[105] 18-20 สิงหาคม 2553 ในพื้นที่ สน.บางรัก

[105] 18-20 สิงหาคม 2553

ในพื้นที่ สน.บางรัก

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง
โดย  ด.ต.ปิยะวัฒน์   บุญรัตนานันต์... ( ดาบต้น )
แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 ในพื้นที่ สน.บางรัก กรุงเทพมหานคร

 

[104] 15 สิงหาคม 2553 เชียงคำ จังหวัดพะเยา

[104] 15 สิงหาคม 2553

เชียงคำ จังหวัดพะเยา

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

  วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณตลาดนัดข้าง ร.พ.เชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

[101] 11-14 สิงหาคม 2553 ณ พื้นที่ กรุงเทพฯ

[101] 11-14 สิงหาคม 2553

ณ พื้นที่ กรุงเทพฯ

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง
โดย ด.ต.ปิยะวัฒน์ บุญรัตนานันต์  (ดาบต้น)
แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา
วันที่ 11-14 สิงหาคม 2553 ณ พื้นที่ กรุงเทพฯ ได้รับการตอบรับดีมาก

[103] 15 สิงหาคม 2553 นวมินทร์ 95

[103] 15 สิงหาคม 2553 นวมินทร์ 95

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง
โดย ครอบครัว... บุญรัตนานันต์
1.ด.ต.ปิยะวัฒน์       บุญรัตนานันต์
2.นางพิณณภัสสร     บุญรัตนานันต์
3.นางธนัยนันท์        บุญรัตนานันต์
4.นายณัฐวัฒน์        บุญรัตนานันต์
5.นางพัฒน์นรี         บุญรัตนานันต์
6.ด.ญ.ณิชจรีย์        บุญรัตนานันต์
7.ด.ญ.เขมณัฏฐ์      บุญรัตนานันต์
8.ด.ญ.ณัฐธยาน์      บุญรัตนานันต์
9.ด.ญ.มนัสนันท์      บุญรัตนานันต์
10.ด.ญ.พลอยชมพู  บุญรัตนานันต์
11.นายคธาวุฒิ        แก้วศรีทอง
12.น.ส.นิสา            บุญเสนอ
แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณซอยนวมินทร์ 95 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

/\ /\ /\ ยินดีในบุญกับพีน้อย (กอบคำการพิมพ์), ที่เอื้อเฟื้อเอกสารแผ่นพับหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

[100] 8-10 สิงหาคม 2553 ณ พื้นที่ กรุงเทพฯ

[100] 8-10 สิงหาคม 2553

ณ พื้นที่ กรุงเทพฯ

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง
โดย ด.ต.ปิยะวัฒน์ บุญรัตนานันต์  (ดาบต้น)
วันที่ 8-10 สิงหาคม 2553 ณ พื้นที่ กรุงเทพฯ

[102] 12-13 สิงหาคม 2553 พะเยา

[102] 12-13 สิงหาคม 2553 พะเยา

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

  วันพฤหัสบดีที่ 12 และ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณกว๊านพะเยา, ตลาดอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

[99] 7 สิงหาคม 2553 นครสวรรค์

[99] 7 สิงหาคม 2553 นครสวรรค์

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณตลาดนัดหน้าค่ายจิรประวัติ,

เขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์, ตลาดริมแม่น้ำเจ้าพระยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994