เพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์มี 11 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองเพชรบูรณ์ 210,730

[33] 16 เมษายน 2553 เพชรบูรณ์ หล่มสัก

[109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เพชรบูรณ์

[164] 11 ธันวาคม 2553 เพชรบูรณ์

[346] 18-19, 25-20 ม.ค. 63

อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์

และพื้นที่ใกล้เคียง

2 ชนแดน 79,685  

[346] 18-19, 25-20 ม.ค. 63

อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์

และพื้นที่ใกล้เคียง

3 หล่มสัก 145,115 [33] 16 เมษายน 2553 เพชรบูรณ์ หล่มสัก 

[346] 18-19, 25-20 ม.ค. 63

อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์

และพื้นที่ใกล้เคียง

4 หล่มเก่า 79,346

[72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก

[171] 1-2 มกราคม 2554 ภูทับเบิก ภูเรือ

[346] 18-19, 25-20 ม.ค. 63

อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์

และพื้นที่ใกล้เคียง

5 วิเชียรบุรี 132,456 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เพชรบูรณ์

[346] 18-19, 25-20 ม.ค. 63

อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์

และพื้นที่ใกล้เคียง

6 ศรีเทพ 70,454 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เพชรบูรณ์

[346] 18-19, 25-20 ม.ค. 63

อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์

และพื้นที่ใกล้เคียง

7 หนองไผ่ 112,885

[45] 30 เมษายน 2553 บึงสามพัน หนองไผ่ นาเฉลียง

[109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เพชรบูรณ์

[346] 18-19, 25-20 ม.ค. 63

อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์

และพื้นที่ใกล้เคียง

8 บึงสามพัน 71,859 [45] 30 เมษายน 2553 บึงสามพัน หนองไผ่ นาเฉลียง

[346] 18-19, 25-20 ม.ค. 63

อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์

และพื้นที่ใกล้เคียง

9 น้ำหนาว 17,828 [35] 18 เมษายน 2553 น้ำหนาว คอนสาร หนองเรือ และอำเภออื่น ๆ

[346] 18-19, 25-20 ม.ค. 63

อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์

และพื้นที่ใกล้เคียง

10 วังโป่ง 37,545 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์

[346] 18-19, 25-20 ม.ค. 63

อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์

และพื้นที่ใกล้เคียง

11 เขาค้อ 36,494  

[346] 18-19, 25-20 ม.ค. 63

อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์

และพื้นที่ใกล้เคียง

  รวมเพชรบูรณ์ 994,397    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=67&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดเพชรบูรณ์

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994