[84] 4 กรกฎาคม 2553 ฮ่องกง 7

[84] 4 กรกฎาคม 2553 ฮ่องกง 7

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดยกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย  ประเทศฮ่องกง

แจกเอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2553 (ครั้งที่ 7) ณ เกาหล่งเส่ง(ประเทศฮ่องกง)

                                                                                      ผู้ร่วมทีมงานฯจำนวน 7 ท่าน 
                                                                                          รายการเอกสารที่ใช้แจกทั้งหมดมีดังนี้

                                                                                          1. เอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา  300 ชุด
                                                                                          2. คำถาม-ตอบ   16 คำถาม   ทั้งหมด 300 ชุด
                                                                                          3. หนังสือรู้เรื่องพระพุทธรูปตามความเป็นจริง  100 เล่ม

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317812261658184.60282.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email