดกัน

ระหว่างถนนหมายเลข 12 และ 1057

- ตรงข้ามตลาดเทศบาลตำบลกงไกรลาศ

 

พื้นที่ในจังหวัดกำแพงเพชร

5 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.โกสัมพีนคร

- ตลาดพลอยเจริญและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดโกสัมพีนครและพื้นที่ใกล้เคียง

 

2. อ.เมืองกำแพงเพชร

- ตลาดสดพรนิมิตพัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียง

 

3. อ.คลองลาน

- ตลาดสดรวมมิตรและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดรุ่งศักดิ์คลองลานและพื้นที่ใกล้เคียง

 

4. อ.ปางศิลาทอง

- ตลาดหินชะโงกและพื้นที่ใกล้เคียง

 

5. อ.อำเภอขาณุวรลักษบุรี

- แก่งเกาะใหญ่

 

พื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์

2 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.ชุมตาบง

- ตลาดชุมชนวัดชุมตาบงและพื้นที่ใกล้เคียง

 

2. อ.แม่เปิน

- ตลาดสดบ้านลานเพื่อการเกษตร

( ตลาดกำนันปิ๊ด ) และพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดแม่เปินและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดสด ประชารัฐ หมู่ 5 และพื้นที่ใกล้เคียง

 

ออกเดินทางจากไอทีสแควร์หลักสี่

ไปพักที่ ปตท. อ.แม่สอด

ได้พักนานหน่อยเพราะไปถึงประมาณตีสาม

 

เช้ามาก็รับประทานอาหาร ทำธุระส่วนตัว

ออกแจกสื่อฯ ประมาณเจ็ดโมงเช้า

แจกสื่อฯ ได้สักพัก ก็แยกกัน

ระหว่างรถเก๋งกับรถตู้เพื่อทำเวลาให้ทัน

ตลาดที่ อ.เมืองตาก

 

ที่ อ.เมืองตาก พี่เปิ้ลและครอบครัวก็มาสมทบ

ตลาดนัดริมปิงคนเยอะและกว้างมาก

เลยแจกสื่อฯ ไปจนถึงสิบเอ็ดโมงกว่า

 

จึงพักทานอาหารที่ร้านส้มตำ 100%

จากนั้นก็เข้าพักที่โรงแรมสวนสินล้านนา

(ยินดีในบุญกับน้านุชและพี่บุษ

ที่ออกค่าใช้จ่าย)

 

ช่วงบ่ายก็แยกกันแจกสื่อฯ

รถตู้แจกสื่อฯ จาก อ.เถินลงมา

จนถึง อ.เมืองตาก

ส่วนรถเก๋ง 2 คันก็มุ่งไปที่ จ.สุโขทัย

เพราะตอนมารอบรถตู้ ไม่ได้แจกสื่อฯ

ในช่วงเย็น จึงไปแจกสื่อฯ ในช่วงเย็นเพิ่ม

ประกอบกับมีบางอำเภอยังไม่ได้แจกสื่อฯ

ในรอบรถตู้

 

วันอาทิตย์ก็ประชุมช่วงเช้าที่โรงแรม

มีเรื่องสำคัญคือ

การเปลี่ยนเหรัญญิก

เพราะต้าไม่ได้มาแจกสื่อฯ นานแล้ว

ทำให้ไม่สะดวกในการบริหารจัดการ

สรุปสุดท้ายได้พี่บุษเป็นเหรัญญิก

 

การเสนอแจกสื่อฯ ครั้งต่อไป มีดังนี้

1. จ.พะเยา และพื้นที่ใกล้เคียง 2 วัน

พี่เปิ้ลเสนอ

2. จ.ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี 1 วัน

พี่แก๊สเสนอ

 

ผู้มีอายุสละ จึงทำให้พี่น้อยได้จับสลาก

พี่น้อยจับสลากได้

จ.ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี 1 วัน

 

และวันที่เป็นวันที่ 13 ต.ค. 62

เพราะวันที่ 14 ต.ค. 62

หยุดชดเชยอีกวัน จะได้พักต่อได้

 

ส่วนพี่เปิ้ลเสนอให้คณะ

ไปใช้ Sever ที่พี่เปิ้ลจัดหาให้

สำหรับ www.d-study.com

เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

(ยินดีในบุญครับ)

ซึ่งพี่เปิ้ลจะให้ลูกน้องติดต่อมาอีกที

 

แจกสื่อฯ ช่วงเช้าอีกสักพัก

ก็มาถ่ายรูปที่สะพาน

จากนั้นก็แยกกัน

 

รถตู้ก็มาทางทิศใต้

มาแจกสื่อฯที่ อ.วังเจ้า

มาที่ จ.กำแพงเพชร และ จ.นครสวรรค์

ตามลำดับ

 

ส่วนรถเก๋งก็ขึ้นเหนือ

ไปจนถึง อ.เถิน

จากนั้นพี่เปิ้ลก็แยกกลับลำพูน

รถเก๋งอีกคันก็มาทางเวียงมอก

และแจกสื่อฯ ต่อในพื้นที่ จ.สุโขทัย

 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินกองกลางครั้งนี้ 17,200 บาท

เงินกองกลางคงเหลือ 18,814 บาท

หักเงินพิมพ์สื่อฯ อีก 20,000 ชุด (16,050 บาท)

จะเหลือ 2,764 บาท

 

ยินดีในบุญกับ

ย่าทวด ตามใจ ยายบัว

ลุงมงคล ป้าโฉมยง อ.แม่สอด

พี่พยัพ พี่สมทรง

ผอ.อำนวย

พี่กบ สวิสเซอร์แลนด์

พี่เปิ้ลและพี่นา

ที่สมทบเงินกองกลางแจกสื่อฯ

 

ยินดีในบุญกับพี่เปิ้ลและพี่นา

ที่สมทบค่าอาหารคณะแจกสื่อฯ

และท่านอื่นที่ออกค่าใช้จ่าย

เรื่องอาหารและเครื่องดื่มทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับน้านุชและพี่บุษ

ผู้ออกค่าใช้จ่ายที่พัก

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่ไม่ได้มาร่วมแจกสื่อฯ

แต่สนับสนุนเงินกองกลางหรือเงินค่าอาหาร

ทุกท่านทั้งที่ประสงค์ออกนามและไม่ออกนาม

 

ยินดีในบุญกับผู้จ่าย

ค่าอื่นๆ ที่ไม่ใช้เงินกองกลาง

เช่น ค่าทางด่วน, ค่าที่จอดรถ,

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ตลอดการเดินทาง

 

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทาง

และวางแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่ม

มาสมทบทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อธรรม

ทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อฯ ทุกท่าน

 

ถ่ายภาพ

- ป้าต๋อย

- พี่บุษ

- พี่ดวงเดือน

- พี่สอง

ถ่ายภาพและรายงานโดย

เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) 089-445-3994

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2125361397569919&id=315109618595115

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.ตาก

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/775-tak

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.แม่ฮ่องสอน

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/793-maehongson

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.เชียงใหม่

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/785-chiangmai

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.ลำพูน

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/792-lamphun

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.ลำปาง

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/787-lampang

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.สุโขทัย

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/750-sukhothai

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.กำแพงเพชร

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/748-kamphaengphet

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.นครสวรรค์

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/740-nakhonsawan

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994