25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดนนทบุรี [261]

๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แจกสื่อนนทบุรี [261]

วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแจกสื่อที่นนทบุรี จำนวนคน ๔๕ คน 
 
ออกจาก ไอทีสแคว ๐๘.๐๐ น. เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ ๑๒,๕๐๐ แผ่น แจกไปทั้งหมด ประมาณ ๗๐๐๐
 

28 กรกฎาคม พ.ศ.2556 จังหวัดนครสวรรค์ [259]

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จ. นครสวรรค์ [๒๕๙]

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแจกสื่อที่นครสวรรค์
รถออกจากปั้มเอสโซ่ เวลา ๐๒.๔๕ น. จำนวนคน ๒๔ คน ไปรับคนที่ไอทีสแควร์ จำนวนคน ๒๐ คน รวมเป็น ๔๔ คน
เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ ๑๒,๐๐๐ แผ่น แจกไปทั้งหมด ๘,๔๐๐

28 เมษายน 2556 สุพรรณบุรี [256]

28 เมษายน 2556 สุพรรณบุรี [256]

สุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่  28  เมษายน  2556

 

สมาชิก 41 ท่าน

เดินทางโดยรถบัส 1 คัน

แจกสื่อได้  5,800  ชุดโดยประมาณ

30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [258]

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ จ. พระนครศรีอยุธยา [258]

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแจกสื่อที่อยุธยา รถออกจาก ปั้มเอสโซ่ เวลา ๐๖.๔๕ น.
จำนวนคน ที่ไปแจกสื่อ ๔๕ ท่าน
ออกจาก ไอทีสแควร์๐๗.๓๐ น. ถึงจังหวัดอยุธยา ๐๘.๕๐ น.
เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ ๑๓,๔๗๒ แผ่น แจกไปทั้งหมด ๑๓,๓๔๒

31 มีนาคม 2556 นครราชสีมา [255]

31 มีนาคม 2556 นครราชสีมา [255]

โคราช

วันอาทิตย์ที่  31  มีนาคม  2556

 

สมาชิก 41 ท่าน

จากกรุงเทพฯ 33 ท่าน

จากขอนแก่น 3 ท่าน

จากโคราช 1 ท่าน

จากสกลนคร 4 ท่าน (ในท้อง 1 ท่าน)

 

เดินทางโดยรถบัส 1 คัน

แจกสื่อได้ 14,000 ชุดโดยประมาณ

9 มิถุนายน 2556 กาญจนบุรี [257]

9 มิถุนายน 2556 กาญจนบุรี [257]

กาญจนบุรีวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 สมาชิก 30 ท่าน

เดินทางโดยรถบัส 1 คัน แจกสื่อได้ 9,400 ชุดโดยประมาณ

17 มีนาคม 2556 ราชบุรี ดำเนินสะดวก อัมพวา [254]

17 มีนาคม 2556 ราชบุรี ดำเนินสะดวก อัมพวา [254]

ราชบุรี อัมพวา

วันอาทิตย์ที่  17  มีนาคม  2556

สมาชิก 42 ท่าน (สมทบที่สายใต้ใหม่ 1 ท่าน)

เดินทางโดยรถบัส 1 คัน

แจกสื่อได้ 8,000 ชุดโดยประมาณ

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email