20 เมษายน 2553 สมเด็จ ยางตลาด_กาฬสินธุ์ [36]

20 เมษายน 2553 สมเด็จ ยางตลาด_กาฬสินธุ์ [36]

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม  หยุด!  ทำร้ายพระพุทธศาสนา

โดย...กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย

วันอังคารที่ 20  เมษายน  2553  ณ.อำเภอสมเด็จ และอำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

             สมาชิกที่เดินทางไปร่วมเปิดเผยพระธรรรมวินัยในครั้งนี้  จำนวน 8 ท่าน ได้แก่จังหวัดขอนแก่น(4) 
จังหวัดกาฬสินธุ์(3) และประเทศกาน่า(1)

             การตอบรับของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความสนใจในระดับดีมาก   ที่อำเภอสมเด็จพบศิษย์ของวัดพระธรรมกาย 2  ท่าน  มาถ่ายภาพเคลื่อนไหวและสนทนาซักถามทีมงานอยู่ระยะหนึ่ง   เขาได้ขอแผ่นพับและคู่มืออุทิศบุญที่ได้ผลไปด้วย    ส่วนแม่ค้าในตลาดบอกว่า “ดีนะ  ทำไมเพิ่งจะมาทำ   หาคนที่จะเสียสละมาทำแบบนี้ได้ยาก  ให้ทำต่อไปนะ”   มีชาวบ้าน 1  ท่านแสดงความคิดเห็นว่าทุกวันนี้ภิกษุเปลี่ยนไป  ไม่ทำตามพระวินัยเป็นส่วนมาก   ส่วนที่อำเภอยางตลาดมี 1  ท่าน  ที่ปฏิเสธการรับเอกสารและทำหน้าบึ้งเมื่อทีมงานได้ประกาศเรื่อง  พระรับเงิน-ทองนั้นผิดพระวินัย เธอได้พูดว่า “ทำบุญก็ยังบอกว่าได้บาป! ” 

         
    /\  ยินดีในบุญอย่างยิ่งกับกอบคำการพิมพ์  ที่เอื้อเฟื้อเอกสารแผ่นพับ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา   
   /\   ยินดีในบุญกับคุณหมอพงษ์ และคุณอรุโณทัย ได้เอื้อเฟื้อขับรถยนต์นำพาสมาชิกถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ  
   /\   ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน    ในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ


-:- คำถามจากผู้รับสาร :-[  -:-
              
   1.  ทำไปเพื่ออะไร ?
   2.  มาจากองค์กรใด ?
   3.  ได้เงินจากไหนมาดำเนินการนี้ ?
   4.  พระภิกษุไม่ได้ใช้เงินจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไร ?


                                                                                                     ครูนุช  / รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317564591682951.60198.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email