สุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรีมี 10 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองสุพรรณบุรี 166,716 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง

[256] 28 เมษายน 2556 สุพรรณบุรี

[338] 26 พฤษภาคม 2562 สุพรรณบุรี

2 เดิมบางนางบวช 73,741 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง [338] 26 พฤษภาคม 2562 สุพรรณบุรี
3 ด่านช้าง 67,011 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง [338] 26 พฤษภาคม 2562 สุพรรณบุรี 
4 บางปลาม้า 79,286 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง

[256] 28 เมษายน 2556 สุพรรณบุรี

[338] 26 พฤษภาคม 2562 สุพรรณบุรี

5 ศรีประจันต์ 62,419 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง

[256] 28 เมษายน 2556 สุพรรณบุรี

[338] 26 พฤษภาคม 2562 สุพรรณบุรี

6 ดอนเจดีย์ 45,839 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง

[256] 28 เมษายน 2556 สุพรรณบุรี

[338] 26 พฤษภาคม 2562 สุพรรณบุรี

7 สองพี่น้อง 127,411 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง

[256] 28 เมษายน 2556 สุพรรณบุรี

[338] 26 พฤษภาคม 2562 สุพรรณบุรี

8 สามชุก 70,578 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง

[256] 28 เมษายน 2556 สุพรรณบุรี

[338] 26 พฤษภาคม 2562 สุพรรณบุรี

9 อู่ทอง 105,793 [155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ
[338] 26 พฤษภาคม 2562 สุพรรณบุรี 
10 หนองหญ้าไซ 49,272 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง [338] 26 พฤษภาคม 2562 สุพรรณบุรี 
  รวมสุพรรณบุรี 848,066    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=72&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดสุพรรณบุรี

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994