10 มีนาคม 2553 สยามแสควร์ [22]

10 มีนาคม 2553 สยามแสควร์ [22]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

โดย กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษพระธรรมวินัย จ.กรุงเทพมหานคร   ^-^

แจกเอกสาร"หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" บริเวณสยามสแควร์&ทางขึ้นรถไฟฟ้าBTS (10 มี.ค. 2553_ครั้งที่ 12 )

 

3 มีนาคม 2553 หน้าอาคารซีพี ถนนสีลม [20]

3 มีนาคม 2553 หน้าอาคารซีพี ถนนสีลม [20]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

โดย กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษพระธรรมวินัย จ.กรุงเทพมหานคร

แจกเอกสาร"หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" ณ ถนนสีลม บริเวณหน้าอาคารซีพี (3 มี.ค. 2553_ครั้งที่ 11 )

9-12 กุมภาพันธ์ 2553 เชียงราย [17]

9-12 กุมภาพันธ์ 2553 เชียงราย [17]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง   /\

โดย กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย จังหวัดเชียงราย ^-^

แจกเอกสาร"หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" พร้อมเอกสารชี้แจงประกอบฯ เมื่อวันที่ 9 - 10 ก.พ. 2553

24 กุมภาพันธ์ 2553 เซ็นทรัลลาดพร้าว [19]

24 กุมภาพันธ์ 2553 เซ็นทรัลลาดพร้าว [19]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

โดย กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษพระธรรมวินัย จ.กรุงเทพมหานคร

แจกเอกสาร"หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (24ก.พ.2553_ครั้งที่ 10 )

4 กุมภาพันธ์ 2553 เซียรังสิต [15]

4 กุมภาพันธ์ 2553 เซียรังสิต [15]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษพระธรรมวินัย จ.กรุงเทพมหานคร

แจกเอกสาร"หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต 4 ก.พ.2553 (ครั้งที่ 8 ) ค่ะ ;)

ได้รับความเอื้อเฟื้อและสนับสนุนเครื่องเสียงอ่านคำแถลงการณ์ฯ จากคุณเซี๊ยะ(ชนอนุพงศ์) อุ่นใจ    ;D

/\ /\ /\ ยินดีในบุญกับทุกๆ ท่านที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ   ^-^

17 กุมภาพันธ์ 2553 เซ็นทรัลพระราม 2 [18]

17 กุมภาพันธ์ 2553 เซ็นทรัลพระราม 2 [18]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\

โดย กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษพระธรรมวินัย จ.กรุงเทพมหานคร

แจกเอกสาร"หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม2 (17ก.พ.2553_ครั้งที่ 9 )

29 มกราคม 2553 สวนจตุจักร [14]

29 มกราคม 2553 สวนจตุจักร [14]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดยกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย เขตพื้นที่ จ.กรุงเทพมหานคร ค่ะ /\ /\ /\

แจกเอกสาร "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา"ณ บริเวณ ตลาดสวนจตุจักร (วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553_ครั้งที่7)

มี 10 คน ก็ทำ 10 คน นัดหมายกันแค่วันเดียวโดยไม่ลงประกาศในเว็บ ก็มากันอย่างพร้อมเพรียงใจ /\ :D

/\ /\ /\ยินดีในบุญกับทุกๆ ท่านที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองค่ะ ^-^

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email