กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด

กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด

23 January 2018

กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด   ภาพรวมการแจกสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาทั้งประเทศไทย https://www.facebook.com/notes/662322543873819/ [318] 21 มกราคม 2561 น่าน [317] 24 ธันวาคม 2560 แพร่ [316] 25-26 พฤศจิกายน 2560 แม่ฮ่องสอน [315] 15 ตุลาคม 2560 นครราชสีมา [314] 17 กันยายน 2560 สุราษฎร์ธานี [313] 27...

กระดานสนทนา

  • ไม่มีกระทู้แสดง

ความคิดเห็นล่าสุดในกิจกรรมต่าง ๆ

Summary 2014 England [283]

 

Summary 2014 England [283]

 

 

 

สรุปการทำงานแจกเอกสารสื่อ

หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา ปี 2014

ณ.เมือง Brighton, East Sussex, Chinatown, Wimbledon, Harrods,

Trafalgar Square, Buckingham Palace and Westminster, London.

 

ทีมงานที่ร่วมกันทำในครั้งนี้ ในประเทศอังกฤษ

มีคุณJames , Mr Ray พี่น้อม พี่เล็ก คุณจอย คุณแอน น้องแนจ น้องพลอย น้องเอ็ดเว็ดร์

 

พุทธพจน์...ยานไปพระนิพพาน

อัจฉราสูตร เล่ม 24 - หน้าที่ 249

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า

ทางนั้นชื่อว่าเป็นทางตรง

ทิศนั้นชื่อว่าไม่มีภัย

รถชื่อว่าไม่มีเสียงดัง

ประกอบด้วยล้อคือธรรม

หิริเป็นฝาของรถนั้น

สติเป็นเกราะกั้นของรถนั้น

เรากล่าวธรรมมีสัมมาทิฏฐิ

นำหน้าว่าเป็นสารถี

ยานชนิดนี้มีอยู่แก่ผู้ใด

จะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม

เขาย่อมไปในสำนักพระนิพพาน

ด้วยยานนี้แหละ.

ไปทำบุญกันครับ.......

 

ยินดีในบุญกับทุกท่านและชาวทิพย์

ที่เปิดเผยพระพุทธศาสนา อีกทั้งผู้ที่ต้องการบุญตลอดไป

 

บุญที่ข้าทำทั้งหมดนี้ขอให้ข้าผัวข้ามีศัพยร สมบัติใช้เหลือเฟือ

เดี๋ยวนี้ชาตินี้ปัจจุบันนี้และเรียนรู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนกว่าข้าดับ 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.604689502970457.1073741905.315109618595115&type=1

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email