29 มกราคม 2553 สวนจตุจักร [14]

29 มกราคม 2553 สวนจตุจักร [14]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดยกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย เขตพื้นที่ จ.กรุงเทพมหานคร ค่ะ /\ /\ /\

แจกเอกสาร "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา"ณ บริเวณ ตลาดสวนจตุจักร (วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553_ครั้งที่7)

มี 10 คน ก็ทำ 10 คน นัดหมายกันแค่วันเดียวโดยไม่ลงประกาศในเว็บ ก็มากันอย่างพร้อมเพรียงใจ /\ :D

/\ /\ /\ยินดีในบุญกับทุกๆ ท่านที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองค่ะ ^-^

 

22 มกราคม 2553 ธรรมศาสตร์ (ฝั่งท่าพระจันทร์) [13]

22 มกราคม 2553 ธรรมศาสตร์ (ฝั่งท่าพระจันทร์) [13]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง   /\ /\ /\

โดย กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย เขต จ.กรุงเทพมหานคร ค่ะ  :-[

ณ.บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ฝั่งท่าพระจันทร์)วันศุกร์ที่ 22 ม.ค. 2553_ครั้งที่6 ^-^

/\ /\ /\ยินดีในบุญกับทุกๆ ท่านที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ :)

27 ธันวาคม 2552 ขอนแก่น [10]

27 ธันวาคม 2552 ขอนแก่น [10]

รายงาน “ปลุกชาวพุทธ..ให้เอาพระพุทธเจ้ากลับคืน”  ครั้งที่ 14

ณ.  เขตชุมชนสามเหลี่ยม และ เขตชุมชนหนองแวงตราชู อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โดยทีมขอนแก่นร่วมกับร้อยเอ็ดและมหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2552    เวลา 11.10 - 20.25 น.

--------------------------------------------------

15 มกราคม 2553 รามคำแหง (สนามกีฬาแห่งชาติ) [12]

15 มกราคม 2553 รามคำแหง (สนามกีฬาแห่งชาติ) [12]

เปิดเผยพระธรรมวินัย ให้รุ่งเรือง   /\ /\ /\

โดย กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย เขต จ.กรุงเทพมหานคร ค่ะ

ณ.บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง(สนามกีฬาแห่งประเทศไทย)15 มกราคม 2553_ครั้งที่ 5

26 ธค 52 และ 23 มค 53 จันทบุรี ตราด [9]

[9] 26 ธค 52 และ 23 มค 53 จันทบุรี ตราด

ทำความดี เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
โดย...ทีม ตราด - จันทบุรี - ระยอง

/\ /\ /\ ยินดีในบุญด้วยค่ะ

31 ธันวาคม 2552 ชุมแพ [11]

31 ธันวาคม 2552 ชุมแพ [11]

เปิดเผยพระธรรมวินัย ให้รุ่งเรือง

 โดยทีมแจกเอกสาร "หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา"(เฉพาะกิจ)

ณ ตลาด อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น  เมื่อวันที่ 31ธ.ค.2552

เป็นการรวมทีมกันเป็นครั้งแรก ประกอบไปด้วย ทีม  จ.เพชรบูรณ์ , จ.ขอนแก่น,จ.บุรีรัมย์, จ.นครราชสีมา และ ทีมกรุงเทพฯ   ค่ะ   :-[
แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ ความสามัคคี และ การรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาธรรมวินัย ค่ะ  /\ ^-^

23 ธันวาคม 2552 อำนาจเจริญ [8]

23 ธันวาคม 2552 อำนาจเจริญ [8]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย คุณครูอภิชัย รากแก่น จาก จ.อำนาจเจริญ ค่ะ  /\  ^-^

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email