สุโขทัย

จังหวัดสุโขทัยมี 9 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองสุโขทัย 105,671 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์

[293] 20 ธันวาคม 2558 สุโขทัย

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

2 บ้านด่านลานหอย 47,457 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

3 คีรีมาศ 56,695 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์
[293] 20 ธันวาคม 2558 สุโขทัย  
4 กงไกรลาศ 64,767 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

5 ศรีสัชนาลัย 93,759 [43] 25-27 เมษายน 2553 สุโขทัย อุตรดิตถ์

[293] 20 ธันวาคม 2558 สุโขทัย

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

6 ศรีสำโรง 71,873 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[293] 20 ธันวาคม 2558 สุโขทัย

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

7 สวรรคโลก 85,843

[43] 25-27 เมษายน 2553 สุโขทัย อุตรดิตถ์

[75] 22 มิถุนายน 2553 สวรรคโลก สุโขทัย

[173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[293] 20 ธันวาคม 2558 สุโขทัย

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

8 ศรีนคร 26,589 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

9 ทุ่งเสลี่ยม 50,059 [76] 22 มิถุนายน 2553 ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

  รวมสุโขทัย 602,713    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=64&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดสุโขทัย

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994