หนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภูมี 6 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ ประชากร แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบสอง
1 เมืองหนองบัวลำภู 134,457 [34] 17 เมษายน 2553 หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง_อุดร  
2 นากลาง 91,982 [72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก  
3 โนนสัง 64,823 [65] 22 พฤษภาคม 2553 อุบลรัตน์ ภูเวียง โนนสัง  
4 ศรีบุญเรือง 110,309 [34] 17 เมษายน 2553 หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง_อุดร  
5 สุวรรณคูหา 68,132 [72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก  
6 นาวัง 37,434 [72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก  
  รวมหนองบัวลำภู 507,137    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=39&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดหนองบัวลำภู

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email