[346] 18-19 และ 25-30 มกราคม 2563 อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียง

[346] 18-19 และ 25-30 มกราคม 2563

อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

  

 

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด! ทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

[346] 18-19 และ 25-30 มกราคม 2563

อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียง

 

เอกสารสื่อธรรม

หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด ! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด ! ถวาย ทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

 

รวม คำถาม-คำตอบ

เรื่องพระรับเงิน-ทองและกิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

แจกสื่อฯ ประมาณ 32,200 ชุด

 

วันที่ 18-19 มกราคม 2563

รถเก๋ง 1 คัน

2 คน

 

พื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์

5 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.เมืองเพชรบูรณ์

- ด้านหน้า Seven Eleven ทางขึ้นเขาค้อ

- โตโยต้า เพชรบูรณ์

 

2. อ.เขาค้อ

- ร้านขายของและชุมมชน

ริมถนนหมายเลข 2258

 

3. อ.หล่มสัก

- จุดชมวิวเขาปากช่อง

- บ้านวังยาว

 

4. อ.น้ำหนาว

- อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

- หน่วยบริการประชาชน

ห้วยสนามทราย

 

5. อ.หล่มเก่า

- ชุมชนบ้านศิลา

- ตลาดนัดโบ๊เบ๊สัญจร (แยกกกกะทอน)

- 7-Eleven แยกทับเบิกและร้านค้า

- ชุมชนและร้านค้าบริเวณภูทับเบิก

- ตลาดกลาง บ.ทับเบิก

- ตลาดชุมชน จุดชมวิวภูทับเบิก

- ด่านภูทับเบิก

 

พื้นที่ในจังหวัดเลย

1 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.ด่านซ้าย

- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ภรก. 7

(หมันแดง)

 

พื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก

2 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.นครไทย

- บ้านร่องกล้า

- ตลาดนัดเด็กดอย

- อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า

- ตลาดเย็นนครไทย

- ศูนย์ปฏิบัติการตราตรสายตรวจ

สภ.นครไทย

- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

- สถานีตำรวจภูธรบ้านแยง

 

2. อ.เมืองพิษณุโลก

- ตลาดนัดราชพฤกษ์

- งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กาชาด พิษณุโลก ประจำปี 2563

 

วันที่ 25-26 มกราคม 2563

รถเก๋ง 2 คัน, รถตู้ 1 คัน

12 คน

วันที่ 27-30 มกราคม 2563

รถเก๋ง 1 คัน

3+1 คน

 

แจกสื่อฯ ตามสถานที่ต่าง ๆ

ตลอดการเดินทาง

รวมถึงจุดพักรถต่าง ๆ

สถานที่ราชการ (อาจจำได้ไม่หมด)

จุดตรวจต่าง ๆ

ตลาดต่าง ๆ

ชุมชนและร้านค้าต่าง ๆ

ส่วนพื้นที่หลักๆ มีดังนี้

 

พื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์

11 อำเภอ (ทั้งหมด) ดังนี้

 

1. อ.ศรีเทพ

- ตลาดสดบ้านกลาง

- ตลาดสดศรีเทพพัฒนา

- โรงพยาบาลศรีเทพ

 

2. อ.วิเชียรบุรี

- ตลาดโรงเกลือเพชรบูรณ์

- ตลาดสุทธิพาณิชย์

- ตลาดสดวิเชียรบุรี

- โรงพยาบาลวิเชียรบุรี

- ตลาดสดมิตรสาลี

 

3. อ.บึงสามพัน

- โรงพยาบาลบึงสามพัน

- ตลาดสดซับสมอทอด

- ตลาดสดศิริวัฒนา

 

4. อ.หนองไผ่

- ตลาดสดบุญเดช

- ตลาดโต้รุ่งเทศบาล 3

- โรงพยาบาลหนองไผ่

 

5. อ.เมืองเพชรบูรณ์

- ตลาดสดเทศบาลวังชมพู

- ตลาดสดบ้านโตก

- โรงพยาบาลเพชรรัตน์

- โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

- ตลาดประชารัฐเพชรบูรณ์

- งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์

ประจำปี 2563

- ตลาดสดเทพธนา

- ตลาดสดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 2

- ตลาดเทศบาล 1

- ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

- ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์

- วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

- โรงเรียนเพชรพิทยาคม

- โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

- โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

- โรงเรียนเทศบาล2(วัดภูเขาดิน)

- ตลาดสดไชโย

 

6. อ.หล่มสัก

- โรงพยาบาลหล่มสัก

- ตลาดราชพัสดุ

- ตลาดนัด สักหลง

- ตลาดริมน้ำไทหล่ม สวนดงตาล

- ตลาดสด สักหล่ม

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอหล่มสัก

- ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก

 

7. อ.หล่มเก่า

- โรงพยาบาลหล่มเก่า (ที่เก่า)

- รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า เพชรบรูณ์ ที่ใหม่

- ตลาดนัดเย็นวันเสาร์ ริมถนน หมายเลข 21

- ตลาดสดเทศบาลหล่มเก่า

- โรงเรียนบ้านตาดกลอย

- องค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

- หมวดทางหลวงตาดกลอย

- โรงเรียนบ้านศิลา

- องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา

- องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

- แยกกกกะทอน

- สถานีตำรวจภูธรหล่มเก่า

- ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า

- หมวดทางหลวงหล่มเก่า

- สำนักงานสาธารณะสุขหล่มเก่า

- องค์การบริหารส่วนตำบลนาแซง

 

8. อ.เขาค้อ

- ตลาดสดห้วยไผ่

- ตลาดวันพุธ เขาค้อ

- โรงพยาบาลเขาค้อ

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาค้อ

 

9. อ.ชนแดน

- สถานีตำรวจภูธรชนแดน

- โรงพยาบาลชนแดน

- ตลาดสดศรีมนูญ

- ตลาดสดดงขุย

 

10. อ.วังโป่ง

- ตลาดสดแม่ลำไย

- โรงพยาบาลวังโป่ง

- สถานีตำรวจภูธรวังโป่ง

 

11. อ.น้ำหนาว

- โรงเรียนบ้านห้วยลาด

- องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน

- สถานีอนามัยหลักด่าน

- โรงเรียนบ้านหลักด่าน

 

พื้นที่ในจังหวัดอุตรดิตถ์

8 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.เมืองอุตรดิตถ์

- ตลาดเทศบาล 3

- ตลาดคลองโพ

- ตลาดเช้า วังกะพี้

- ตลาดเทศบาล 5

- โรงเรียนอุตรดิตถ์

- วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

- โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

- โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

- สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

- เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

- ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

- ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

- ศาลากลางและหน่วยงานราชการใกล้เคียง

- โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

- สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์

 

2. อ.ตรอน

- ตลาดสดเทศบาลตรอน

 

3. อ.ทองแสนขัน

- ตลาดกลางทองแสนขัน

 

4. อ.พิชัย

- สถานีรถไฟพิชัย

 

5. อ.ท่าปลา

- โรงพยาบาลท่าปลา

- สำนักงานเทศบาลตำบลท่าปลา

- ตลาดนัดในเทศบาลตำบลท่าปลา

- ที่ว่าการอำเภอท่าปลา

- สถานีตำรวจภูธรท่าปลา

- ตลาดร่วมจิต

- สถานีตำรวจชุมชนร่วมจิต

- ตลาดปลาแม่น้ำน่าน

- ทางเข้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

- เขื่อนสิริกิติ์

 

6. อ.น้ำปาด

- ตลาดสดบ้านปากปาด

- โรงเรียนบ้านปากปาด

- โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์

- ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำปาด

- ตลาดสดเทศบาลน้ำปาด

- โรงพยาบาลน้ำปาด

- โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น

- องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น

- น้ำตก ภูสอยดาว

 

7. อ.ฟากท่า

- ตลาดสดฟากท่า

- โรงพยาบาลฟากท่า

 

8. อ.บ้านโคก

- ตลาดเทศบาลบ้านโคก

- สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก

- ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก

- กองร้อย อส.อ. บ้านโคก ที่ 7

- โรงพยาบาลบ้านโคก

- โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก

- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว)

- โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก

 

พื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก

9 อำเภอ (ทั้งหมด) ดังนี้

 

1. อ.ชาติตระการ

- ตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง

- ภูสอยดาว

- โรงเรียนตำราจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย

- โรงเรียนตำราจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน

- สถานีอนามัยบ้านนุชเทียน

- จุดตรวจ บ้านชำนาญจุ้ย

- โครงการพัฒนาพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว

- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหมั่นแสวง

- โรงเรียนบ้านร่มเกล้า

- สถานีอนามัยบ้านร่มเกล้า

 

2. อ.นครไทย

- ตลาดสดนครไทย

 

3. อ.เมืองพิษณุโลก

- ตลาดเทศบาล 6

- ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดใต้)

- สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก

- โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

- โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์

- ตลาดทรัพย์อนันต์

- โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

- ตลาดเทศบาล 2 (ตลาดวัดใหญ่)

- ตลาดใจดี

- ตลาดลานค้าชุมชนบ้านอรัญญิก

- ตลาดสดเทศบาล4 (โคกมะตูม)

- ตลาดสดตำบลท่าทอง

- โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

- ตลาดบึงพระ

- ตลาดนัดบ้านกร่าง

- ตลาดไทยเจริญ

- ถนนคนเดินพิษณุโลก

- โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (ได้นิดหน่อย)

- โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)

- โรงเรียนจ่านกร้อง

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

- วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

- แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1

- สถานีรถไฟพิษณุโลก

- ตลาดเทศบาล 3

- ศูนย์ราชการจังหวัดพิษณุโลก

- ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก

- หมวดทางหลวงพิษณุโลก

- สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2

 

4. อ.บางระกำ

- สถานีตำรวจภูธรบางระกำ

- ตลาดทุกวันเสาร์ บางระกำ

- ตลาดบางระกำ

- โรงพยาบาลบางระกำ

 

5. อ.พรหมพิราม

- ตลาดสดเทศบาลพรหมพิราม (วายแล้ว)

- โรงพยาบาลพรหมพิราม

- สถานีรถไฟพรหมพิราม

- ตลาดนัดวันเสาร์ พรหมพิราม

- ตลาดสดหนองตม

 

6. อ.วัดโบสถ์

- ตลาดสดเทศบาลวัดโบสถ์ (มืดแล้ว)

- โรงพยาบาลวัดโบสถ์

 

7. อ.วังทอง

- ที่ว่าการอำเภอวังทอง

- สถานีตำรวจภูธรวังทอง

- ศูนย์ราชการอำเภอวังทอง

- ตลาดวังทอง

- ตลาดนัด กม.10

 

8. อ.เนินมะปราง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลเนินมะปราง

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอเนินมะปราง

- โรงพยาบาลเนินมะปราง

- ตลาดนัดตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง

- ตลาดนัดชุมชนคนบ้านมุง

 

9. อ.บางกระทุ่ม

- ตลาดวัดตายม

- โรงพยาบาลบางกระทุ่ม

- ตลาดนัดวันอาทิตย์ บางกระทุ่ม

- ตลาดสดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางกระทุ่ม

 

พื้นที่ในจังหวัดพิจิตร

5 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.ทับคล้อ

- ตลาดนันทนา

- โรงพยาบาลทับคล้อ

 

2. อ.สากเหล็ก

- ตลาดสดวัดไทรย้อยสากเหล็ก

- ตลาดสดศรีลออ

- โรงพยาบาลสากเหล็ก

- สถานีตำรวจภูธรสากเหล็ก

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก

- ที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก

 

3. อ.สามง่าม

- ตลาดสดเทศบาลกำแพงดิน

- โรงพยาบาลสามง่าม

- ตลาดศรีโสภณ 2

- ตลาดสามง่าม ตลาดศรีโสภณเก่า

- ตลาดนัดลุงแก้ว

 

4. อ.วชิรบารมี

- ตลาดนัดตำบลหนองหลุม (มืดแล้ว)

 

5. อ.เมืองพิจิตร

- ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

- โรงเรียนอนุบาลวชิร

- โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

- โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

- สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร

- ตลาดใหม่สระหลวง

- ตลาดสดเทศบาล 2

- ตลาดนัดวันพฤหัสบดี (ใกล้ Lotus)

- ตลาดสดพิจิตร

- โรงพยาบาลพิจิตร

- สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

 

พื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์

2 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.หนองบัว

- โรงพยาบาลหนองบัว

 

2. อ.ตากฟ้า

- ตลาดสดนิคมตากฟ้า

- โรงพยาบาลตากฟ้า

 

พื้นที่ในจังหวัดเลย

4 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.นาแห้ว

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

บ้านนาเจริญ

- โรงเรียนบ้านนาผักก้าม

- องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากอหก

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่ากอหก

- โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ

- ทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

- องค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าก่อ

- โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่

- สำนักงานสาธารณะสุข อำเภอนาแห้ว

- ตลาดสดเทศบาลตำบลนาแห้ว

- ชายแดนไทย-ลาว บ้านเหมืองแพร่

- สำนักงานเทศบาลตำบลนาแห้ว

- โรงเรียนนาแห้ววิทยา

- สถานีตำรวจภูธรนาแห้ว

- โรงพยาบาลนาแห้ว

- ที่ว่าการอำเภอนาแห้ว

- ตลาดนัดวันอังคารนาแห้ว

- องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง

- องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา

 

2. อ.ด่านซ้าย

- โรงเรียนด่านซ้าย

- โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

- โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

- กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 247

- ตลาดเย็น

- ตลาดเทศบาลตำบลด่านซ้าย

- สถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย

- สำนักงานเทศบาลตำบลด่านซ้าย

- ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย

- ศูนย์ราชการอำเภอด่านซ้าย

- ตลาดเย็น ตำบลโคกงาม

 

2. อ.ภูเรือ

- ตลาดนัดภูเพชรทอง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลภูเรือ (มืดแล้ว)

 

3. อ.วังสะพุง

- ถนนคนเดินวังสะพุง

- สถานีตำรวจภูธรวังสะพุง

- ศูนย์อาหารเฉลิมพระเกียรติ อำเภอวังสะพุง

 

4. อ.ภูหลวง

- โรงพยาบาลภูหลวง

- สถานีตำรวจภูธรภูหลวง

- 7-11 ภูหลวง

 

รวม 6 จังหวัด 39 อำเภอ

 

แผนเดิมคือจะไปล่วงหน้าและแจกยาว

เลย 9 วัน แต่จำนวนคนไม่พอเลยแจกล่วงหน้าแค่

2 วัน (18-19 ม.ค. 63)

ในพื้นที่ที่ไปได้ยากเป็นหลัก เช่น

ภูทับเบิก ภูหินร้องกล้า

ขากลับออกทาง อ.เมืองพิษณุโลก

ได้แจกตลาดนัดราชพฤกษ์ที่มีวันอาทิตย์

และแจกงานกาชาดประจำปีที่มีวันสุดท้าย

 

วันหลัก (25-26 ม.ค. 63)

 

วันที่ 25 ม.ค. 63

พี่เปิ้ลวางแผนแยกเป็น 3 ทีมให้เริ่มคนละพื้นที่

แล้วค่อยไปพักที่ มะขาม รีสอร์ท หล่มสัก

เพื่อกระจายการแจกสื่อฯ ให้ทั่วถึง

ในเวลาทีมีจำกัด

(ยินดีในบุญกับการจัดแผน)

โดยรถตู้เริ่มที่ อ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

และเดินทางขึ้นเหนือ

รถเก๋งจาก กทม. เริ่มที่ อ.เมืองพิษณุโลก

รถพี่เปิ้ลเริ่มที่ อ.เมืองอุตรดิตถ์

ทำให้แจกครอบคลุมได้หลายพื้นที่

ประกอบกับมี

งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์

ประจำปี 2563

ทำให้ผู้คนมารวมกันมากที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์

ทำให้แจกสื่อฯ ได้เยอะมาก

แล้วเข้าพักที่ มะขามหวาน รีสอร์ท อ.หล่มสัก

(ยินดีในบุญกับพี่เปิ้ลในการติดต่อประสานงาน)
(ยินดีในบุญกับพี่เปิ้ลและพี่ต๋อยที่ออกค่าใช้จ่าย)

 

วันที่ 26 ม.ค. 63

ช่วงเช้าก็ประชุมกันหลายเรื่อง

ทั้งเรื่องการแจกสื่อฯ ครั้งต่อไป

และการแก้ไขสื่อฯ ที่บอลลูนเสนอมา

 

การเสนอแจกสื่อฯ ครั้งต่อไป มีดังนี้

1. กาญจนบุรี ราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง 2 วัน

พี่แก๊สเสนอ

2. จันทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง 2 วัน

ใหม่เสนอ

3. เชียงใหม่ ลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียง 2 วัน

พี่เปิ้ลเสนอ

 

จับสลากได้ เชียงใหม่ ลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียง 2 วัน

 

วันที่สมาชิกเห็นด้วยมากที่สุด คือ

22-23 กุมภาพันธ์ 2563

 

วันนี้ออกสายหน่อย เพราะประชุมกันนาน

จากนั้นก็ไปแจกสื่อฯ ต่อที่ อ.หล่มสัก

อ.เมืองเพชรบูรณ์

แล้วพักรับประทานอาหารที่

ร้านสัญญาไก่ย่างเขาสวนกวาง

(ยินดีในบุญกับพี่ต๋อยและสมาชิกท่านอื่น

ที่ร่วมกันออกค่าใช้จ่าย)

แล้วมาถ่ายรูปหมู่ที่แยกวังชมพู

ก่อนจะแยกย้ายกัน

รถตู้ไปทาง อ.ชนแดน

ลงใต้กลับ กทม. ทาง อ.ตากฟ้า

ส่วนรถเก๋งกับรถพี่เปิ้ล

ขึ้นเหนือไปทาง พิษณุโลก

รถเก๋งจะอยู่เจอสื่อฯ ต่ออีกระยะ

โดยวันนี้พักที่ อ.เมืองอุตรดิตถ์

 

วันที่ 27 ม.ค. 63

วันนี้ช่วงเช้า ก็แจกสื่อฯ

ที่โรงเรียน ศูนย์ราชการ โรงพยาบาล

ในเมืองอุตรดิตถ์เป็นส่วนใหญ่

จากนั้นก็ไปทาง อ.ท่าปลา

อ.น้ำปาด อ.ฟากท่า อ.บ้านโคก

พักที่ อ.บ้านโคก

เพราะถ้าเลยไปก็ได้แจกที่ อ.บ้านโคกได้ไม่มาก

เพราะมืดแล้ว

 

วันที่ 28 ม.ค. 63

ช่วงเช้าก็แจกสื่อฯ ที่ อ.บ้านโคก

ทั้งตลาด โรงเรียน สถานที่ราชการต่าง ๆ

ก่อนออกมาทาง ภูสอยดาว

อ.ชาติตระการ มาออกทาง อ.นาแห้ว

จากนั้นก็ไป อ.ด่านซ้าย

ที่ อ.ด่านซ้าย ได้แจกสื่อฯ

ช่วงโรงเรียนเลิกเรียนพอดี

ประกอบกับตลาดเย็นก็ตั้งแล้ว

ทำให้แจกสื่อฯ ได้เยอะพอสมควร

จากนั้นก็ไป

อ.ภูเรือ อ.วังสะพุง อ.ภูหลวง

ก่อนมาพักที่บ้านพี่บุษที่ อ.น้ำหนาว

 

วันที่ 29 ม.ค. 63

วันนี้ป้าปลัดมาร่วมแจกสื่อฯ ด้วย

(ยินดีในบุญครับ)

แจกสื่อฯ ตามทางผ่านทางลงมาแยกกกกะทอน

ทั้ง อ.น้ำหนาว และ อ.หล่มเก่า

แล้วก็ไปแจกต่อที่ อ.หล่มสัก อ.เมืองเพชรบูรณ์

ที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์

เป็นช่วงโรงเรียนเลิกเรียนพอดี

และโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็มีขนาดใหญ่

และมีงานมะขามหวานอีก

ทำให้แจกสื่อฯได้เยอะพอสมควร

จากนั้นก็ไปนำสื่อฯ ที่ฝากไว้ที่บ้านพี่ตุ๋น

(ยินดีในบุญที่รับฝากสื่อฯ)

แล้วไปต่อที่ อ.เข้าค้อ

จากนั้นก็ไปพักที่ อ.เมืองพิษณุโลก

 

วันที่ 29 ม.ค. 63

ช่วงเช้าแจกสื่อฯ ที่โรงเรียนต่าง ๆ

ใน อ.เมืองพิษณุโลก เป็นหลัก

จากนั้นป้าปลัดก็เดินทางกลับ จ.เชียงราย

ที่เหลือก็แจกสื่อฯ ต่อ ที่

ศูนย์ราชการ อ.เมืองพิษณุโลก

จากนั้นก็ไป อ.วังทอง อ.สากเหล็ก

แล้วไปที่ อ.เมืองพิจิตร

เป็นช่วงโรงเรียนเลิกพอดี

กระจายกันแจกสื่อฯ ตามโรงเรียนต่าง ๆ

จากนั้นก็มาแจกตามตลาดนัด ตลาดเย็น

โรงพยาบาล และสุดท้ายที่สถานีตำรวจ

จากนั้นก็เดินทางกลับ

 

รวมทั้งหมด

6 จังหวัด 39 อำเภอ

แจกสื่อฯ ได้ประมาณ 32,200 ชุด

(ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)

 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินกองกลาง

รวม 16,470 บาท

 

พิมพ์สื่อเพิ่มอีก 40,000 ชุด

แก้ไขแผ่นเพลท

และใช้กระดาษถนอมสายตา

ราคารวม 32,528 บาท

เงินกองกลางคงเหลือ 11,055.70 บาท

ยินดีในบุญกับพี่อ้วน พี่กาญจนา ฟินแลนด์

และพี่กบ สวิสเซอร์แลนด์ ที่ทำบุญกองกลาง

เพื่อพิมพ์สื่อฯ

 

ยินดีในบุญกับ

พี่เปิ้ลเป็นผู้เสนอ, วางแผน

อีกทั้งยังประสานเรื่องที่พักที่

อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

(พี่ต๋อยและพี่เปิ้ลร่วมกันออกค่าใช้จ่าย)

 

ยินดีในบุญกับพี่ต๋อยเชียงใหม่

ที่ออกค่าใช้จ่ายค่าอาหาร

ในหลายๆ มื้อ

 

ยินดีในบุญกับพี่เปิ้ล

ที่ให้โทรศัพท์

Super Talkie 4G

พร้อมเติมเงินมาให้

สำหรับการติดต่อสื่อสารต่างๆ

ในส่วนของเครื่องสำรอง

 

ยินดีในบุญกับพี่เปิ้ล

ที่สนับสนุน Sever และ Domain

ของ http://www.d-study.com

และเพิ่มแรมกับหน่วยความจำให้มากขึ้น

เพื่อรองรับจำนวนคนที่เข้ามาดูเวบไซน์

ในปริมาณที่มากขึ้นในอนาคตด้วย

 

ยินดีในบุญกับบอลลูน

ที่เสนอเพิ่มข้อความในเอกสารสื่อฯ

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่ไม่ได้มาร่วมแจกสื่อฯ

แต่สนับสนุนเงินกองกลางหรือเงินค่าอาหาร

ทุกท่านทั้งที่ประสงค์ออกนามและไม่ออกนาม

 

ยินดีในบุญกับผู้จ่าย

ค่าอื่นๆ ที่ไม่ใช้เงินกองกลาง

เช่น ค่าทางด่วน, ค่าที่จอดรถ,

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ตลอดการเดินทาง

 

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทาง

และวางแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่ม

มาสมทบทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อธรรม

ทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อฯ ทุกท่าน

 

ถ่ายภาพและภาพเคลื่อนไหว

- ป้าต๋อย

- พี่บุษ

- พี่ต๋อย

- บอลลูน

ถ่ายภาพและรายงานโดย

เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) 089-445-3994

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2380342275405162&id=315109618595115

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.อุตรดิตถ์

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/790-uttaradit

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.พิษณุโลก

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/744-phitsanulok

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.เพชรบูรณ์

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/742-phetchabun

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.เลย

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/807-loei

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.พิจิตร

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/751-phichit

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.นครสวรรค์

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/740-nakhonsawan

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994