ชัยนาท

จังหวัดชัยนาทมี 8 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองชัยนาท 71,412 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง

[249] 16 ธันวาคม 2555 อุทัยธานี ชัยนาท

[343] 13 ตุลาคม 2562 ชัยนาท, สิงห์บุรีและอ่างทอง

2 มโนรมย์ 32,819 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง [343] 13 ตุลาคม 2562 ชัยนาท, สิงห์บุรีและอ่างทอง
3 วัดสิงห์ 26,172 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง

[249] 16 ธันวาคม 2555 อุทัยธานี ชัยนาท

[343] 13 ตุลาคม 2562 ชัยนาท, สิงห์บุรีและอ่างทอง

4 สรรพยา 43,435 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง

[249] 16 ธันวาคม 2555 อุทัยธานี ชัยนาท

[343] 13 ตุลาคม 2562 ชัยนาท, สิงห์บุรีและอ่างทอง

5 สรรคบุรี 66,429 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง [343] 13 ตุลาคม 2562 ชัยนาท, สิงห์บุรีและอ่างทอง 
6 หันคา 55,663 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง [343] 13 ตุลาคม 2562 ชัยนาท, สิงห์บุรีและอ่างทอง 
7 หนองมะโมง 19,603 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์
[343] 13 ตุลาคม 2562 ชัยนาท, สิงห์บุรีและอ่างทอง
8 เนินขาม 17,236 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง [343] 13 ตุลาคม 2562 ชัยนาท, สิงห์บุรีและอ่างทอง 
  รวมชัยนาท 332,769    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=18&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดชัยนาท

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994