30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [258]

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ จ. พระนครศรีอยุธยา [258]

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแจกสื่อที่อยุธยา รถออกจาก ปั้มเอสโซ่ เวลา ๐๖.๔๕ น.
จำนวนคน ที่ไปแจกสื่อ ๔๕ ท่าน
ออกจาก ไอทีสแควร์๐๗.๓๐ น. ถึงจังหวัดอยุธยา ๐๘.๕๐ น.
เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ ๑๓,๔๗๒ แผ่น แจกไปทั้งหมด ๑๓,๓๔๒
 

9 มิถุนายน 2556 กาญจนบุรี [257]

9 มิถุนายน 2556 กาญจนบุรี [257]

กาญจนบุรีวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 สมาชิก 30 ท่าน

เดินทางโดยรถบัส 1 คัน แจกสื่อได้ 9,400 ชุดโดยประมาณ

17 มีนาคม 2556 ราชบุรี ดำเนินสะดวก อัมพวา [254]

17 มีนาคม 2556 ราชบุรี ดำเนินสะดวก อัมพวา [254]

ราชบุรี อัมพวา

วันอาทิตย์ที่  17  มีนาคม  2556

สมาชิก 42 ท่าน (สมทบที่สายใต้ใหม่ 1 ท่าน)

เดินทางโดยรถบัส 1 คัน

แจกสื่อได้ 8,000 ชุดโดยประมาณ

28 เมษายน 2556 สุพรรณบุรี [256]

28 เมษายน 2556 สุพรรณบุรี [256]

สุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่  28  เมษายน  2556

 

สมาชิก 41 ท่าน

เดินทางโดยรถบัส 1 คัน

แจกสื่อได้  5,800  ชุดโดยประมาณ

24 กุมภาพันธ์ 2556 สนามหลวง งานสัปดาห์พุทธศาสนา [252]

24 กุมภาพันธ์ 2556 สนามหลวง งานสัปดาห์พุทธศาสนา [252]

สัปดาห์พุทธศาสนา มาฆบูชา ณ ท้องสนามหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง

 

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556

สมาชิก 36 ท่าน (สมทบที่ห้างพาต้า 3 ท่าน)

เดินทางโดยรถเมล์มินิบัสปรับอากาศ 1 คัน

แจกสื่อได้ 12,000 ชุดโดยประมาณ

31 มีนาคม 2556 นครราชสีมา [255]

31 มีนาคม 2556 นครราชสีมา [255]

โคราช

วันอาทิตย์ที่  31  มีนาคม  2556

 

สมาชิก 41 ท่าน

จากกรุงเทพฯ 33 ท่าน

จากขอนแก่น 3 ท่าน

จากโคราช 1 ท่าน

จากสกลนคร 4 ท่าน (ในท้อง 1 ท่าน)

 

เดินทางโดยรถบัส 1 คัน

แจกสื่อได้ 14,000 ชุดโดยประมาณ

3 กุมภาพันธ์ 2556 กรุงเทพฯ โซนตะวันตก [251]

3 กุมภาพันธ์ 2556 กรุงเทพฯ โซนตะวันตก [251]

กรุงเทพฯโซนตะวันตก

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556

สมาชิก 40 ท่าน (สมทบที่วงเวียนใหญ่ 1 ท่าน , สมทบที่บางบอน 1 ท่าน)

เดินทางโดยรถมินิบัสปรับอากาศ 2 คัน

แจกสื่อได้ 8,000 ชุดโดยประมาณ

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email