[112] 22-25 สิงหาคม 2553 บางรัก

[112] 22-25 สิงหาคม 2553 บางรัก

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง
แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา... คู่มือ หนังสืออุทิศบุญที่ได้ผล...
วันที่ 22-25 สิงหาคม 2553... ในพื้นที่ สถานีตำรวจนครบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร

 

[111] 21-22 สิงหาคม 2553 ตลาดสดเคหะทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

[111] 21-22 สิงหาคม 2553

ตลาดสดเคหะทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

เสาร์ที่ 21 ส.ค.53 

[108] 21 สิงหาคม 2553 สวนหลวง ร.9

[108] 21 สิงหาคม 2553 สวนหลวง ร.9

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553 ณ.บริเวณตลาดนัดสวนหลวง ร.๙ (กทม.) 

[110] 22 สิงหาคม 2553 สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี

[110] 22 สิงหาคม 2553 สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี

 

รายงานการออกแจกเอกสาร
หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
โดย...กลุ่มเผยแผ่พระธรรมวินัย
 ***********************
วันอาทิตย์ที่ 22  สิงหาคม  2553 

[107] 21 สิงหาคม 2553 ถนนสีลม

[107] 21 สิงหาคม 2553 ถนนสีลม

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง
โดยครอบครัว... บุญรัตนานันต์ 
แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553... ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

[109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เพชรบูรณ์

[109] 21 สิงหาคม 2553

ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เพชรบูรณ์

 

รายงานการออกแจกเอกสาร
หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
โดย...กลุ่มเผยแผ่พระธรรมวินัย
***********************
                การเดินทางไปเผยแผ่พระธรรมวินัยถิ่นภาคกลางในครั้งนี้  ประกอบด้วยสมาชิกจาก
จังหวัดกรุงเทพฯ(21) ขอนแก่น(18) เพชรบูรณ์(17) หนองคาย(3) ตราด(3) สมุทรปราการ(3)  
กาฬสินธุ์(2) ร้อยเอ็ด(1) จันทบุรี(1) ปราจีนบุรี(1) ระยอง(1) รวม 71 ท่าน รถยนต์ 14 คัน  
วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553

[106] 18-20 สิงหาคม 2553 เชียงม่วน ปง จังหวัดพะเยา

[106] 18-20 สิงหาคม 2553

เชียงม่วน ปง จังหวัดพะเยา

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

  วันที่ 18-20 สิงหาคม 2553 สถานที่ อ.เชียงม่วน, ตลาด อ.ปง, จ.พะเยา

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994