[29] 4 เมษายน 2553 เลย

[29] 4 เมษายน 2553 เลย

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2553   ณ   อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  (ในภาคบ่าย)  ^-^

                    หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่วัดป่าสามแยกเรียบร้อยแล้ว   สมาชิกที่ร่วมเดินทางไปแจกเอกสารได้แก่จังหวัดขอนแก่น,  เพชรบูรณ์, ปราจีนบุรี, กทม.,
กาฬสินธุ์, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  รวม 19   ท่าน  ไปสมทบกับคุณอัจฉรา  ดูดดื่ม  พร้อมบุตรชายที่จังหวัดเลย    รวมสมาชิกในวันนี้  21 ท่าน
ขออนุญาตจอดรถในโรงเรียนเทศบาลศรีสะอาด  แจกเอกสารให้คุณครู 2 ท่าน  พวกเราเดินไปในตลาดสดเทศบาล  หลังจากนั้นนั่งรถรับจ้างไปยังตลาด
ยามเย็นบ้านติ้ว ประชาชน 2 แห่งนี้ให้การตอบรับดีมาก   สนใจซักถามดี   ทีมงานได้อธิบายจนเข้าใจและขอบคุณทีมงานที่นำความรู้ใหม่มาแจ้งให้ทราบ  

 /\ยินดีในบุญกับคุณอัจฉรา ดูดดื่มพร้อมบุตรชาย  ที่ให้การต้อนรับและบริการด้วยความประทับใจด้วย มิตรภาพอันดีงามแม้ว่าจะได้รับการประสานงานไปอย่างเร่งด่วนก็ตาม
 /\ยินดีในบุญกับคุณปาริชาติที่เอื้อเฟื้อเอกสาร  ประมาณ 900 ชุด  (ถ่ายเอกสาร)
 /\ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองค่ะ  /\ ^-^

หมายเหตุ: ปัญหาหลักในการทำงาน  คือ เอกสารไม่เพียงพอ  ส่วนมากพวกเราปริ้นท์กันเองตามกำลังความสามารถของแต่ละคน   แต่ก็ได้จำนวนน้อย
ความต้องการ: หากมีผู้สนับสนุนในเรื่องการผลิตเอกสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกในการออกเผยแพร่ฯคงมีส่วนช่วยให้การประกาศพระธรรมวินัยนี้
มีผู้ได้รับสื่อแพร่หลายไปอย่างกว้างขวาง เพราะเอกสารในการนำมาอ้างอิงประกอบการพูดนั้น เป็นหัวใจหลักในการออกเผยแผ่ในทุกๆครั้ง ค่ะ                                                                                                
                                                              คุณครูนุช / รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317558081683602.60191.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email