หนองคาย

จังหวัดหนองคายมี 9 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองหนองคาย 147,386

[32] 14 เมษายน 2553 หนองคาย

[71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ

 
2 ท่าบ่อ 82,775    
3 โพนพิสัย 97,835 [71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ  
4 ศรีเชียงใหม่ 30,691 [71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ  
5 สังคม 24,602 [71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ  
6 สระใคร 26,284    
7 เฝ้าไร่ 51,659 [71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ  
8 รัตนวาปี 38,352 [71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ  
9 โพธิ์ตาก 15,359    
  รวมหนองคาย 514,943    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=43&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดหนองคาย

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994