มหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคามมี 13 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ ประชากร แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบสอง
1 เมืองมหาสารคาม 154,254 [30] 10 เมษายน 2553 มหาสารคาม [289] 23 ส.ค. 58 มหาสารคาม
2 แกดำ 29,810    
3 โกสุมพิสัย 120,603 [44] 28 เมษายน 2553 โกสุมพิสัย พระยืน ขอนแก่น  
4 กันทรวิชัย 82,964   [288] 26 ก.ค. 58 กาฬสินธุ์
5 เชียงยืน 61,528 [42] 27 เมษายน 2553 น้ำพอง กระนวน เชียงยืน [288] 26 ก.ค. 58 กาฬสินธุ์
6 บรบือ 108,525    
7 นาเชือก 61,239    
8 พยัคฆภูมิพิสัย 87,753 [63] 16 พฤษภาคม 2553 อุบลราชธานี สุรินทร์ มหาสารคาม  
9 วาปีปทุม 114,382    
10 นาดูน 37,294    
11 ยางสีสุราช 35,339 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์  
12 กุดรัง 37,010    
13 ชื่นชม 24,943    
  รวมมหาสารคาม 955,644    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=44&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดมหาสารคาม

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email