กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด

กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด

01 October 2018

กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด   ภาพรวมการแจกสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาทั้งประเทศไทย https://www.facebook.com/notes/662322543873819/ [329] 30 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ [328] สิงหาคม - กันยายน 2561 ขอนแก่น [327] 25-26 สิงหาคม 2561 นครพนม [326] 4, 28-29 กรกฎาคม 2561 อุบลราชธานี [325] 1 กรกฎาคม 2561...

กระดานสนทนา

  • ไม่มีกระทู้แสดง

ความคิดเห็นล่าสุดในกิจกรรมต่าง ๆ

[320] 2560 สวิตเซอร์แลนด์

 

[320] 2560 สวิตเซอร์แลนด์

 

 

 

[320] 2560 สวิตเซอร์แลนด์

 

กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้ว เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  : เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑ เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  : ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

 

รูปแจกสื่อหยุดทำร้ายพุทธศาสนา

งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ที่ Bülach สวิตเซอร์แลนด์

ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2016

(Thai Food & Culture  Festival in Bülach/ Zürich  Switzerland am 17.-19. August 2015)

 

เมืองที่ไปแจก : Bülach/ Zürich

 

ยินดีในบุญกับชาวทิพย์ทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเหล่าทุกท่าน

ที่ช่วยประสานงาน, ร่วมแจกและช่วยเหลือทุกครั้ง ให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดีทุกครั้งค่ะ (Frau Ferlita) จาก Küsnacht

 

ยินดีในบุญกับน้องกบ (Ueamphorn Chenphrai)และสามี(Herr.Paolo)

จากNeuchâtelที่มาร่วมแจกเอกสารและถ่ายรูปให้ ,

และ เพื่อนคนฟิลิปปินส์ (Frau Ferlita) จาก Küsnacht ที่มาถ่ายรูปให้ด้วยค่ะ

 

นางบุษรัสกรณ์ เบามัณณ

รายงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1376635779109155&id=315109618595115

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email