14 เมษายน 2553 หนองคาย [32]

14 เมษายน 2553 หนองคาย [32]

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม   หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

โดย กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย

วันพุธ ที่ 14  เมษายน  2553  ณ  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  (ภาคบ่าย)

        สมาชิกส่วนใหญ่รับประทานอาหารเช้าที่วัดป่าสามแยกเรียบร้อยแล้ว   จึงออกเดินทางไปรวมกัน ณ จังหวัดอุดรธานีประกอบด้วยสมาชิกจากจังหวัดกรุงเทพฯ, ขอนแก่น, หนองคาย, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, เชียงใหม่, ปราจีนบุรี,กาฬสินธุ์และประเทศเยอรมันนี  รวมจำนวน 62 ท่าน  เป็นครั้งแรกในการออกเผยแผ่พระธรรมวินัย   ที่มีสมาชิกตัวน้อยๆ อายุต่ำสุด 4 ขวบจำนวน 2 คน  ได้ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และได้แจกเอกสารหยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาเหมือนกับผู้ใหญ่เช่นกัน


         สถานที่ที่ได้แจกเอกสารได้แก่ บริเวณวัดโพธิ์ชัย(วัดหลวงพ่อพระใส)  ตลาดพระธาตุและตลาดท่าเสด็จ   ที่วัดโพธิ์ชัยนี้
คุณหมอพงษ์และทีมงานบางส่วนได้เข้าพบกับเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (เขาเชิญให้เข้าไปพบ)   โดยมีคณะกรรมการวัดมาร่วมรับฟังด้วย  ได้ตอบข้อซักถามต่างๆและอธิบายให้ความรู้เรื่องพระวินัยของภิกษุ   ซึ่งท่านก็รับฟังด้วยดีและที่วัดโพธิ์ชัยนี้กำลังจัดงานใหญ่  มีร้านค้าต่างๆมากมายประชาชนพลุกพล่าน    ต่อจากนั้นได้แจกที่ตลาดพระธาตุและตลาดท่าเสด็จ  ที่นี่ประชาชนให้ความสนใจดีมาก   และบอกว่าน่าจะมาทำอย่างนี้นานแล้ว  

     /\   ยินดีในบุญอย่างยิ่งกับกอบคำการพิมพ์จังหวัดพะเยา  ที่ให้การสนับสนุนเอกสารแผ่นพับจำนวนมาก
     /\   ยินดีในบุญกับคุณธวัชชัย  สุวรรณและครอบครัวที่เอื้อเฟื้ออาหารและน้ำดื่มช่วงพักกลางวัน
     /\   ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ 


คำถามจากผู้รับสาร
1.  มาจากไหน ?
2.  เป็นลูกศิษย์ใคร  ?
3.  ทำเพื่ออะไร  ?
4.  ทำแล้วได้อะไร  ?
5.  ใครสั่งให้ทำ  ?


 -:- ข้อเสนอแนะจากทีมงาน -:-
             
       ควรหลีกเลี่ยงการออกเผยแผ่พระธรรมวินัยในเทศกาลสาดน้ำหรือประเพณีต่างๆ    เนื่องจากผู้คนกำลังให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมเหล่านั้นอยู่     การที่เขาจะหันมาฟังเรื่องที่พวกเราจะนำเสนอในขณะนั้นจึงเป็นไปได้น้อย

                                                                                                              คุณครูนุช/  รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317559075016836.60194.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email