อ่างทอง

จังหวัดอ่างทองมี 7 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองอ่างทอง 56,523 [110] 22 สิงหาคม 2553 สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี

[248] 18 พฤศจิกายน 2555 สิงห์บุรี อ่างทอง

[343] 13 ตุลาคม 2562 ชัยนาท, สิงห์บุรีและอ่างทอง

2 ไชโย 22,984 [110] 22 สิงหาคม 2553 สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี
[343] 13 ตุลาคม 2562 ชัยนาท, สิงห์บุรีและอ่างทอง 
3 ป่าโมก 28,759 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง [343] 13 ตุลาคม 2562 ชัยนาท, สิงห์บุรีและอ่างทอง 
4 โพธิ์ทอง 54,159 [110] 22 สิงหาคม 2553 สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี

[248] 18 พฤศจิกายน 2555 สิงห์บุรี อ่างทอง

[343] 13 ตุลาคม 2562 ชัยนาท, สิงห์บุรีและอ่างทอง

5 แสวงหา 34,920 [110] 22 สิงหาคม 2553 สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี
[343] 13 ตุลาคม 2562 ชัยนาท, สิงห์บุรีและอ่างทอง 
6 วิเศษชัยชาญ 67,046 [110] 22 สิงหาคม 2553 สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี

[248] 18 พฤศจิกายน 2555 สิงห์บุรี อ่างทอง

[343] 13 ตุลาคม 2562 ชัยนาท, สิงห์บุรีและอ่างทอง

7 สามโก้ 19,341 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง [343] 13 ตุลาคม 2562 ชัยนาท, สิงห์บุรีและอ่างทอง 
  รวมอ่างทอง 283,732    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=15&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดอ่างทอง

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994